Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Zarys sądowego prawa procesowego Unii Europejskiej

Na zarys sądowego międzynarodowego prawa procesowego Unii Europejskiej składają się trzy bloki tematyczne ...

więcej

Autorzy: Kazimierz Piasecki,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1132:W01P01  Ilość w paczce: 12

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Na zarys sądowego międzynarodowego prawa procesowego Unii Europejskiej składają się trzy bloki tematyczne: międzynarodowe postępowanie cywilne przed sądami państw członkowskich Unii ze szczególnym uwzględnieniem postępowania przed sądami polskimi jako sądami wspólnotowymi, postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Sądem Pierwszej Instancji oraz przed Sądem ds. Służby Publicznej, a także przedstawienie powiązań między organami sądownictwa UE a sądami polskimi jako sądami wspólnotowymi.

Na tej problematyce koncentrują się przede wszystkim zasadnicze analizy i rozważania przedstawione w niniejszej publikacji. Prawo procesowe nie jest jednak odizolowane od źródeł innych dziedzin prawa Unii Europejskiej i całego jej porządku prawnego. Normy procesowe funkcjonują bowiem w kontekście całokształtu wspólnotowych norm prawnych. Z tego też względu niezbędne jest poprzedzenie zagadnień ściśle proceduralnych analizą poszczególnych źródeł prawa i ich określonego znaczenia w postępowaniach przed sądami krajowymi z uwzględnieniem swoistych problemów wykładni prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-305-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 568
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1132:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów