Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2008:

Mediacja. Jestem za

Mediacja stanowi podstawę rozwiązywania sporów i daje pełną satysfakcję z zawartej ugody zarówno stronom, jak i ich pełnomocnikom.

więcej

Autorzy: Maciej Bobrowicz,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1239:W01D02  Ilość w paczce: 12

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Sylwetka autora
str. 5
Wstęp
str. 11
Słowo o książce - Teresa Romer
str. 13
1. Mediacja
str. 15
Co To jest mediacja?
str. 17
Jak przebiega mediacja?
str. 20
Ile kosztuje mediacja?
str. 22
Jakie mam szanse na ugodę w mediacji?
str. 24
Jakie spory nadają się do mediacji?
str. 25
Ile trwa mediacja?
str. 27
Kim jest mediator?
str. 29
Co zrobić, jeżeli druga strona nie chce zgodzić się na mediację?
str. 31
Czy istnieją j
akieś zasady mediacji?
str. 32
Zawarliśmy ugodę przed mediatorem, nie kierując sprawy do sądu, i co dalej?
str. 33
Rodzaje mediacji w sprawach cywilnych
str. 35
Skąd mam wiedzieć, że sprawa nadaje się do mediacji?
str. 37
Jaka jest różnica pomiędzy mediatorem sądowym a mediatorem pozasądowym?
str. 38
Jakie są korzyści z mediacji?
str. 40
Gdzie odbywa się mediacja?
str. 42
Jaka jest różnica między mediacjami a arbitrażem?
str. 43
Jaka różnica między negocjacjami a mediacjami?
str. 44
Andrzej Arendarski - mediacja jestem za
str. 45
Tomasz Wardyński - mediacja jestem za
str. 47
2. Mediacja gospodarcza
str. 51
Jak wdrożyć mediację w przedsiębiorstwie?
str. 53
Jaką mam pewność, że mediator zachowa dla siebie informacje, które uzyska ode mnie w trakcie mediacji?
str. 55
Kiedy mogę oddać sprawę do mediacji i jak to zrobić?
str. 57
W jakich branżach mediacja gospodarcza sprawdza się najbardziej?
str. 59
Jakie cechy winien posiadać profesjonalny mediator gospodarczy?
str. 60
W jaki sposób znaleźć dobrego mediatora gospodarczego?
str. 62
Jerzy Stępień - mediacja Jestem za
str. 64
Maciej Łaszczuk - mediacja Jestem za
str. 66
3. Rola pełnomocnika w mediacji gospodarczej
str. 69
Jak wygląda rola pełnomocnika w mediacji?
str. 71
dlaczego mam się zgodzić na mediację, skoro stracę na tym część mojego honorarium?
str. 73
Jak powinienem przygotować klienta do mediacji?
str. 75
Jak przygotować się do mediacji?
str. 78
Jak powinien zachowywać się radca prawny, adwokat w mediacji?
str. 80
Jak przygotować wystąpienie wstępne?
str. 83
Jak odkrywać interesy stron?
str. 84
czy w trakcie mediacji sporządzane są Jakieś dokumenty z jej przebiegu?
str. 86
Co robić, gdy klient nastawia się na zwycięstwo w procesie?
str. 88
Co robić, jeżeli druga strona angażuje się w ataki personalne?
str. 90
Czy mediator może spisać ugodę w mediacji?
str. 92
Co powinno znaleźć się w umowie z mediatorem?
str. 94
Co to Jest ryzyko procesowe?
str. 96
Co To jest "klauzula multi-Step?
str. 98
Łukasz Bojarski - mediacja Jestem za
str. 100
Grzegorz Wiaderek - mediacja Jestem za
str. 102

4. Załączniki
str. 105
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny(dz. u. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) (wyciąg)
str. 107
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (dz.u. nr 43, poz. 296 z późn. zm.) (wyciąg)
str. 111
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dz.u. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) (wyciąg)
str. 147
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (dz. u. nr 239, poz. 2018
str. 153
Kodeks etyczny mediatorów polskich uchwalony przez społeczną radę do spraw alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów
str. 155
Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora (adr) uchwalony przez radą do alternatywnych metod rozwiązywanie konfliktów
str. 158
Standardy szkolenia mediatorów uchwalone przez społeczną radę do spraw rozwiązywania konfliktów
str. 164
Europejski kodeks postępowania mediatora
str. 170
Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2008/52/we z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych
str. 174
5. Sylwetki
str. 187
Andrzej Arendarski
str. 189
Łukasz Bojarski
str. 191
Maciej Łaszczuk
str. 193
Jerzy Adam Stępień
str. 194
Tomasz Wardyński
str. 195
Grzegorz Wiaderek
str. 197

Ukryj

Opis:

Książka nie tylko promuje mediację, ale jest praktycznym poradnikiem dla radców prawnych i adwokatów pokazującym jak przygotować klienta do mediacji, jak poprowadzić mediację, aby uzyskać rozwiązanie problemu akceptowane przez strony. Pokazuje nie tylko techniczną stronę postępowania mediacyjnego, ale również jego aspekty moralne. Rozwiewa również, w oparciu o doświadczenia krajów, w których mediacja "zagościła na dobre", obawy radców prawnych i adwokatów, iż ugodowe rozstrzygnięcie konfliktu w drodze mediacji uszczuplili dochody pełnomocników. Autor wykazuje, że wieloletnia praktyka krajów, w których mediacja stanowi podstawę rozwiązywania sporów potwierdza, iż nie uszczupla ona dochodów pełnomocników i daje pełną satysfakcję z zawartej ugody zarówno stronom, jak i ich pełnomocnikom.

Teresa Romer
Sędzia Sądu Najwyższego
Wieloletni Prezes Stowarzyszenia Sędziów "Justitia"
Z mojej blisko dziesięcioletniej praktyki sędziego sądu pierwszej instancji pamiętam, ze często toga przeszkadzała mi w doprowadzeniu do ugody, nie raz miałem ochotę po prostu ją zdjąć i porozmawiać ze stronami bez sztafażu Sali sądowej. Oglądając ten film uświadomiłem sobie po latach, gdzie tkwiła przyczyna tej sędziowskiej niemocy. Otóż mediator może w pewnej fazie przejść do bezpośredniej rozmowy w jedną tylko stronę. Transparentność stosunku sędzia - strony na taki manewr nie pozwala. A dopiero w jednostronnym kontakcie łatwiej o sformułowanie warunków ugody, a nawet o znalezienie - jak w tym wypadku - trzeciego, a tym samym najbardziej korzystnego rozwiązania.
Jerzy Stępień
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
w latach 2006-2008

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-459-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 200
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1239:W01D02 Miejsce wydania: Kraków

Informacje biograficzne autorów