Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego

"Praca nie tylko wypełnia lukę w polskiej literaturze dotyczącej systemu prawa podatkowego, ale jest oryginalną próbą krystalizacji jednego z ogólnych założeń, jakie powinno przyświecać interpretacji prawa podatkowego. (...) "

więcej

Autorzy: Adam Mariański,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1333:W02D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 7

Wstęp
str. 9

Rozdział 1
Prawo podatkowe jako odrębna gałąź prawa
str. 13


1.1. System prawa
str. 13

1.2. Prawo finansowe a przesłanki wyodrębnienia prawa podatkowego jako gałęzi prawa
str. 15

1.3. Ingerencja norm prawa podatkowego w prawa obywatela
str. 20

1.4. Ochrona praw podatnika we współczesnym świecie - główne tendencje
str. 25

1.5. Wnioski - wyodrębnienie prawa podatkowego a potrzeba ustanowienia zasad chroniących prawa podatnika
str. 40

Rozdział 2
Zasada prawna - pojęcie oraz znaczenie w wybranych gałęziach prawa
str. 43


2.1. Pojęcie zasady prawnej
str. 43

2.2. Zasady w wybranych gałęziach prawa publicznego
str. 48

2.3. Zasady prawa podatkowego
str. 53

2.4. Wnioski - znaczenie zasad ogólnych prawa podatkowego
str. 66

Rozdział 3
Zasada in dubio pro tributario w prawie podatkowym
str. 71


3.1. Stanowienie prawa podatkowego - analiza problemów
str. 71

3.2. Stosowanie prawa podatkowego
str. 83

3.3. Podstawy i cele zasady in dubio pro tributario w prawie podatkowym
str. 93

3.4. Wnioski - stan prawa podatkowego a cele zasady in dubio pro tributario
str. 102

Rozdział 4
Zasady postępowania podatkowego a zasada in dubio pro tributario
str. 105


4.1. Zasady ogólne postępowania podatkowego (administracyjnego)
str. 105

4.2. Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym
str. 129

4.3. Zasada swobodnej oceny dowodów w postępowaniu podatkowym
str. 154

4.4. Rozstrzyganie wątpliwości w procesie gromadzenia i rozpatrywania (oceny) materiału dowodowego
str. 173

4.5. Wnioski - rola zasady in dubio pro tributario w postępowaniu podatkowym
str. 190

Rozdział 5
Wykładnia prawa podatkowego a zasada in dubio pro tributario
str. 193


5.1. Rodzaje wykładni prawa a wykładnia prawa podatkowego
str. 193

5.2. Analogia w prawie podatkowym
str. 214

5.3. Wykładnia przepisów szczególnych prawa podatkowego
str. 223

5.4. Rozstrzyganie wątpliwości w procesie wykładni prawa podatkowego
str. 238

5.5. Wnioski - rola zasady in dubio pro tributario w procesie wykładni prawa
str. 248

Rozdział 6
Znaczenie zasady in dubio pro tributario w polskim prawie podatkowym - wnioski de lege ferenda
str. 251


6.1. Ocena obowiązującego stanu prawnego i praktyki jego stosowania
str. 251

6.2. Ustanowienie explicite zasady in dubio pro tributario w ogólnym prawie podatkowym - potrzeba, postać oraz zakres
str. 255

Zakończenie
str. 269

Bibliografia
str. 273

Ukryj

Opis:


"Praca nie tylko wypełnia lukę w polskiej literaturze dotyczącej systemu prawa podatkowego, ale jest oryginalną próbą krystalizacji jednego z ogólnych założeń, jakie powinno przyświecać interpretacji prawa podatkowego. (...) Należy podkreślić, że potrzebę eksponowania zasady in dubio pro tributario autor wspiera nie tylko argumentacją wziętą z obserwacji funkcjonowania systemu podatkowego (tj. stanu prawa podatkowego i obserwacji praktyki orzeczniczej) w Polsce, ale ustalił, że zasadę tę można postrzegać - o czym była już mowa - jako konsekwencję quasi-logiczną norm konstytucyjnych. Te dwa nurty argumentacji dają efekt synergii. Powoduje to, że pracę czyta się z zainteresowaniem, a wartościowa warstwa merytoryczna dobrze koresponduje z dojrzałą i przyjazną formą opracowania."

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński


"Praca ta - jako pierwsze monografi czne opracowanie bardzo ważnego, ale również kontrowersyjnego zagadnienia realizacji w prawie podatkowym zasady in dubio pro tributario będzie niewątpliwie przedmiotem szerokiej dyskusji w polskiej doktrynie prawa podatkowego."

Prof. dr hab. Ryszard Mastalski


"Sumując, należy stwierdzić, iż rozprawa habilitacyjna dr. Adama Mariańskiego, ze względu na przemyślaną, ciekawą i wyrazistą koncepcję, która została konsekwentnie zrealizowana stanowi ważną pozycję monografi czną z dziedziny prawa podatkowego. Autor jest bez wątpienia znakomitym znawcą tej gałęzi prawa."

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0650-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 296
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-1333:W02D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów