Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek

Publikacja dotyczy problematyki zarządzania opartego na teorii ról zespołowych. Teoria ta powstała w wyniku dziewięcioletnich badań prowadzonych przez Mereditha Belbina i jego współpracowników w Henley Management College.

więcej

Autorzy: Meredith Belbin,
Seria:  HR
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0289:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Produkt nie jest dostępny w sprzedaży.

Spis treści: 

O autorze
str. 9
Wstęp do drugiego wydania
str. 11
Przedmowa
str. 13

Rozdział 1. Analiza zespołów, czyli jak się to wszystko zaczęło
str. 15
Executive management exercise
str. 16
Gra Teamopoly
str. 18
Etapy badań
str. 19

Rozdział 2. Syndrom "Apollo"
str. 23
Błędy zespołów"Apollo"
str. 24
Sukcesy zespołów "Apollo"
str. 25
Wyjaśnienie wyników
str. 27
Syndrom "Apollo" w praktyce
str. 28
Interakcje w zespołach"Apollo"
str. 31

Rozdział 3. Zespoły złożone z członków o podobnych osobowościach
str. 33
Przyczyny eksperymentów
str. 33
Typy osobowości a zawód
str. 34
Zespoły homogeniczne - ich sukcesy i porażki
str. 36
Przebieg Teamopoly
str. 36
Lekcje płynące z wyników
str. 40
Osobowość a efektywność członka zespołu
str. 42
Ograniczenia homogenicznych zespołów PF
str. 43

Rozdział 4. Kreatywność w zespole
str. 44
Wykorzystanie kreatywności w zespole
str. 45
Eksperymenty z kreatywnością
str. 47
Wykorzystanie indywidualnej kreatywności
str. 49
Pozorni kreatorzy i poszukiwacze źródeł
str. 50
Innowatorzy w zespole
str. 52
Innowatorzy w biznesie
str. 54
Atuty poszukiwaczy źródeł
str. 57

Rozdział 5. Przywództwo w zespole
str. 60
Eksperymenty z prezesami
str. 60
Znaczenie wyników
str. 63
Inne cechy liderów
str. 66
Prezesi i lokomotywy jako liderzy
str. 70
Liderzy "Apollo"
str. 72
Konkluzje
str. 73

Rozdział 6. Kluczowe role zespołowe
str. 74
Pracownik firmy
str. 74
Pary ról zespołowych
str. 75
Brakujące role zespołowe
str. 76
Konkluzje
str. 85

Rozdział 7. Zespoły nieskuteczne
str. 88
Morale - czynnik marginalny
str. 89
Sprawność intelektualna - czynnik decydujący
str. 90
Typ osobowości
str. 92
Konstrukcja nieskutecznych zespołów
str. 93
Członkowie bez ról zespołowych
str. 95
Nieznane elementy w zespołach
str. 97
Zespoły złożone z osób bez określonych ról zespołowych
str. 98
Znaczenie myśli korporacyjnej
str. 99
Odwrócenie ról zespołowych
str. 100

Rozdział 8. Zespoły skuteczne
str. 102
Prognozy
str. 102
Skuteczne zespoły w biznesie
str. 108
Inne skuteczne modele
str. 111
Przykłady zespołów w trzech firmach
str. 112
Teoria ról zespołowych a skuteczne firmy
str. 116
Konkluzje
str. 118

Rozdział 9. Optymalna liczebność zespołu
str. 120
Grupy a indywidualne zachowanie
str. 120
Zespoły dziesięcioosobowe
str. 121
Zespoły średniej wielkości
str. 122
Mniejsze zespoły
str. 123
Prezes a wielkość zespołu
str. 125
Niebezpieczeństwa zbyt małego zespołu
str. 126
Wielkość zespołu a warunki
str. 128

Rozdział 10. Cechy zespołowców
str. 131
Wkład a rola zespołowa
str. 132
Wyczucie czasu
str. 132
Elastyczność
str. 134
Powściągliwość
str. 135
Utrzymywanie celów zespołu
str. 136
Podsumowanie
str. 138

Rozdział 11. Komponowanie zespołu
str. 139
Zbieranie informacji
str. 140
Rekrutacja
str. 141
Zmiany wewnętrzne
str. 141
Niebezpieczeństwo rozbicia tandemów
str. 141
Kolejność selekcji
str. 143
Model i cel
str. 146
Role indywidualne i zespołowe
str. 147
Zespoły w strukturach statycznych
str. 148
Konkluzje
str. 149

Rozdział 12. Zespoły w strukturach publicznych
str. 150
Struktura i władza w administracji państwowej
str. 151
Politycy i zespoły
str. 152
Pracownicy administracji i zespoły
str. 154
Wymiana ról
str. 155
Brak równowagi w administracji
str. 156
Władza prezydencka
str. 158
Interakcje pomiędzy rolami zespołowymi
str. 158

Rozdział 13. Co teraz?
str. 160
Powstanie nowych priorytetów
str. 166

Studia przypadków - Belbin w praktyce
str. 171
Studium przypadku 1. Zmiana stylu firmy
str. 173
Studium przypadku 2. Pomoc w zniwelowaniu różnic kulturowych
str. 176
Studium przypadku 3. Wykorzystanie ról zespołowych w strategii zmian
str. 179
Studium przypadku 4. Wykorzystanie Interplace? w szkole
str. 182
Studium przypadku 5. Wyprawa do Maroka
str. 185
Studium przypadku 6. Połączenie pracy zespołów
str. 188
Studium przypadku 7. Tworzenie produktywnych relacji w pracy
str. 191
Studium przypadku 8. Stworzenie zespołu badawczo-rozwojowego
str. 194
Studium przypadku 9. Ustanowienie "zespołowości" jako modelu pracy w południowoafrykańskim
urzędzie podatkowym (SARS)
str. 197
Studium przypadku 10. Tworzenie ról zespołowych w różnych organizacjach
str. 200
Studium przypadku 11. Historia osobistej przemiany
str. 202

Inwentarz oceny ról
str. 205
Słownik
str. 211
Bibliografia wykorzystana przy opracowaniu badań w Henley
str. 216
Indeks
str. 217

Ukryj

Opis:

Książka dotyczy problematyki zarządzania opartego na teorii ról zespołowych. Teoria ta powstała w wyniku dziewięcioletnich badań prowadzonych przez Mereditha Belbina i jego współpracowników w Henley Management College. Uczestnicy kursu dla wyższej kadry menedżerskiej zostali tam poddani testom psychometrycznym, wykonywali także zadania menedżerskie w różnych zespołach. Eksperyment miał na celu wykazanie wpływu zespołowych decyzji na wyniki finansowe i sukces grupy. Wyłoniono wówczas zbiory zachowań nazwane rolami zespołowymi.
Wyniki eksperymentu zostały opisane w niniejszej publikacji. Pozwolą one czytelnikom nie tylko lepiej zrozumieć zasady pracy w zespole, wykorzystać swoje mocne strony, nauczyć się rozwijać role zespołowe, ale także zdobyć umiejętność efektywnego rekrutowania.
Dla lepszego zilustrowania teorii ról zespołowych i jej zastosowania w praktyce, w książce zamieszczono 11 studiów przypadków – opisów różnorodnych działań przeprowadzonych w firmach z kilku krajów – świadczących o tym, że teoria ta ma niezwykle szerokie zastosowanie w różnych środowiskach biznesowych. Cennym uzupełnieniem książki jest słownik najważniejszych pojęć z dziedziny zarządzania zespołami.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8264-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 220
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry / Zarządzanie personelem
Kod: OFE-0289:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa