Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy

"Książka daje czytelnikowi możliwość zapoznania się, dzięki rzetelnemu warsztatowi naukowemu Autorów, z zagadnieniami o dużej doniosłości informacyjnej i merytorycznej. [...]"

więcej

Autorzy: Laura Koba (red.), Wiesław Wacławczyk (red.),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1182:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wstęp - Laura Koba, Wiesław Wacławczyk
str. 11


Rozdział I
Dzieje, charakter i treść praw człowieka
str. 13


Laura Koba, Robert Zydel, Zarys historii praw człowieka
str. 13
Krzysztof Przybyszewski, Uniwersalność praw człowieka pod ostrzałem krytyki
str. 31
Marcin Jastrzębski, Społeczeństwo obywatelskie a prawa człowieka
str. 46

Rozdział II
Ochrona praw człowieka w systemach międzynarodowych
str. 57


Edyta Widawska, System ochrony praw człowieka w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych
str. 57
Jan Pisuliński, Prawa człowieka w działalności Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
str. 72
Michał Matyasik, Polska w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy
str. 85
Agnieszka Florczak, Ochrona praw człowieka w systemie prawa wspólnotowego
str. 100
Tadeusz Sokołowski, Prawa człowieka w innych organizacjach międzynarodowych
str. 123
Karolina Wierczyńska, Karnoprawna ochrona praw jednostki w prawie międzynarodowym
str. 153

Rozdział III
Podstawowe prawa jednostki i mechanizmy ich ochrony
str. 167


Adam Szymaniak, Prawo do życia
str. 167
Krzysztof Żarna, Wolność od tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania albo karania
str. 187
Zbigniew Kwiasowski, Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
str. 199
Joanna Połatyńska, Prawo do rzetelnego procesu sądowego
str. 212
Maciej Mączyński, Prawo do prywatności
str. 226
Marcin Jastrzębski, Wolność myśli, sumienia i religii
str. 233
Wiesław Wacławczyk, Swoboda wypowiedzi jako prawo człowieka
str. 247
Krzysztof Kliszczyński, Wolność zrzeszania się i wolność zgromadzeń
str. 260
Paweł Cegiełko, Prawa i wolności ekonomiczne oraz socjalne
str. 273

Rozdział IV
Ochrona praw niektórych grup osób
str. 289


Łarysa Leszczenko, Prawa osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych
str. 289
Renata Runiewicz-Jasińska, Prawa cudzoziemców we współczesnym prawie międzynarodowym
str. 302
Beata Dobrowolska, Prawa pacjenta - podstawa prawna i etyczna oraz analiza wybranych praw
str. 325
Józef Bukowski, Prawa człowieka a medycyna
str. 338
Wojciech Burek, Równość płci
str. 349
Maria J. Zajączkowska, Prawa dziecka
str. 369
Adam Płonka, Prawa więźnia
str. 384
Krzysztof Martyniak, Prawa osób stygmatyzowanych
str. 396

Rozdział V
Ochrona praw człowieka w Polsce
str. 407


Teresa Astramowicz-Leyk, Prawa człowieka w polskim ładzie konstytucyjnym po 1989 roku
str. 407
Ryszarda Stasiak, Sądownictwo w systemie ochrony praw człowieka
str. 423
Bogna Baczyńska, Skarga konstytucyjna
str. 443
Jolanta Arcimowicz, Instytucja ombudsmana w Polsce
str. 453
Janusz Gołota, Prawa człowieka a samorząd terytorialny
str. 466
Dariusz Panas, Policja a prawa człowieka
str. 481

Rozdział VI
Współczesne problemy praw człowieka
str. 495


Krystyna M. Błeszyńska, Prawa człowieka - wyzwania doby globalnej
str. 495
Dariusz Romański, Ambiwalentność postaw ludzkich - między terroryzmem a ochroną praw człowieka
str. 507
Maria Karnowska-Werner, Międzynarodowe prawo humanitarne
str. 521
Jerzy Stańczyk, Korporacje transnarodowe a problem poszanowania praw człowieka
str. 537
Bogdan Drozdowicz, Kilka uwag o refleksjach Leszka Kołakowskiego nad prawami człowieka
str. 551
Ewa Stawowy, Edukacja o prawach człowieka. Strategia dla organizacji pozarządowych i placówek kulturalno-oświatowych
str. 559
Henryk Kasprzak, Jarosław Kopczuk, Monitoring praw człowieka: teoria i praktyka
str. 576

Wybrana bibliografia
str. 593

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-334-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 600
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-1182:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa