Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Krajowa Rada Sądownictwa - Nr 2009/01
Nr 2009/01

Kwartalnik "Krajowa Rada Sądownictwa" jest pismem branżowym, kierowanym przede wszystkim do środowiska sędziowskiego.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6510:200901  Ilość w paczce: 100

Spis treści: 


Najważniejsze opinie, stanowiska, uchwały Krajowej Rady Sądownictwa podjęte w okresie: 1.08. - 31.12.2008 r.
str. 4


Stanowisko KRS w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy
- Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z 9.10.2008 r.
str. 4
Opinia KRS w przedmiocie rządowego projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z 21.10.2008 r.
str. 4
Opina KRS w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy
- Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z 5.11.2008 r.
str. 5
Opinia KRS w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z 5.11.2008 r.
str. 5
Opinia KRS w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy
- Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z 9.12.2008 r.
str. 6

Kalendarz wydarzeń
str. 9


II Kongres Sędziów Polskich 22-23.10.2008 r.
str. 9
Wprowadzenie
str. 9
Lista Gości Honorowych
str. 10
Listy od Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów
str. 11

Wystąpienia:
str. 15


O relacjach trzeciej władzy z władzą ustawodawczą i wykonawczą, prof. dr hab. Marek Safjan, UW
str. 15
Wzrost pozycji trzeciej władzy. Perspektywy na przyszłość, prof. dr hab. Lech Gardocki, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
str. 23
Niektóre problemy prawnej regulacji szkolenia sędziów, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego
str. 34
Pozycja sędziego w Europie, Orlando Afonso, Wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (omówienie)
str. 34
Rady Sądownictwa w Europie, sir John Thomas, Przewodniczący Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa
str. 36
Uchwała II Kongresu Sędziów Polskich
str. 41
Fotoreportaż z II Kongresu Sędziów Polskich
str. 42
Zamknięcie II Kongresu - sędzia Stanisław Dąbrowski, Przewodniczący KRS
str. 46
Wręczenie medali Bene Merentibus Iustitiae, 10.12.2008 r.
str. 47

Współpraca międzynarodowa
str. 48


Międzynarodowa działalność KRS
str. 48
IX Posiedzenie Konsultacyjnej Rady Sędziów Europejskich (CCJE) - sprawozdanie, Irena Piotrowska
str. 48
Deklaracja CCJE
str. 50
Międzynarodowa działalność KRS. Spotkania, wizyty, konferencje - Rafał Michalczewski
str. 51
Współpraca KRS w ramach Sieci ENCJ w okresie: od lipca do grudnia 2008 r.
str. 52
Spotkanie Komisji Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa ds. Polityk UE (ENCJ) - raport Karolina Janson-Ernert
str. 52
Współpraca KRS w ramach ENCJ, Karolina Janson-Ernert
str. 56

Forum dyskusyjne (System wynagrodzeń sędziów)
str. 58


System kształtowania wynagrodzeń sędziowskich w działalności Krajowej Rady Sądownictwa w latach 1990-2008, Marek Celej
str. 58
Wynagrodzenie sędziów w państwach prawa jako istotny element ich niezawisłości i bezstronności, Barbara Godlewska-Michalak
str. 70

Ukryj

Opis:

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

  • Dostęp do najważniejszych uchwał, wystąpień i opinii Krajowej Rady Sądownictwa
  • Informacje o wydarzeniach środowiska sędziowskiego
  • Artykuły i opinie na temat bieżących problemów środowiska sędziowskiego
  • Zniżki dla prenumeratorów na udział w konferencjach i szkoleniach

INFORMACJE O KWARTALNIKU

Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa jest czasopismem wydawanym przy współpracy z Krajową Radą Sądownictwa.
Prezentuje on na bieżąco działalność Krajowej Rady Sądownictwa w tym uchwały i wystąpienia. W każdym z numerów jest cześć dyskusyjna poświęcona bieżącym problemom sądownictwa.
Raz do roku publikowana jest Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa za rok ubiegły.

W NUMERZE:

  • Współpraca KRS w ramach Sieci ENCJ w okresie: od lipca do grudnia 2008 r.
  • Najważniejsze opinie, stanowiska, uchwały Krajowej Rady Sądownictwa podjęte w okresie: 1.08. - 31.12.2008 r.
  • Niektóre problemy prawnej regulacji szkolenia sędziów, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego
  • Forum dyskusujne:
    System kształtowania wynagrodzeń sędziowskich w działalności Krajowej Rady Sądownictwa w latach 1990-2008, Marek Celej

Szczegóły towaru


ISSN: 1689-588 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , s. 72
Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo ogólne
Kod: ABC-6510:200901 Miejsce wydania: Warszawa