Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno-prawnych w II Rzeczypospolitej

Monografia dotyczy zagadnień związanych z wykonaniem zobowiązań prywatno-prawnych w okresie II RP

więcej

Autorzy: Robert Jastrzębski,
Seria:  MONOGRAFIE
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1266:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 12

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 83,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,70 zł. ( Oszczędzasz: 8,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str.9

Wstęp
str.13

Część pierwsza Wykonanie zobowiązań prywatno-prawnych w okresie inflacji
str.25

Rozdział I Waloryzacja w okresie pierwszych lat niepodległości
str.27
1. Moratoria i orzecznictwo sądowe
str.27
2. Projekt waloryzacyjny F. Zolla
str.64
3. Projekt rozporządzenia waloryzacyjnego
str.78

Rozdział II lex zoll - rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych
str.114
1. Treść rozporządzenia
str.114
2. Zmiany rozporządzenia o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych oraz regulacje z nim związane
str.152
3. Umowy międzynarodowe zawarte przez II Rzeczpospolitą w zakresie waloryzacji - przerachowania zobowiązań prywatno-prawnych
str.164
4. Zgodność rozporządzenia o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych z ustawą konstytucyjną oraz ustawą o naprawie Skarbu i reformie walutowej, w tym obowiązującym prawem prywatnym
str.171
5. Opinie na temat regulacji z zakresu przerachowania zobowiązań prywatno-prawnych
str.180
6. Przerachowanie należności prywatno-prawnych a druga stabilizacja złotego
str.195
7. Orzecznictwo sądowe
str.202
7.1. Uwagi ogólne
str.202
7.2. Poszczególne należności oraz zagadnienia
str.204
7.2.1. Wierzytelności hipoteczne
str.204
7.2.2. Listy zastawne i obligacje
str.211
7.2.3. Rachunki bankowe (wkładki oszczędnościowe)
str.213
7.2.4. Ubezpieczenia
str.214
7.2.5. Należności wekslowe i czekowe
str.215
7.2.6. Należności i zobowiązania Skarbu Państwa i kolei
str.217
7.2.7. Należności pieniężne wynikające z innych tytułów prawnych
str.219
7.2.8. Stan majątkowy dłużnika
str.223
7.2.9. Przerachowanie na podstawie umowy stron
str.225
7.2.10. Ustalone i przyjęte należności pieniężne
str.227
7.2.11. Przerachowanie należności pieniężnych cudzoziemców.230
7.2.12. Postępowanie w sprawach o przerachowanie
str.236
8. Waloryzacja - przerachowanie zobowiązań prywatno-prawnych w innych państwach
str.239

Część druga Wykonanie zobowiązań prywatno-prawnych w okresie Wielkiego kryzysu gospodarczego
str.247

Rozdział I Sytuacja gospodarcza i regulacje prawne
str.249
1. Uwarunkowania gospodarcze II Rzeczypospolitej oraz sposoby wyjścia z impasu lat 30
str.249
1.1. Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej
str.249
1.2. Drogi wyjścia z sytuacji kryzysowej
str.256
2. Ustawodawstwo antykryzysowe
str.266
2.1. Zagadnienia ogólne
str.266
2.2. Rolnicze ustawodawstwo antykryzysowe
str.271
2.3. Kredyt długoterminowy
str.309

Rozdział II opinie i praktyka oddłużeniowa
str.319
1. Opinie na temat ustawodawstwa oddłużeniowego
str.319
2. Ustawodawstwo oddłużeniowe w praktyce
str.345
2.1. Rynek zorganizowany
str.345
2.2. Działalność urzędów rozjemczych
str.354
3. Ustawodawstwo antykryzysowe w innych państwach
str.373
4. Likwidacja dwuwalutowości w II Rzeczypospolitej
str.383

Rozdział III Klauzula rebus sic stantibus w kodeksie zobowiązań
str.394
1. Prace Komisji Kodyfikacyjnej
str.394
2. Opinie na temat art. 269 k.z.
str.405
3. Judykatura okresu II Rzeczypospolitej związana z art. 269 k.z.
str.409
4. Stosowanie art. 269 k.z. po II wojnie światowej
str.413
5. Współczesna regulacja klauzuli rebus sic stantibus w prawie polskim
str.421

Zakończenie
str.427

Wykaz źródeł i literatury
str.435

Ukryj

Opis:

Monografia dotyczy zagadnień związanych z wykonaniem zobowiązań prywatno-prawnych w okresie II RP. Pierwsza część dotyczy realizacji zobowiązań w okresie inflacji. Sądy początkowo stały na stanowisku nominalistycznym, a po orzeczeniu SN w sprawie Fliederbaum - Kuhnke przyjęły kurs waloryzacyjny. Zakres waloryzacji został określony w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych, tzw. lex Zoll.
Druga część książki dotyczy wykonania zobowiązań w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego. Kryzys w Polsce miał charakter rolny, dlatego regulacje antykryzysowe określano mianem akcji finansowo-rolnej. Cechą charakterystyczną ustawodawstwa była ogromnie rozbudowana struktura, dotycząca m.in. instytucji kredytowych oraz urzędów rozjemczych. Na zakończenie autor omawia prace Komisji Kodyfikacyjnej dotyczące klauzuli rebus sic stantibus (art. 269 k.z.), jak również obecnie obowiązujące regulacje, które wprowadzono w 1990 r. w związku z polityką inflacyjną lat 80. Książka ma charakter prawno-ekonomiczno-historyczny. Zapełnia niewątpliwie istniejącą od lat lukę w literaturze przedmiotu.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-417-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 504
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-1266:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów