Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2009:

Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym

Niniejsza monografia jest pierwszą pracą w polskiej literaturze prawniczej podejmującą zagadnienie współuczestnictwa w postępowaniu administracyjnym.

więcej

Autorzy: Agnieszka Skóra,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.05.2009 r.
Kod: KAM-1280  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Czas realizacji zamówienia 24 h (dni robocze) + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 83,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 66,40 zł. ( Oszczędzasz: 16,60 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział 1
Zagadnienia terminologiczne
str. 35


1.1. Uwagi wstępne
str. 35
1.2. Znaczenie terminu "współuczestnictwo" w nauce postępowania cywilnego
str. 37
1.3. Znaczenie terminu "współuczestnictwo" w nauce postępowania administracyjnego
str. 39
1.4. Stosunek terminu "współuczestnictwo" do terminów "wielość stron", "wielopodmiotowość" oraz "wielość uczestników" w postępowaniu administracyjnym
str. 44
1.5. Uwagi podsumowujące
str. 48

Rozdział 2
Konstrukcja "współuczestnictwa" a kategorie uczestników postępowania administracyjnego
str. 50


2.1. Uwagi wstępne.
str. 50
2.2. Kategorie uczestników postępowania administracyjnego
str. 51
2.3. Współuczestnictwo a kategorie uczestników postępowania administracyjnego
str. 55
2.4. Współuczestnictwo a konstrukcja strony w postępowaniu administracyjnym
str. 59
2.5. Konstrukcja współuczestnictwa w nauce postępowania administracyjnego wybranych państw europejskich
str. 70
2.5.1. Konstrukcja współuczestnictwa w austriackiej nauce postępowania administracyjnego
str. 70
2.5.2. Konstrukcja współuczestnictwa w niemieckiej nauce postępowania administracyjnego
str. 78
2.5.3. Konstrukcja współuczestnictwa w estońskiej nauce postępowania administracyjnego
str. 86
2.6. Uwagi podsumowujące
str. 87

Rozdział 3
Współuczestnictwo w świetle dwupodmiotowej struktury postępowania administracyjnego
str. 90


3.1. Uwagi wstępne.
str. 90
3.2. Współuczestnictwo w świetle dwupodmiotowej struktury postępowania administracyjnego
str. 91
3.2.1. Założenia dwupodmiotowej struktury postępowania administracyjnego
str. 91
3.2.2. Wielość stron w postępowaniu a dwupodmiotowa struktura postępowania administracyjnego
str. 94
3.2.2.1. Zagadnienie wielości stron w postępowaniu administracyjnym
str. 94
3.2.2.2. Relacje między stronami postępowania administracyjnego
str. 105
3.2.2.3. Zagadnienie równości stron w postępowaniu administracyjnym
str. 108
3.3. Współuczestnictwo a udział w postępowaniu administracyjnym znacznej liczby podmiotów
str. 119
3.3.1. Geneza zjawiska udziału znacznej liczby podmiotów w postępowaniu administracyjnym
str. 119
3.3.2. Udział znacznej liczby podmiotów w postępowaniu administracyjnym - zagadnienia terminologiczne
str. 126
3.3.3. Ogólna charakterystyka postępowania, w którym uczestniczy znaczna liczba podmiotów
str. 129
3.3.4. Współuczestnictwo a udział znacznej liczby podmiotów w postępowaniu administracyjnym
str. 134
3.4. Współuczestnictwo a wielość organów w postępowaniu administracyjnym
str. 139
3.5. Uwagi podsumowujące
str. 147

Rozdział 4
Budowa definicji współuczestnictwa w postępowaniu administracyjnym
str. 154


4.1. Uwagi wstępne
str. 154
4.2. Budowa definicji współuczestnictwa poprzez odniesienie do pojęcia sprawy administracyjnej
str. 155
4.2.1. Pojęcie i konstrukcja sprawy administracyjnej
str. 155
4.2.2. Udział dwu lub więcej stron w jednej sprawie administracyjnej (współuczestnictwo materialne)
str. 161
4.2.3. Wielość jednorodzajowych spraw administracyjnych rozpatrywanych łącznie w jednym postępowaniu administracyjnym (współuczestnictwo formalne)
str. 168
4.2.4. Współuczestnictwo a wielość odrębnych spraw administracyjnych rozpatrywanych łącznie w jednym postępowaniu administracyjnym, w których stroną jest ten sam podmiot
str. 172
4.2.5. Współuczestnictwo "interwencyjne" w postępowaniu administracyjnym
str. 176
4.2.6. Definicja "współuczestnictwa" poprzez odniesienie do pojęcia "sprawy administracyjnej"
str. 181
4.3. Budowa definicji współuczestnictwa poprzez nawiązanie do konstrukcji stosunku administracyjnoprawnego
str. 183
4.3.1. Pojęcie i konstrukcja materialnego stosunku administracyjnoprawnego
str. 183
4.3.2. Zagadnienie tzw. wielopodmiotowych stosunków administracyjnoprawnych w nauce prawa niemieckiego
str. 188
4.3.3. Definicja współuczestnictwa a pojęcie stosunku administracyjnoprawnego
str. 190
4.4. Uwagi podsumowujące
str. 194

Rozdział 5
Wyznaczenie kręgu współuczestników w postępowaniu administracyjnym
str. 198


5.1. Uwagi wstępne
str. 198
5.2. Rola organu administracji publicznej w zakresie wyznaczania współuczestników postępowania administracyjnego
str. 200
5.2.1. Uwagi ogólne
str. 200
5.2.2. Obowiązki organu administracji publicznej związane z wyznaczaniem współuczestników w postępowaniu administracyjnym
str. 205
5.2.3. Wyznaczanie współuczestników a instytucja prekluzji w postępowaniu administracyjnym
str. 214
5.3. Wyznaczenie kręgu współuczestników w postępowaniu administracyjnym
str. 222
5.3.1. Uwagi ogólne
str. 222
5.3.2. Zagadnienie tzw. "z mocy przepisu szczególnego" a wyznaczenie współuczestników w postępowaniu administracyjnym
str. 223
5.3.3. Interes prawny jako kryterium wyznaczenia współuczestników w postępowaniu administracyjnym
str. 230
5.4. Konstrukcja współuczestnictwa a zmiana stron w postępowaniu administracyjnym
str. 248
5.5. Uwagi podsumowujące
str. 256

Rozdział 6
Typy współuczestnictwa w postępowaniu administracyjnym
str. 261


6.1. Uwagi wstępne
str. 261
6.2. Współuczestnictwo materialne w postępowaniu administracyjnym
str. 262
6.2.1. Istota współuczestnictwa materialnego w postępowaniu administracyjnym
str. 262
6.2.2. Typy współuczestnictwa materialnego w postępowaniu administracyjnym
str. 266
6.2.2.1. Współuczestnictwo materialne "łączne"
str. 266
6.2.2.2. Współuczestnictwo materialne "typowe"
str. 275
6.2.2.3. Współuczestnictwo materialne w sytuacji tzw. "faktycznego sporu"
str. 277
6.2.2.4. Współuczestnictwo materialne "jednolite"
str. 291
6.3. Współuczestnictwo formalne w postępowaniu administracyjnym
str. 296
6.3.1. Istota współuczestnictwa formalnego w postępowaniu administracyjnym
str. 296
6.3.2. Typy współuczestnictwa formalnego w postępowaniu administracyjnym
str. 305
6.3.2.1. Współuczestnictwo formalne "typowe"
str. 305
6.3.2.2. Współuczestnictwo formalne "konkurencyjne"
str. 306
6.3.3. Współuczestnictwo formalne "konkurencyjne" a konstrukcja pierwszeństwa w otrzymaniu uprawnienia (dobra)
str. 310
6.3.4. Podstawa prawna współuczestnictwa formalnego w postępowaniu administracyjnym
str. 312
6.3.4.1. Uwagi ogólne
str. 312
6.3.4.2. Współuczestnictwo formalne w świetle art. 62 k.p.a.
str. 313
6.3.5. Konstrukcja współuczestnictwa formalnego wyznaczona przez przepisy szczególne
str. 319
6.3.5.1. Współuczestnictwo formalne w postępowaniu podatkowym
str. 319
6.3.5.2. Współuczestnictwo formalne w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych
str. 324
6.4. Współuczestnictwo "interwencyjne"
str. 326
6.5. Zagadnienie współuczestnictwa koniecznego i dowolnego w postępowaniu administracyjnym
str. 326
6.6. Uwagi podsumowujące
str. 329

Zakończenie
str. 333

Wykaz literatury
str. 351

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.05.2009 r.

Niniejsza monografia jest pierwszą pracą w polskiej literaturze prawniczej podejmującą zagadnienie współuczestnictwa w postępowaniu administracyjnym.

Celem pracy jest zaproponowanie definicji współuczestnictwa charakterystycznej dla postępowania administracyjnego oraz przydatnej w praktyce administracyjnej, wskazanie zasad wyznaczania współuczestników oraz przedstawienie charakterystycznej dla procedury administracyjnej typologii współuczestnictwa. Poza problemami teoretycznymi praca porusza zagadnienia w istotny sposób związane z praktyką stosowania prawa przez organy administracji publicznej.

Szczegóły towaru


, Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 380
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1280 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów