Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji

Głównym zadaniem publikacji jest zwrócenie uwagi na problemy do tej pory w ogóle niedostrzegane lub słabo dotąd opracowane, a jednocześnie ma ona zachęcić do ponownego podjęcia szerokiej dyskusji na temat istoty wynagrodzenia za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji oraz fundamentalnych zagadnień teoretycznych i praktycznych, jakie się z tym wiążą.

więcej

Autorzy: Walerian Sanetra (red. nauk.),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1233:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
str. 7

Słowo wstępne o uwarunkowaniach ustrojowych, gospodarczych, politycznych i wspólnotowych wynagrodzenia za pracę
str. 11

Walerian Sanetra
Bodźcowa funkcja wynagrodzenia za pracę w warunkach . społecznej gospodarki rynkowej
str. 17

Ludwik Florek
Ustalanie wynagrodzenia za pracę w gospodarce rynkowej
str. 41

Michał Seweryński
Minimalne wynagrodzenie za pracę - wybrane zagadnienia
str. 53

Grzegorz Goździewicz
Refleksje na temat prawa do godziwego wynagrodzenia za pracę
str. 63

Swietłana Agijewiec
Formy, systemy i wysokość wynagrodzenia za pracę w świetle ustawodawstwa Republiki Białoruś
str. 79

Bogusław Cudowski
Wynagrodzenie pracowników samorządowych (wybrane problemy)
str. 91

Zbigniew Hajn
Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w niepełnym czasie pracy za pracę w godzinach wykraczających poza umówiony czas a zasada równego traktowania w zatrudnieniu
str. 113

Paweł Nowik
Układowa metoda kształtowania wynagrodzenia za pracę w sferze budżetowej
str. 125

Kamila Łapińska
Wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową nauczycieli akademickich
str. 147v
Łukasz Pisarczyk
Wynagrodzenie czy zasiłek - w sprawie świadczeń za czas niezdolności do pracy
str. 177

Anna Napiórkowska
Wynagrodzenie za pracę w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby
str. 193

Iwona Sierocka
Świadczenia z pracowniczych programów emerytalnych jako element wynagrodzenia za pracę
str. 219

Dorota Dzienisiuk
Wynagrodzenie za pracę a wymiar świadczeń ubezpieczenia społecznego
str. 241

Jacek Skoczyński
Wynagrodzenie za czas przestoju
str. 265

Małgorzata Kurzynoga
Prawo pracownika do wynagrodzenia i innych świadczeń w zakładzie pracy objętym strajkiem
str. 281

Piotr Grzebyk
Zasady ustalania jurysdykcji krajowej w sprawach o roszczenia o wynagrodzenie za pracę
str. 297

Tomasz Niedziński
Ryzyko gospodarcze (finansowe) pracodawcy związane z wykonaniem nakazu płatniczego inspektora pracy
str. 311

Ukryj

Opis:


Niniejsza książka stanowi efekt dyskusji i wcześniej przygotowanych tekstów na konferencję (w ramach cyklicznie organizowanych przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Podlaskich Seminariów Prawa Pracy), która odbyła się w dniach 26-27 maja 2008 r. w Goniądzu. (...)

Głównym zadaniem publikacji jest zwrócenie uwagi na problemy do tej pory w ogóle niedostrzegane lub słabo dotąd opracowane, a jednocześnie ma ona zachęcić do ponownego podjęcia szerokiej dyskusji na temat istoty wynagrodzenia za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji oraz fundamentalnych zagadnień teoretycznych i praktycznych, jakie się z tym wiążą.

Źródłem nowości w sposobach prawnej regulacji wynagrodzenia za pracę, a w konsekwencji także i w praktyce, która się na jej podstawie formuje, z jednej strony są ogólne przemiany naszego kapitalistycznego systemu gospodarowania, w tym także te, które stanowią następstwo procesów polegających na globalizacji i europeizacji gospodarki, a z drugiej strony - także to, że system ten w naszym kraju zaczął się na nowo kształtować dopiero po 1989 r., bo to między innymi oznaczało, że zmiany wprowadzane do instytucji wynagrodzenia za pracę - zwłaszcza w początkowej fazie dokonywanych przemian - musiały być z natury rzeczy istotniejsze i głębsze niż na przykład w krajach Europy Zachodniej. (...)

Większość opracowań uwzględnia te właśnie uwarunkowania i wynikające z nich modyfikacje naszego prawa wynagrodzenia za pracę (...), a część z nich zawiera rozważania nad tymi aspektami problematyki wynagrodzenia za pracę, które są niejako "neutralne" z punktu widzenia funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej i demokracji, bo mogą być praktykowane w różnych systemach i różnych okolicznościach.

Ze wstępu prof. dr. hab. Waleriana Sanetry

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-605-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 324
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1233:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów