Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Ewolucyjna filozofia prawa

Celem książki jest naszkicowanie, w oparciu o osiągnięcia teorii ewolucji, odpowiedzi na klasyczne pytania filozofii prawa: pytanie ontologiczne - o naturę prawa, pytanie teleologiczno-aksjologiczne - o pożądane cele prawa, pytanie normatywne - o źródła normatywności norm prawnych i o ich siłę motywującą.

więcej

Autorzy: Wojciech Załuski,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1286:W01P01  Ilość w paczce: 24

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Podziękowania
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział 1
Ewolucyjna wizja natury ludzkiej
str. 19


1. Problemy z rekonstrukcją ewolucyjnej wizji natury ludzkiej
str. 19
2. Klasyfikacja wizji natury ludzkiej
str. 20
2.1. Dominujący motyw moralny
str. 21
2.2. Dominujący sposób działania
str. 26
2.3. Klasyfikacja
str. 35
3. Teoria ewolucji
str. 38
3.1. Ogólna teoria ewolucji
str. 39
3.2. Teorie środkowego poziomu
str. 43
3.3. Psychologia ewolucyjna
str. 50
3.4. Ewolucyjna teoria gier
str. 60
4. Ewolucyjna wizja natury ludzkiej
str. 61
4.1. Dominujący motyw moralny w świetle teorii ewolucji
str. 61
4.2. Dominujący sposób działania w świetle teorii ewolucji
str. 73
4.3. Ewolucyjna wizja natury ludzkiej: naturalistyczna czy nienaturalistyczna?
str. 83
5. Wnioski
str. 86

Rozdział 2
Pytanie ontologiczne
str. 87


1. Pytanie ontologiczne a problem genezy prawa
str. 87
2. Trzy modele genezy prawa
str. 89
2.1. Model Hobbesowski
str. 89
2.2. Model Hayekowski
str. 90
2.3. Model Darwinowski
str. 94
3. Ontologie prawa implikowane przez modele genezy prawa
str. 95
4. Ocena modeli genezy prawa z perspektywy teorii ewolucji
str. 99
5. Od prawa prymitywnego do nieprymitywnego
str. 103
5.1. Ujęcie funkcjonalne
str. 103
5.2. Ujęcie kauzalne
str. 106
6. Wnioski
str. 107

Rozdział 3
Pytanie teleologiczno-aksjologiczne
str. 109

1. Teoria ewolucji a cele prawa
str. 109
2. Charakterystyka koncepcji filozoficzno-politycznych
str. 112
3. Relacje między koncepcjami filozoficzno-politycznymi a wizjami natury ludzkiej na gruncie metateorii aksjologiczno-antropologicznej
str. 115
4. Ewolucyjna wizja natury ludzkiej a konkretne problemy społeczne
str. 127
5. Wnioski
str. 133

Rozdział 4
Pytanie o normatywność
str. 134


1. Trzy wglądy teorii ewolucji w kontekście pytania o normatywność
str. 134
2. Skłonność do posłuszeństwa wobec władzy
str. 137
3. Poczucie sprawiedliwości
str. 138
3.1. Pojęcie sprawiedliwości
str. 138
3.2. Dwie postacie poczucia sprawiedliwości: rudymentarna i autentyczna
str. 141
3.3. Rudymentarne poczucie sprawiedliwości jako adaptacja biologiczna
str. 142
3.4. Od rudymentarnego do autentycznego poczucia sprawiedliwości
str. 157
4. Zdolności poznawcze
str. 159
4.1. Teoria umysłu
str. 159
4.2. Zdolność do wydawania sądów normatywnych
str. 160
4.3. Moduł normatywny
str. 161
5. Wnioski
str. 164

Epilog
Ewolucyjna filozofia prawa na tle tradycyjnych nurtów filozofii prawa
str. 165


1. Tradycyjne nurty filozofii prawa a nurt ewolucyjny
str. 165
2. Obszary dalszych badań w ramach ewolucyjnej filozofii prawa
str. 174

Literatura
str. 177

Indeks osób
str. 197

Indeks rzeczowy
str. 207

Ukryj

Opis:

Książka Ewolucyjna filozofia prawa wpisuje się w naturalistyczny nurt badań nad zjawiskami normatywnymi.

Jej celem jest naszkicowanie, w oparciu o osiągnięcia teorii ewolucji, odpowiedzi na klasyczne pytania filozofii prawa: pytanie ontologiczne - o naturę prawa, pytanie teleologiczno-aksjologiczne - o pożądane cele prawa, pytanie normatywne - o źródła normatywności norm prawnych i o ich siłę motywującą.
Punktem wyjścia prowadzonych w książce analiz jest rekonstrukcja ewolucyjnej wizji natury ludzkiej; wizja ta stanowi podstawę odpowiedzi na wspomniane pytania. Oto niektóre wnioski tych analiz: prawo jest bytem emergentnym "osadzonym" w naszych kooperatywnych dyspozycjach wykształconych przez dobór naturalny, wartościami szczególnie dobrze harmonizującymi z ewolucyjną wizją natury ludzkiej są wartości charakterystyczne dla liberalizmu społecznego, rudymentarna postać naszego poczucia sprawiedliwości - jednej z predyspozycji skłaniających nas do działań zgodnymi z normami prawnymi - jest adaptacją biologiczną.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-817-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 216
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-1286:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów