Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Marta Handzlik,
Seria:  Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2013 r.
Kod: ABC-0495:W02P01  Ilość w paczce: 60

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1
Zamówienia publiczne
str. 13


pytanie 1. podział wydatków na żywność
str. 13

pytanie 2. Niezastosowanie ustawy o zamówieniach publicznych - konsekwencje
str. 14

pytanie 3. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych
str. 16

pytanie 4. Dokonywanie zakupów przez dyrektorkę szkoły w sklepie prowadzonym przez jej syna
str. 18

pytanie 5. Zakupy do stołówki szkolnej
str. 18

pytanie 6. Wycieczki z ZFśS a zamówienia publiczne
str. 20

Rozdział 2
Żywność i żywienie
str. 22


pytanie 1. ceny posiłków w stołówce szkolnej dla uczniów i nauczycieli
str. 22

pytanie 2. Opłata stała za korzystanie ze stołówki w przedszkolu
str. 23

pytanie 3. Składniki opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej
str. 23

pytanie 4. Opłaty za korzystanie przez oddziały przedszkolne ze stołówki szkolnej
str. 24

pytanie 5. Sposób naliczania kosztów wyżywienia w czasie wakacji
str. 24

pytanie 6. Opłaty za posiłki w placówkach
str. 25

pytanie 7. Ustalanie opłat za żywienie w przedszkolu samorządowym
str. 27

pytanie 8. Korzystanie przez pracowników szkoły ze stołówki szkolnej
str. 28

pytanie 9. Zabieranie w menażce posiłków ze stołówki szkolnej
str. 29

pytanie 10. Zasady korzystania z posiłków w przypadku braku stołówki szkolnej
str. 30

pytanie 11. przyznawanie obiadów z ośrodka pomocy społecznej
str. 31

pytanie 12. Dofinansowanie posiłków z opieki społecznej
str. 32

Rozdział 3
Klasyfikacja budżetowa
str. 34


pytanie 1. prawidłowe zaewidencjonowanie zakupu i wymiany okien w szkole
str. 34

pytanie 2. Zaklasyfikowanie okresowego przeglądu sprzętu przeciwpożarowego
str. 35

pytanie 3. Zaklasyfikowanie przeglądu urządzeń, instalacji i stanu technicznego budynku
str. 36

pytanie 4. Zaklasyfikowanie rachunków z miejskich wodociągów i kanalizacji
str. 36

pytanie 5. Klasyfikacja budżetowa dodatków motywacyjnych dla nauczycieli
str. 37

pytanie 6. prawidłowe zaksięgowanie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
str. 38

pytanie 7. Zaksięgowanie kosztu refundacji okularów korekcyjnych
str. 38

pytanie 8. prawidłowe zaksięgowanie odpraw emerytalnych
str. 39

pytanie 9. Zaklasyfikowanie zakupionego zestawu komputerowego
str. 40

pytanie 10. Klasyfikacja budżetowa komputera jako środka trwałego
str. 40

pytanie 11. Zaklasyfikowanie wydatków z tytułu użytkowania programu komputerowego
str. 41

pytanie 12. Klasyfikacja usług telekomunikacyjnych
str. 42

pytanie 13. Zaklasyfikowanie wydatków na zmywarkę i patelnię elektryczną
str. 43

pytanie 14. Zaksięgowanie otrzymanego komputera
str. 44

pytanie 15. rachunek zysków i strat
str. 45

Rozdział 4
Pozostałe pytania finansowe
str. 47


pytanie 1. prawidłowe rozliczanie pracy sędziów sportowych w rozgrywkach szkolnych związków sportowych
str. 47

pytanie 2. rozliczanie delegacji sędziowskich na imprezy sportowe
str. 48

pytanie 3. Dotacje na uczniów, którzy nie uczęszczają na zajęcia
str. 49

pytanie 4. Dotacja na dzieci w wieku 3-6 lat
str. 51

pytanie 5. procedura rozliczania dotacji
str. 52

pytanie 6. Wstrzymanie przyznawania dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej
str. 54

pytanie 7. Dotacja dla przedszkola niepublicznego w czasie wakacji
str. 55

pytanie 8. Wysokość dotacji na ucznia w przedszkolu niepublicznym posiadającego opinię o wczesnym wspomaganiu
str. 56

pytanie 9. Subwencja na dzieci sześcioletnie
str. 57

pytanie 10. Subwencja oświatowa dla placówek niepublicznych
str. 58

pytanie 11. refundacja kosztów uczęszczania dzieci do szkoły
str. 59

pytanie 12. Waloryzacja kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
str. 60

pytanie 13. przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzanie
str. 61

pytanie 14. Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika w przypadku rozwiązania umowy z młodocianym na zasadzie porozumienia stron
str. 63

pytanie 15. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
str. 63

pytanie 16. Zwrot kosztów kształcenia ucznia pełnoletniego
str. 65

pytanie 17. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przy zmianie pracodawcy
str. 66

pytanie 18. Uzyskanie pełnoletniości przez młodocianego pracownika - zwrot kosztów kształcenia
str. 68

pytanie 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
str. 69

pytanie 20. refundacja kosztów kształcenia młodocianego pracownika - wysokość kwot dofinansowania
str. 71

pytanie 21. refundacja kosztów młodocianego pracownika, którego kształcenie trwało 24 miesiące
str. 72

pytanie 22. Osoba upoważniona do złożenia wniosku o refundację kosztów kształcenia młodocianego pracownika
str. 73

pytanie 23. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
str. 75

pytanie 24. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe
str. 77

pytanie 25. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w przypadku egzaminu czeladniczego
str. 77

pytanie 26. Koszty przewozu ucznia pełnoletniego
str. 79

pytanie 27. Koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły
str. 81

pytanie 28. Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły
str. 82

pytanie 29. Obowiązek finansowania przez gminę dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola publicznego
str. 83

pytanie 30. Zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej w klasie integracyjnej
str. 84

pytanie 31. pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendium szkolne
str. 85

pytanie 32. przyznanie stypendium szkolnego realizowanego poprzez zwrot wydatków
str. 86

pytanie 33. Maksymalna kwota stypendium za wyniki w nauce przyznana uczniowi szkoły podstawowej lub gimnazjum
str. 87

pytanie 34. Zwrot stypendium szkolnego przyznanego przez Urząd Gminy
str. 88

pytanie 35. przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla ucznia klasy iV szkoły podstawowej
str. 90

pytanie 36. Dofinansowanie zakupu podręczników
str. 91

pytanie 37. Zasady wydatkowania funduszy rad rodziców. Obciążenie ich podatkiem dochodowym
str. 92

pytanie 38. Funkcjonowanie sklepiku rady rodziców
str. 93

pytanie 39. Wydatkowanie funduszy rady rodziców
str. 96

Podsumowanie
str. 99

Indeks rzeczowy
str. 105


Ukryj

Opis:

Książka Finanse w oświacie stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z finansową stroną funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, ujęte w czytelną formę pytań i odpowiedzi. Publikacja ułatwi Czytelnikom poruszanie się w gąszczu czasem bardzo skomplikowanych przepisów dotyczących prawa fi nansowego w kontekście oświaty.

Omówiono w niej m.in. kwestie:

  • dotacji i subwencji otrzymywanych przez szkoły i placówki oświatowe,
  • stypendiów,
  • opłat ponoszonych przez uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli,
  • klasyfikacji budżetowej zakupów i remontów,
  • stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Adresaci:
Publikacja adresowana jest do osób zarządzających oświatą, dyrektorów szkół, pracowników zajmujących się omawianą tematyką w jednostkach oświatowych oraz do przedstawicieli organów prowadzących szkoły (jednostek samorządu terytorialnego).

Książki z serii Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach przedstawiają najczęstsze problemy prawne zgłaszane przez użytkowników serwisu Prawo Oświatowe/ABC, prowadzonego przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Odpowiedzi udzielane przez specjalistów są bogatym źródłem praktycznej wiedzy prawnej, ułatwiają działanie i podejmowanie decyzji tym, którzy znaleźli się w podobnych sytuacjach.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4421-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 108
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Finanse w oświacie
Kod: ABC-0495:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów