Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wybór i opracowanie

Niniejsza publikacja zawiera zbiór ustaw, których znajomość jest niezbędna do rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

więcej

Autorzy: Jan Lipski (wybór i opracowanie), Małgorzata Nowotnik (wybór i opracowanie), Adam Szafrański (wybór i opracowanie),
Seria:  Przepisy z orzecznictwem
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1176:W01P01  Ilość w paczce: 40

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wstęp
str. 9

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
str. 13


Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 13
Rozdział 2. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
str. 36
Rozdział 3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
str. 42
Rozdział 4. Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza
str. 54
Rozdział 5. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy
str. 75
Rozdział 6. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
str. 90
Rozdział 7. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy
str. 98
Rozdział 8. Przepis końcowy
str. 100

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej
str. 101

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
str. 119


Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 121
Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe
str. 128

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
str. 129


Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 131
Rozdział 2. Rejestr przedsiębiorców
str. 162
Rozdział 3. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
str. 175
Rozdział 4. Rejestr dłużników niewypłacalnych
str. 178
Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe
str. 182

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 31.03.2009 r.

Niniejsza publikacja zawiera zbiór ustaw, których znajomość jest niezbędna do rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:
  • ustawę o swobodzie działalności gospodarczej,
  • prawo działalności gospodarczej,
  • ustawę o Krajowym Rejestrze Sadowym,
  • przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Przepisy uzupełniono o starannie dobrane, przydatne w ich stosowaniu orzecznictwo, przyporządkowane poszczególnym artykułom. Publikacja uwzględnia istotne zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, które weszły w życie w marcu 2009 r. Dodatkowym atutem zbioru jest zawarcie w nim przepisów, które wejdą w życie w 2011 r., regulujących funkcjonowanie Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-615-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 184
Rodzaj: przepisy, orzecznictwo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Działalność gospodarcza
Kod: KAM-1176:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów