Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Finanse ubezpieczeń emerytalnych

Dzięki nowatorskiemu podejściu autora, Finanse ubezpieczeń emerytalnych nie mają odpowiednika wśród publikacji prawniczych i niewątpliwie mogą stać się podstawą do poważnej i twórczej dyskusji nad nowym systemem ubezpieczeń emerytalnych.

więcej

Autorzy: Tomasz Sowiński,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.12.2008 r.
Kod: KAM-1211:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 83,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,70 zł. ( Oszczędzasz: 8,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11


Akty prawne
str. 11
Periodyki
str. 11
Inne
str. 12

Słowo wstępne
str. 13

Wprowadzenie
str. 15

Rozdział I
Pojęcie i charakter prawny ubezpieczeń emerytalnych
str. 23


1.1. Uwagi ogólne
str. 23
1.2. Zasady i cechy ubezpieczeń emerytalnych
str. 29
1.3. Prawno-finansowe podstawy organizacji ubezpieczeń emerytalnych
str. 61

Rozdział II
Zarys ewolucji ubezpieczeń emerytalnych w Polsce do 1998 r.
str. 74


2.1. Uwagi ogólne
str. 74
2.2. Początki ubezpieczeń emerytalnych na ziemiach polskich
str. 75
2.3. Organizacja i finansowanie ubezpieczeń emerytalnych w okresie międzywojennym
str. 76
2.4. Stopniowa centralizacja organizacji i finansowania ubezpieczeń emerytalnych w Polsce po 1945 r.
str. 78
2.5. Próby unowocześnienia ubezpieczeń emerytalnych. Repartycyjny system ubezpieczeń emerytalnych w Polsce w latach 1987-1998
str. 82
2.6. Źródła finansowania ubezpieczeń emerytalnych w latach 1987-1998
str. 83
2.6.1. Składki na ubezpieczenie społeczne w repartycyjnym systemie ubezpieczeń emerytalnych w Polsce w latach 1987-1998
str. 83
2.6.2. Dotacje
str. 88
2.6.3. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń, niepodlegające potrąceniu z wypłaconych świadczeń
str. 90
2.6.4. Odsetki od lokat z nadwyżek funduszu
str. 91
2.7. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w repartycyjnym systemie ubezpieczeń emerytalnych w Polsce w latach 1987-1998
str. 92
2.7.1. Kształtowanie się liczby ubezpieczonych
str. 92
2.7.2. Dochody i wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczenia emerytalnego w latach 1987-1998
str. 98
2.7.2.1. Dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
str. 100
2.7.2.2. Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
str. 107
2.7.2.3. Bilans dochodów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń emerytalnych w latach 1987-1998
str. 111
2.8. Gospodarowanie środkami Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
str. 113

Rozdział III
Fundusze Ubezpieczeń Emerytalnych - indywidualne konta emerytalne
str. 116


3.1. Uwagi ogólne
str. 116
3.1.1. Koncepcja i podstawowe założenia ubezpieczeń emerytalnych z 1998 r.
str. 120
3.1.2. Planowana konstrukcja prawno-finansowa ubezpieczeń emerytalnych w modelu filarowym
str. 121
3.1.2.1. Pierwszy filar systemu emerytalnego
str. 121
3.1.2.2. Drugi filar systemu emerytalnego
str. 121
3.1.2.3. Trzeci filar systemu emerytalnego
str. 122
3.1.3. Funkcjonowanie systemu emerytalnego w grupach wiekowych
str. 123
3.1.4. Reforma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zasad ubezpieczenia emerytalnego
str. 125
3.1.5. Konstrukcja systemu emerytalnego i obieg środków finansowych w funduszach
str. 127
3.2. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych po 1998 r.
str. 141
3.3. Konstrukcja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
str. 145
3.3.1. Fundusze wyodrębnione w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
str. 146
3.3.2. Fundusz Rezerwy Demograficznej
str. 146
3.3.3. Dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
str. 150
3.3.4. Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
str. 153
3.3.5. Status Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
str. 159
3.4. Otwarte fundusze emerytalne
str. 170
3.4.1. Zasady tworzenia, finansowania i likwidacji otwartych funduszy emerytalnych
str. 170
3.4.2. Zasady prowadzenia rachunków i przeliczania składek przez otwarte fundusze emerytalne
str. 182
3.4.3. Sposób finansowania działalności otwartego funduszu emerytalnego
str. 184
3.4.4. Działalność lokacyjna w otwartych funduszach emerytalnych
str. 187
3.4.5. Wycena aktywów i obliczanie stopy zwrotu funduszy emerytalnych oraz postępowanie w przypadku zaistnienia niedoboru
str. 192
3.4.6. Fundusz Gwarancyjny
str. 194
3.4.7. Nadzór nad otwartymi funduszami emerytalnymi
str. 195
3.5. Pracownicze fundusze emerytalne
str. 208
3.5.1. Rys historyczny pracowniczych funduszy emerytalnych
str. 208
3.5.2. Zasady tworzenia, działania i likwidacji pracowniczych programów emerytalnych
str. 210
3.5.3. Składka na pracownicze fundusze emerytalne
str. 215
3.5.4. Rachunki ilościowe
str. 218
3.5.5. Zasady wypłacania środków pieniężnych z pracowniczych funduszy emerytalnych
str. 220
3.5.6. Pracowniczy fundusz emerytalny
str. 222
3.6. Indywidualne konta emerytalne
str. 224
3.6.1. Indywidualne konta emerytalne w funduszu inwestycyjnym
str. 225
3.6.2. Indywidualne konto emerytalne w instytucjach prowadzących działalność maklerską
str. 227
3.6.3. Indywidualne konto emerytalne w zakładzie ubezpieczeń
str. 227
3.6.4. Indywidualne konto emerytalne w banku
str. 228
3.6.5. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego
str. 229
3.6.6. Wypłata środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym
str. 231
3.6.7. Zwrot środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym
str. 233

Rozdział IV
Składki w systemie ubezpieczeń emerytalnych
str. 238


4.1. Składka ubezpieczeniowa na tle reform polskiego systemu ubezpieczeń emerytalnych
str. 238
4.2. Charakterystyka składki ubezpieczeniowej
str. 246
4.3. Źródła finansowania składek emerytalnych
str. 252
4.3.1. Płatnicy składek na ubezpieczenie emerytalne
str. 256
4.3.2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne
str. 261
4.3.3. Postępowanie w razie nieprawidłowości w płaceniu składek na ubezpieczenia emerytalne
str. 263

Rozdział V
Zarys ubezpieczeń i reform emerytalnych w wybranych państwach
str. 269


5.1. Uwagi ogólne
str. 269
5.2. Modele systemów emerytalnych w wybranych państwach Unii Europejskiej
str. 286
5.2.1. Model kontynentalny
str. 286
5.2.2. Model brytyjski
str. 290
5.2.3. Model skandynawski
str. 293
5.2.4. Model śródziemnomorski
str. 296
5.2.5. Model środkowoeuropejski
str. 307
5.2.5.1. Reforma emerytalna w Czechach
str. 308
5.3. Reformy ubezpieczeń emerytalnych w wybranych państwach pozaeuropejskich
str. 314
5.3.1. Reforma emerytalna w Chile
str. 314
5.3.2. Reforma emerytalna w Argentynie
str. 321
5.4. Koncepcja systemu emerytalnego Banku Światowego
str. 326

Zakończenie
str. 335

Bibliografia
str. 343

Zestawienie tabel i rysunków
str. 365


Tabele
str. 365
Rysunki
str. 366

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-627-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 368
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / ZUS, ubezpieczenia
Kod: KAM-1211:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów