Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Strona jako podmiot oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym

Osią książki są zagadnienia dotyczące strony ogólnego postępowania administracyjnego oraz oświadczenia procesowego jako głównej formy realizacji przysługujących jej w postępowaniu uprawnień.

więcej

Autorzy: Zbigniew R. Kmiecik,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1149:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Przedmowa
str. 15

Rozdział I
Strona, formy i warunki jej udziału w postępowaniu
str. 21


1. Koncepcja strony w Kodeksie postępowania administracyjnego
str. 21
1.1. Koncepcja subiektywna i obiektywna strony w świetle przepisów k.p.a.
str. 21
1.2. Krytyka koncepcji subiektywnej i argumenty za koncepcją obiektywną
str. 26
1.3. Krytyka krytyki koncepcji obiektywnej
str. 30
1.4. Koncepcja mieszana
str. 36
1.5. Przyjęcie określonej koncepcji strony a sposób wszczęcia postępowania na żądanie
str. 39
2. Współuczestnictwo stron
str. 41
3. Zdolność procesowa strony
str. 49
3.1. Uwagi ogólne
str. 49
3.2. Reakcja organu wobec braku zdolności procesowej strony
str. 51
3.3. Skutki stwierdzenia braku zdolności procesowej strony przed wydaniem decyzji
str. 55
3.4. Skutki stwierdzenia braku zdolności procesowej strony po wydaniu decyzji
str. 60
4. Zdolność do dokonania konkretnej czynności procesowej i zdolność postulacyjna
str. 67
5. Zakres uprawnień pełnomocnika strony
str. 68
5.1. Zakres pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym
str. 68
5.2. Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu administracyjnym a prawo do zastępowania strony przed sądem administracyjnym
str. 74
5.3. Problem dopuszczalności zatwierdzenia przez stronę czynności dokonanych bez należytego umocowania
str. 77
5.4. Skutki wydania decyzji wobec osoby nienależycie reprezentowanej
str. 81
6. Niedopuszczalność składania przez stronę oświadczeń wiedzy
str. 83
6.1. Uwagi wstępne
str. 83
6.2. Prawne przeszkody w składaniu zeznań
str. 83
6.3. Faktyczne przeszkody w składaniu zeznań
str. 84

Rozdział II
Wola jako czynnik sprawczy oświadczeń procesowych
str. 92


1. Uwagi wstępne
str. 92
2. Wola w filozofii
str. 95
2.1. Intelektualizm czasów antycznych
str. 95
2.2. Mechanicyzm XVII w.
str. 100
2.3. Empiryzm i idealizm XVIII w.
str. 105
2.4. Woluntaryzm XIX w.
str. 110
2.5. Koncepcje przełomu XIX i XX w.
str. 114
2.6. Egzystencjalizm
str. 118
2.7. Kompatybilizm przełomu tysiącleci
str. 126
3. Wola w teologii
str. 129
3.1. Św. Augustyn i Pelagiusz
str. 129
3.2. Św. Tomasz z Akwinu i myśliciele franciszkańscy
str. 132
3.3. Marcin Luter i Erazm z Rotterdamu
str. 134
3.4. Kalwin i Arminius
str. 136
3.5. Janseniści i jezuici
str. 140
3.6. Wolność woli we współczesnej doktrynie judeochrześcijańskiej
str. 142
4. Wola w psychologii i psychiatrii
str. 146
5. Wola w fizyce i neurofizjologii
str. 151
5.1. Wola w świetle mechaniki kwantowej
str. 151
5.2. Wola w świetle badań mózgu
str. 156

Rozdział III
Ogólna charakterystyka oświadczeń procesowych stron
str. 163


1. Istota oświadczeń procesowych
str. 163
1.1. Oświadczenia procesowe jako podklasa faktów procesowych
str. 163
1.2. Oświadczenia procesowe stron
str. 169
1.2.1. Oświadczenia woli i oświadczania wiedzy
str. 169
1.2.2. Istota oświadczeń procesowych stron
str. 170
1.2.3. Oświadczenia procesowe stron w postępowaniu administracyjnym
str. 173
1.3. Źródła norm odnoszących się do publicznoprawnych oświadczeń osób prywatnych
str. 176
1.4. Wykładnia administracyjnoprawnych oświadczeń woli
str. 182
2. Konwalidacja oświadczeń procesowych
str. 184
2.1. Pojęcie konwalidacji w prawie cywilnym
str. 184
2.2. Pojęcie konwalidacji w prawie karnym procesowym
str. 185
2.3. Konwalidacja a pojęcia pokrewne
str. 190
2.4. Konwalidacja w postępowaniu administracyjnym
str. 192
3. Odwołalność oświadczeń procesowych
str. 193
3.1. Kwestia odwołalności oświadczeń procesowych w nauce austriackiej i niemieckiej
str. 193
3.2. Odwołalność - tak czy nie?
str. 195
3.3. Istota odwołania oświadczenia procesowego
str. 198
3.4. Niedopuszczalność odwołania oświadczenia procesowego
str. 200
4. Wadliwość i skuteczność oświadczeń procesowych
str. 203
4.1. Uwagi ogólne
str. 203
4.2. Warunki prawidłowości oświadczeń procesowych stron w postępowaniu administracyjnym
str. 208
4.2.1. Treść
str. 208
4.2.2. Forma
str. 211
4.2.3. Istnienie przyczyny działania
str. 214
4.2.4. Termin
str. 214
4.2.5. Uiszczenie opłaty
str. 215
4.3. "Wady woli" i ich konsekwencje
str. 216
4.4. Klasyfikacja wad oświadczeń procesowych stron
str. 223

Rozdział IV
Skutki niezłożenia przez stronę oświadczenia, złożenia oświadczenia przed niewłaściwym organem i złożenia fałszywego oświadczenia
str. 225


1. Skutki wniesienia podania do organu niewłaściwego
str. 225
2. Prawo żądania przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia
str. 231
2.1. Uwagi ogólne
str. 231
2.2. Rodzaj terminu a możliwość jego przywrócenia
str. 236
2.2.1. Terminy zawite, przedawniające i instrukcyjne
str. 236
2.2.2. Terminy ustawowe i urzędowe
str. 237
2.2.3. Terminy bezwzględnie i względnie oznaczone
str. 240
2.2.4. Terminy ad quem i terminy post quem
str. 242
2.2.5. Konkluzja
str. 242
2.3. Wniesienie wniosku jako warunek przywrócenia terminu
str. 243
2.4. Brak winy w uchybieniu terminowi jako przesłanka przywrócenia terminu
str. 246
2.4.1. Sytuacje braku winy
str. 246
2.4.2. Nieznajomość prawa i niepoinformowanie przez organ jako przyczyna uchybienia terminowi
str. 250
2.4.3. Wina zastępców procesowych i osób trzecich
str. 255
2.4.4. Uprawdopodobnienie braku winy
str. 257
2.5. Jednoczesne dopełnienie czynności jako przesłanka przywrócenia terminu
str. 260
2.5.1. Uwagi ogólne
str. 260
2.5.2. Wniesienie prośby o przywrócenie terminu po dokonaniu czynności
str. 262
2.6. Terminy materialne
str. 264
3. Konsekwencje uchylenia się od złożenia oświadczenia
str. 269
3.1. Problem odpowiedzialności porządkowej za uchylenie się od złożenia oświadczenia
str. 269
3.2. Zatajenie dowodu przez stronę a dopuszczalność kwestionowania (zaskarżenia) decyzji
str. 274
4. Skutki złożenia przez stronę fałszywego oświadczenia
str. 277

Wykaz literatury
str. 289


Ukryj

Opis:

Osią książki są zagadnienia dotyczące strony ogólnego postępowania administracyjnego oraz oświadczenia procesowego jako głównej formy realizacji przysługujących jej w postępowaniu uprawnień. Autor poddaje analizie pojęcie strony, formy i warunki jej udziału w postępowaniu administracyjnym, istotę oświadczenia procesowego oraz warunki prawidłowości i skutki wadliwości oświadczeń procesowych. Rozważa także kwestie dopuszczalności konwalidacji oświadczeń procesowych stron i możliwości ich odwołania (cofnięcia).

Istotną część książki stanowią uwagi na temat woli jako czynnika sprawczego wszelkich oświadczeń procesowych, zarówno tzw. oświadczeń woli, jak i tzw. oświadczeń wiedzy. W tej części zaprezentowano przegląd najważniejszych koncepcji i stanowisk filozoficznych, teologicznych, psychologicznych i neurofizjologicznych, odnoszących się do problemu woli, jej wolności i zaburzeń. W uzupełnieniu zasadniczych rozważań autor omawia konsekwencje przekroczenia przez stronę terminu do złożenia oświadczenia procesowego, zaniechania złożenia oświadczenia oraz złożenia fałszywego oświadczenia, rozpatrywane w świetle obowiązujących regulacji prawnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-222-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 302
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1149:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów