Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

W książce omówiono zagadnienia dotyczące genezy środków zaskarżenia na gruncie postępowania przed sądami administracyjnymi, konstytucyjne podstawy wprowadzenia zwyczajnych środków zaskarżenia na grunt procedury sądowoadministracyjnej, jak również pojęcie środków zaskarżenia oraz pojęcie weryfikacji orzeczeń sądowych.

więcej

Autorzy: Michał Kania,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1190:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

W książce omówiono zagadnienia dotyczące genezy środków zaskarżenia na gruncie postępowania przed sądami administracyjnymi, konstytucyjne podstawy wprowadzenia zwyczajnych środków zaskarżenia na grunt procedury sądowoadministracyjnej, jak również pojęcie środków zaskarżenia oraz pojęcie weryfikacji orzeczeń sądowych. Zasadnicza część opracowania dotyczy podstawowego zwyczajnego środka zaskarżenia - skargi kasacyjnej. Uzupełnienie rozważań stanowi analiza drugiego ze zwyczajnych środków zaskarżenia, tj. zażalenia.

W części poświęconej skardze kasacyjnej omówiono m.in. charakter prawny skargi kasacyjnej, porównano rozwiązania przyjęte na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego z rozwiązaniami funkcjonującymi na gruncie kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do skargi kasacyjnej.

Wartością tej publikacji jest bogate orzecznictwo sądów administracyjnych z okresu pierwszych lat funkcjonowania reformy sądownictwa administracyjnego (2004-2008), dotyczące zwyczajnych środków zaskarżenia. Godna podkreślenia jest również analiza porównawcza skarg kasacyjnych uregulowanych na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego i postępowania cywilnego, prowadząca do konstatacji, iż na gruncie procedury sądowoadministracyjnej ustawodawca stworzył swoisty model zwyczajnego środka zaskarżenia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-463-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 200
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1190:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów