Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Książka skierowana jest w szczególności do pracodawców, kadry zarządzającej oraz pracowników działów kadr.

więcej

Autorzy: Magdalena Barbara Rycak,
Seria:  MERITUM Biblioteka
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0533:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 52,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 46,80 zł. ( Oszczędzasz: 5,20 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów

Wstęp

Część I
Zagadnienia podstawowe
Rozdział I
Przepisy o czasie pracy

1. Polskie regulacje czasu pracy
2. Międzynarodowe i wspólnotowe regulacje czasu pracy
3. Ustalanie właściwego prawa regulującego czas pracy do stosunku pracy z podmiotem zagranicznym

Rozdział IIPojęcia, które należy znać planując i rozliczając czas pracy
1. Czas pracy
2. Okres odpoczynku
3. Wymiar czasu pracy
4. Norma czasu pracy
5. Niepełny wymiar czasu pracy
6. Pięciodniowy tydzień pracy
7. Doba pracownicza
8. Dzień wolny od pracy
9. Tygodniowa norma czasu pracy
10. Okres rozliczeniowy
11. Rozkład czasu pracy
12. System czasu pracy
13. Tydzień
14. Praca zmianowa
15. Pracujący w nocy
16. Elastyczny czas pracy

Rozdział III
Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy

1. Przestój
2. Inne przerwy wliczane do czasu pracy

Rozdział IV
Okresy nie wliczane do czasu pracy

1. Przerwa w przerywanym czasie pracy
2. Czas podróży służbowej
3. Podróż służbowa kierowców
4. Szkolenia i konferencje
5. Dyżur

Rozdział V
Obowiązki stron stosunku pracy związane z czasem pracy

1. Obowiązki pracodawcy
2. Obowiązki pracownika
2.1. Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych

Część II
Planowanie czasu pracy
Rozdział VI
Wybór sytemu czasu pracy

1. Podstawowy czas pracy
2. Równoważny czas pracy
2.1. Czas pracy przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu pracy
2.2. Czas pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia i ochronie osób oraz pracowników zakładowych straży pożarnych i służb ratowniczych
2.3. Skrócony tydzień pracy
2.4. Praca weekendowa
3. Skrócony czas pracy
4. Zadaniowy czas pracy
4.1. Zadania pracownika
4.2. Ewidencja czasu pracy w zadaniowym czasie pracy
5. Czas pracy w ruchu ciągłym
6. System czasu pracy a wynagrodzenie za pracę
7. Tryb wprowadzania systemów czasu pracy

Rozdział VII
Okresy odpoczynku od pracy

1. Odpoczynek dobowy
2. Odpoczynek tygodniowy

Rozdział VIII
Normy czasu pracy i okresy odpoczynku a kumulacja zatrudnienia

1. Zatrudnienie u kilku pracodawców a czas pracy
2. Czas pracy w przypadku świadczenia kilku rodzajów prac na rzecz jednego pracodawcy

Rozdział IX
Praca w nocy

1. Ustalanie pory nocnej
2. Wynagrodzenie za pracę w nocy

Rozdział X
Praca w dni wolne od pracy

1. Uwagi wstępne
2. Praca w niedziele i święta
2.1. Uprawnienia pracownika zatrudnionego w niedzielę
2.2. Uprawnienia pracownika zatrudnionego w święto
3. Praca w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy

Rozdział XIPlanowanie czasu pracy na dany okres rozliczeniowy
1. Obliczanie wymiaru czasu pracy i dni pracy na okres rozliczeniowy
2. Ergonomiczne kryteria planowania czasu pracy pracownikom zmianowym i nocnym
3. Tryb wprowadzania i zmiana rozkładów czasu pracy

Część III
Rozliczanie czasu pracy
Rozdział XII
Ogólne zasady rozliczania czasu pracy


Rozdział XIII
Praca w godzinach nadliczbowych

1. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
2. Praca w godzinach nadliczbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy
3. Przesłanki dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych
4. Limity godzin nadliczbowych
5. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
5.1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
5.2. Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
6. Praca w godzinach nadliczbowych osób na stanowiskach kierowniczych
6.1. Pojęcie pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy
6.2. Pojęcie kierownika komórki organizacyjnej
6.3. Czas pracy pracowników zarządzających
6.4. Praca w godzinach nadliczbowych
osób na stanowiskach kierowniczych

Rozdział XIV
Ewidencja czasu pracy

Ukryj

Opis:

Planowanie i rozliczanie czasu pracy to problem, z którym na co dzień muszą sobie radzić wszyscy pracodawcy. Zadanie nie jest proste, biorąc pod uwagę fakt, że przepisy Kodeksu pracy regulujące czas pracy są kazuistyczne i niezrozumiałe. Prawidłowa i elastyczna organizacja czasu pracy może ułatwić pracodawcom konkurowanie na globalnym rynku, a pracownikom umożliwić godzenie pracy zawodowej z życiem osobistym. Prezentowana książka pomaga, w granicach obowiązującego prawa, odnaleźć optymalne dla obu stron stosunku pracy rozwiązania.
W opracowaniu w szerokim zakresie uwzględniono wypowiadane w doktrynie prawa pracy poglądy, a także orzecznictwo Sądu Najwyższego, jako organu konstytucyjnie upoważnionego do dokonywania wiążącej wykładni prawa. Publikacja ilustrowana jest licznymi przykładami wzorowanymi na pytaniach praktyków nadsyłanych do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Książka skierowana jest w szczególności do pracodawców, kadry zarządzającej oraz pracowników działów kadr. Pomocna będzie także wszystkim, którzy chcą poznać swoje prawa i obowiązki związane z czasem pracy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-473-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 248
Rodzaj: , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-0533:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów