Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości

Niniejsze opracowanie stanowi zbiór publikacji związanych z porozumieniami karnoprocesowymi.

więcej

Autorzy: Cezary Kulesza (red.),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1336:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Część I
Zagadnienia ogólne
str. 15


Jerzy Skorupka
Znaczenie porozumień procesowych dla modelu postępowania przygotowawczego
str. 17

Andrzej Światłowski
Instrumenty konsensualne w procesie karnym jako mechanizmy selekcyjne
str. 34

Ewa Kruk
Porozumienia procesowe i konsensualizm w świetle art. 335 i 387 k.p.k.
str. 54

Część II
Porozumienia procesowe z perspektywy ich uczestników
str. 63


Cezary Kulesza
Porozumienia procesowe z perspektywy obrońcy
str. 65

Ireneusz Nowikowski
Odwołalność czynności konsensualnych w polskim procesie karnym (zagadnienia wybrane)
str. 82

Sebastian Ładoś
Dobrowolne poddanie się karze a zasada pacta sunt servanda. Refleksje z punktu widzenia praktyki sądowej
str. 93

Piotr Krzysztof Sowiński
Przyznanie się oskarżonego a skrócone formy wyrokowania
str. 107

Agata Osińska
Problematyka zgody oskarżonego na skazanie bez rozprawyw trybie art. 335 k.p.k.
str. 122

Andrzej Sakowicz
Wyłączenie stosowania zakazu reformationis in peius w przypadkach określonych w art. 343 lub 387 k.p.k. a konstytucyjny standard prawa do obrony
str. 130

Ewa Kowalewska-Borys
Kilka uwag o możliwościach interpretacji przepisu art. 434 § 3 k.p.k. w świetle badań ankietowych sędziów
str. 145

Anna Gadomska
Karolina Malinowska-Krutul

Rola sądu w konsensualnym zakończeniu procesu karnego - skazanie bez przeprowadzenia rozprawy
str. 151

Jan Kudrelek
Rola Policji w zakresie stosowania konsensualnych rozstrzygnięć w postępowaniu karnym
str. 165

Wojciech Jasiński
Marcin Kuźma

Problematyka posiedzenia w przedmiocie skazania bez rozprawy
str. 176

Rossana Broniecka
Ograniczenie postępowania dowodowego w świetle art. 388 k.p.k
str. 200

Luiza Łamejko
Praktyczne aspekty plea bargaining w amerykańskim procesie karnym
str. 207

Szymon Pawelec
Od wniosku o skazanie bez rozprawy do negocjowania wyroków. Czy zmierzamy w stronę plea bargaining?
str. 218

Część III
Instytucja mediacji a konsensualne zakończenie postępowania karnego
str. 227


Jerzy Kasprzak
Mediacja w prawie islamu
str. 229

Dariusz Kużelewski
Mediacja w procesie karnym w opinii sędziów i prokuratorów - wybrane zagadnienia
str. 242

Bożena Kiszło
Instytucja mediacji w praktyce. Uwagi na tle danych statystycznych z Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe w Białymstoku
str. 261

Justyna Karaźniewicz
Monika Kotowska

Ocena funkcjonowania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych na przykładzie Sądu Rejonowego w Olsztynie
str. 266

Część IV
Konsensualizm w procedurach szczególnych
str. 287


Artur Choroszewski
Piotr Starzyński

Konsensualne zakończenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności prawnej nieletniego
str. 289

Jarosław Ciepłowski
Wybrane zagadnienia porozumień karnoprocesowych w praktyce wojskowego wymiaru sprawiedliwości
str. 296

Andrzej Osiński
Wniosek o skazanie obwinionego bez przeprowadzenia rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
str. 309

Dorota Onyśk
Porozumienia procesowe w postępowaniu karnym skarbowym
str. 324

Część V
Uwagi de lege ferenda w zakresie porozumień procesowych
str. 343


Grażyna Artymiak
Sprawność procesu karnego z perspektywy form i trybów postępowania w kontekście porozumień procesowych - uwagi de lege lata i de lege ferenda
str. 345

Andrzej Ważny
Co dalej z porozumieniami procesowymi - przyczynek do dyskusji
str. 35 4

Maciej Kuśmierczyk
Czy jesteśmy skazani na porozumienia procesowe?
str. 364

Ukryj

Opis:

Niniejsze opracowanie stanowi zbiór publikacji związanych z porozumieniami karnoprocesowymi. Przedstawiona w książce problematyka koncentruje się między innymi wokół następujących bloków tematycznych:

  • zagadnienia ogólne - w tej części przedstawiono znaczenie formalnych porozumień dla modelu postępowania karnego, ich rolę jako mechanizmów selekcyjnych oraz analizę w szerszym kontekście konsensualizmu w procesie karnym;
  • porozumienia procesowe - ukazane z perspektywy ich uczestników: obrony, policji, sądu; wskazano także na amerykańską instytucję plea bargaining jako niewątpliwą inspirację porozumień procesowych w europejskich systemach wymiaru sprawiedliwości;
  • instytucja mediacji a konsensualne zakończenie postępowania karnego - przedstawiono praktyczne aspekty stosowania mediacji w świetle przeprowadzonych przez Katedrę Postępowania Karnego w Białymstoku badań ankietowych, postrzeganie jej przez prokuraturę i sądy oraz specyfikę mediacji w prawie islamu;
  • konsensualizm w procedurach szczególnych - w tej części skoncentrowano się na problematyce stosowania porozumień procesowych w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności karnej nieletnich, w praktyce wojskowego wymiaru sprawiedliwości oraz w postępowaniu karnym skarbowym;
  • uwagi de lege ferenda w zakresie porozumień procesowych - dotyczą one przede wszystkim przyszłości tych porozumień, w szczególności w aspekcie ich roli w usprawnianiu postępowania karnego.
Prezentowane poglądy nie są bezdyskusyjne i mogą stanowić podstawę do polemiki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-600-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 372
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1336:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów