Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia

Praca jest bardzo kompetentnym opracowaniem złożonej problematyki poświęconej kształtowaniu wizerunku miasta. [...]"

więcej

Autorzy: Ewa Glińska, Magdalena Florek, Anna Kowalewska,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0504:W01P01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 40

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wstęp
str. 7

Rozdział 1. Wprowadzenie do marketingu terytorialnego
str. 9


1.1. Koncepcja marketingu terytorialnego
str. 9
1.2. Miasto jako produkt
str. 20

Rozdział 2. Wizerunek a tożsamość miasta
str. 29


2.1. Istota wizerunku miasta
str. 29
2.2. Funkcje wizerunku
str. 33
2.3. Determinanty wizerunku
str. 34
Determinanty wizerunku zależne od odbiorcy
str. 34
Determinanty wizerunku zależne od nadawcy (miasta)
str. 36
2.4. Tożsamość miasta
str. 37
2.5. Etapy kształtowania wizerunku miasta
str. 43

Rozdział 3. Badania marketingowe w procesie kształtowania wizerunku miasta
str. 48


3.1. Istota i znaczenie badań marketingowych
str. 48
3.2. Rodzaje badań marketingowych
str. 50
Badania pierwotne i wtórne
str. 50
Badania jakościowe i ilościowe
str. 50
3.3. Etapy procesu badawczego
str. 52
Określenie celu badania
str. 54
Zdefi niowanie pytań badawczych
str. 54
Konceptualizacja i operacjonalizacja
str. 55
Wybór metody badawczej
str. 55
Sondaże
str. 56
Jakościowe badania terenowe
str. 61
Określenie populacji i dobór próby
str. 62

Rozdział 4. Identyfi kacja aktualnego wizerunku miasta
str. 65


4.1. Świadomość miasta
str. 65
4.2. Znajomość miasta (wiedza o mieście)
str. 69
4.3. Wizerunek miasta
str. 69
4.4. Analizy przyczynowo-skutkowe między różnymi składowymi wizerunku i innymi zmiennymi
str. 82

Rozdział 5. Potencjalni adresaci działań z zakresu kształtowania wizerunku miasta
str. 87


5.1. Grupy docelowe a wizerunek miasta
str. 87
5.2. Segmentacja a priori
str. 91
5.3. Segmentacja a posteriori
str. 94
5.4. Poprawa sposobu postrzegania miasta przez różne grupy adresatów działań wizerunkowych
str. 96
Poprawa sposobu postrzegania miasta przez lokalną społeczność
str. 96
Poprawa obrazu miasta w percepcji inwestorów zewnętrznych
str. 99
Poprawa zewnętrznego obrazu miasta poprzez stymulowanie przepływu osób spoza miasta
str. 100

Rozdział 6. Wizerunek docelowy
str. 103

Rozdział 7. Instrumenty kształtowania wizerunku miasta
str. 119


7.1. Podział instrumentów kształtowania wizerunku
str. 119
7.2. Instrumenty kształtowania wizerunku miasta w odniesieniu do mieszkańców
str. 128
7.3. Instrumenty kształtowania wizerunku miasta w odniesieniu do inwestorów
str. 136
7.4. Instrumenty kształtowania wizerunku miasta w odniesieniu do turystów
str. 140

Rozdział 8. Monitoring efektów działań marketingowych
str. 148


8.1. Uwagi wstępne
str. 148
8.2. Monitorowanie globalnych efektów działań marketingowych
str. 149
8.3. Monitorowanie efektywności konkretnych działań marketingowych
str. 150
8.4. Monitorowanie pozycji miasta w dostępnych danych statystycznych i rankingach
str. 152
8.5. Monitorowanie wizerunku miasta w mediach
str. 154

Zakończenie
str. 157
Literatura
str. 159
Spis tabel i rysunków
str. 165
Ilustracje
str. 167

Ukryj

Opis:

Praca jest bardzo kompetentnym opracowaniem złożonej problematyki poświęconej kształtowaniu wizerunku miasta. Jej zaletą są, z jednej strony, solidne podstawy teoretyczne, oparte na najnowszej światowej literaturze przedmiotu, z drugiej natomiast, liczne przykłady rozwiązań i zastosowań różnego rodzaju instrumentów kształtujących ów wizerunek. Sprawia to, że niniejsza publikacja jest nie tylko kompendium wiedzy dla badaczy poruszających się w tej tematyce, lecz także interesującą i zrozumiałą literaturą dla władz zarządzających przestrzenią oraz dla lokalnych organizacji.

Z recenzji Prof. zw. dr hab. H. Szulce, UE w Poznaniu

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-280-3 , Format: A5 (148 × 210 mm) , 176
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-0504:W01P01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów