Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Teresa Serafin,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0546:W02P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13

CZĘŚĆ PIERWSZA

Rozdział 1. Organizacja kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
str. 45


1.1. Istota zmian w zarządzaniu oświatą w gminie i w powiecie w zakresie kształcenia specjalnego
str. 45

1.2. Organizacja systemu oświaty, kompetencje organów prowadzących
str. 63

1.3. Główne zadania jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły/placówki
str. 77

1.4. Konceptualizacja zadań szkoły i placówki na podstawie statutu
str. 86

1.5. Główne zadania i decyzje dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym
str. 118

1.6. Wykorzystywanie dokumentacji dotyczącej ucznia do podnoszenia jakości edukacji prowadzonej przez szkoły
str. 136

Rozdział 2. Organizacja kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach niepublicznych
str. 149


2.1. Zakładanie szkół i placówek niepublicznych
str. 149

2.2. Główne zadania i decyzje dyrektora szkoły niepublicznej oraz organu prowadzącego
str. 154

Rozdział 3. Organizacja pracy szkoły publicznej i niepublicznej
str. 162


3.1. Organizacja pracy szkoły integracyjnej
str. 162

3.2. Organizacja pracy szkoły specjalnej
str. 183

3.3. Kształcenie ponadgimnazjalne w szkołach specjalnych
str. 203

3.4. Kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub w stopniu znacznym
str. 215

3.5. Nowy typ szkoły ponadgimnazjalnej
str. 219

3.6. Finansowanie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych
str. 229

Rozdział 4. Nauczyciele w kształceniu specjalnym i integracyjnym
str. 239


4.1. Czas pracy nauczycieli
str. 239

4.2. Obowiązki nauczycieli i innych pracowników
str. 250

4.3. Współpraca z rodzicami
str. 253

Rozdział 5. Organy kontroli i ich uprawnienia
str. 260


5.1. Zadania kontrolne organu prowadzącego
str. 263

5.2. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora oświaty
str. 264

Rozdział 6. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jako forma spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
str. 278


6.1. Definicja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i główne zadania
str. 278

6.2. Procedury i cele realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
str. 280

6.3. Programowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
str. 286

Podsumowanie
str. 289

CZĘŚĆ DRUGA

Rozdział 1. Nowe rozwiązania organizacyjne służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
str. 299

Rozdział 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
str. 306

Rozdział 3. System oświaty a wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
str. 308

Rozdział 4. Proces tworzenia i zatwierdzania projektu pilotażowego programu rządowego WWKSC
str. 318

Rozdział 5. Realizacja pilotażu programu rządowego WWKSC
str. 323

Rozdział 6. Realizacja zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w środowisku lokalnym
str. 336

Rozdział 7. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w krajach Unii Europejskiej
str. 341

Słownik używanych terminów
str. 351

Aneks
str. 367

Bibliografia
str. 391

Spis tabel i schematów
str. 397

Ukryj

Opis:

Publikacja jest vademecum standardów organizacji kształcenia specjalnego w szkołach publicznych i niepublicznych oraz innych placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono w niej sposoby realizacji kształcenia różnych grup uczniów niepełnosprawnych oraz możliwe formy spełniania przez nich obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na wszystkich etapach edukacyjnych, w szczególności przez:

  • zagwarantowanie przez władze lokalne edukacji dostosowanej do potrzeb, możliwości i talentów tych uczniów,
  • łączenie zajęć edukacyjnych z organizacją zajęć rewalidacyjnych, kreatywności i sportowo-rekreacyjnych,
  • tworzenie strategii wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnymi niepełnosprawnością mi oraz prowadzenie kształcenia specjalnego najbliżej miejsca zamieszkania.
Opracowanie pozwól i rodzicom, nauczycielom, dyrektorom placówek oświatowych oraz organom prowadzącym na lepszą organizację nauki dzieci niepełnosprawnych, prawidłowe rozumienie i stosowanie przepisów prawa oraz wypełnianie obowiązków organizatorów oświaty. Kuratorom ułatwi monitorowanie i ocenę realizacji prawa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do działań edukacyjnych, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych,

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1592-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 400
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: ABC-0546:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów