Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ryzyko pracodawcy

Ryzyko pracodawcy zostało w książce przedstawione jako instytucja niezwykle złożona, związana z wieloma elementami treści stosunku pracy i w dużym stopniu decydująca o odrębności stosunku pracy od stosunków zobowiązaniowych prawa cywilnego.
Książka została wyróżniona nagrodą Złote Skrzydła Gazety Prawnej

więcej

Autorzy: Łukasz Pisarczyk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1079:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9
Wstęp
str. 17

Rozdział 1
Pojęcie oraz sposoby kształtowania ryzyka pracodawcy
str. 27


1.1. Uwagi wstępne
str. 27
1.2. Pojęcie ryzyka pracodawcy
str. 28
1.3. Przedmiot świadczenia stron
str. 40
1.3.1. Uwagi wstępne
str. 40
1.3.2. Obowiązki zatrudniania pracownika i wypłaty wynagrodzenia za pracę
str. 40
1.3.3. Obowiązek starannego i sumiennego wykonywania pracy określonego rodzaju
str. 49
1.3.4. Uprawnienia kierownicze pracodawcy
str. 61
1.4. Konsekwencje wadliwości świadczenia
str. 68
1.5. Zmiana i rozwiązanie stosunku pracy a ponoszenie ryzyka przez pracodawcę
str. 76
1.6. Transfer ryzyka
str. 82
1.7. Struktura ryzyka pracodawcy
str. 90

Rozdział 2
Przesłanki rozkładu ryzyka kontraktowego w stosunkach pracy
str. 96


2.1. Uwagi wstępne
str. 96
2.2. Rozkład ryzyka kontraktowego a aksjologia systemu prawnego
str. 98
2.3. Kryteria rozkładu ryzyka kontraktowego a sytuacja stron stosunku pracy
str. 109
2.4. Rozkład ryzyka kontraktowego wobec rosnącego wpływu zjawisk zewnętrznych
str. 134

Rozdział 3
Ryzyko nieosiągnięcia rezultatów pracy
str. 143


3.1. Uwagi wstępne
str. 143
3.2. Nieosiągnięcie rezultatów pracy a przedmiot wynagrodzenia za pracę
str. 144
3.3. Obowiązek zatrudniania pracownika w umówionym wymiarze czasowym a nieprzydatność świadczenia
str. 158
3.4. Uprawnienia kierownicze pracodawcy
str. 168
3.5. Nieosiągnięcie rezultatów pracy a kontynuacja stosunku pracy o określonej treści
str. 183
3.5.1. Uwagi wstępne
str. 183
3.5.2. Pogorszenie warunków zatrudnienia
str. 184
3.5.3. Rozwiązanie stosunku pracy
str. 193
3.6. Ryzyko nieosiągnięcia rezultatów pracy w zatrudnieniu tymczasowym
str. 199
3.7. Wnioski
str. 202

Rozdział 4
Ryzyko niedostępności pracy oraz ryzyko płacowe
str. 205


4.1. Uwagi wstępne
str. 205
4.2. Przeszkody techniczno-organizacyjne
str. 206
4.3. Przeszkody w świadczeniu pracy leżące po stronie pracownika
str. 235
4.3.1. Uwagi wstępne
str. 235
4.3.2. Przeszkody związane z osobą pracownika
str. 236
4.3.3. Ciąża i macierzyństwo
str. 257
4.3.4. Wychowanie dzieci i obowiązki rodzinne
str. 264
4.3.5. Kształcenie i przedsiębiorczość
str. 272
4.3.6. Obowiązki publiczne i społeczne
str. 274
4.3.7. Ochrona trwałości zatrudnienia
str. 279
4.3.8. Łagodzenie zakłóceń spowodowanych przeszkodami leżącymi po stronie pracownika
str. 281
4.4. Ryzyko niedostępności pracy oraz ryzyko płacowe w zatrudnieniu tymczasowym
str. 284
4.5. Wnioski
str. 286

Rozdział 5
Ryzyko szkody
str. 289


5.1. Uwagi wstępne
str. 289
5.2. Pracownicza odpowiedzialność odszkodowawcza
str. 290
5.2.1. Uwagi wstępne
str. 290
5.2.2. Przesłanki pracowniczej odpowiedzialności odszkodowawczej
str. 291
5.2.3. Ograniczenia pracowniczej odpowiedzialności odszkodowawczej
str. 307
5.2.4. Naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika osobie trzeciej
str. 326
5.3. Naprawienie szkód poniesionych przez pracownika w związku ze świadczeniem pracy
str. 332
5.4. Ryzyko szkody w zatrudnieniu tymczasowym
str. 348
5.5. Wnioski
str. 352

Zakończenie
str. 355

Bibliografia
str. 363

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-007-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 376
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1079:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów