Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2008:

Kodeks cywilny. Przepisy z orzecznictwem

Przedstawiona publikacja zawiera aktualny tekst kodeksu cywilnego wraz z najważniejszymi tezami orzeczeń Sądu Najwyższego do poszczególnych artykułów, wybranymi spośród tysięcy, które można znaleźć w bazach komputerowych czy obszernych publikacjach.

więcej

Autorzy: Paweł Księżak (wybór i opracowanie),
Seria:  Przepisy z orzecznictwem
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  2.10.2008 r.
Kod: KAM-1155:W01D01  Ilość w paczce: 12

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
str. 13

KSIĘGA PIERWSZA Część ogólna


Tytuł I. Przepisy wstępne
str. 15
Tytuł II. Osoby
str. 23
Dział I. Osoby fizyczne
str. 23
Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
str. 23
Rozdział II. Miejsce zamieszkania
str. 40
Rozdział III. Uznanie za zmarłego
str. 41
Dział II. Osoby prawne
str. 43
Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia
str. 49
Tytuł III. Mienie
str. 52
Tytuł IV. Czynności prawne
str. 63
Dział I. Przepisy ogólne
str. 63
Dział II. Zawarcie umowy
str. 74
Dział III. Forma czynności prawnych
str. 81
Dział IV. Wady oświadczenia woli
str. 87
Dział V. Warunek
str. 91
Dział VI. Przedstawicielstwo
str. 93
Rozdział I. Przepisy ogólne
str. 93
Rozdział II . Pełnomocnictwo
str. 95
Rozdział III. Prokura
str. 100
Tytuł V. Termin
str. 102
Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń
str. 104

KSIĘGA DRUGA Własność i inne prawa rzeczowe

Tytuł I. Własność
str. 115
Dział I. Przepisy ogólne
str. 115
Dział II. Treść i wykonywanie własności
str. 116
Dział III. Nabycie i utrata własności
str. 127
Rozdział I. Przeniesienie własności
str. 127
Rozdział II. Zasiedzenie
str. 134
Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności
str. 140
Dział IV. Współwłasność
str. 144
Dział V. Ochrona własności
str. 157
Tytuł II. Użytkowanie wieczyste
str. 169
Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone
str. 176
Dział I. Przepisy ogólne
str. 176
Dział II. Użytkowanie
str. 181
Rozdział I. Przepisy ogólne
str. 181
Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne
str. 183
Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne
str. 185
Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania
str. 187
Dział III. Służebności
str. 188
Rozdział I. Służebności gruntowe
str. 188
Rozdział II. Służebności osobiste
str. 194
Rozdział III. Służebność przesyłu
str. 196
Dział IV. Zastaw
str. 197
Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych
str. 197
Rozdział II. Zastaw na prawach
str. 201
Tytuł IV. Posiadanie
str. 202

KSIĘGA TRZECIA Zobowiązania

Tytuł I. Przepisy ogólne
str. 213
Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli
str. 234
Dział I. Zobowiązania solidarne
str. 234
Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne
str. 239
Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
str. 241
Tytuł IV. (skreślony)
str. 252
Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie
str. 252
Tytuł VI. Czyny niedozwolone
str. 262
Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
str. 305
Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania
str. 309
Dział I. Wykonanie zobowiązań
str. 309
Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań
str. 317
Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych
str. 333
Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu
str. 339
Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika
str. 345
Dział I. Zmiana wierzyciela
str. 345
Dział II. Zmiana dłużnika
str. 354
Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
str. 357
Tytuł XI. Sprzedaż
str. 364
Dział I. Przepisy ogólne
str. 364
Dział II. Rękojmia za wady
str. 373
Dział III. Gwarancja jakości
str. 388
Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży
str. 392
Rozdział I. Sprzedaż na raty
str. 392
Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę
str. 393
Rozdział III. Prawo odkupu
str. 394
Rozdział IV. Prawo pierwokupu
str. 395
Tytuł XII. Zamiana
str. 398
Tytuł XIII. Dostawa
str. 399
Tytuł XIV. Kontraktacja
str. 401
Tytuł XV. Umowa o dzieło
str. 406
Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane
str. 418
Tytuł XVII. Najem i dzierżawa
str. 424
Dział I. Najem
str. 424
Rozdział I. Przepisy ogólne
str. 424
Rozdział II. Najem lokalu
str. 436
Dział II. Dzierżawa
str. 441
Tytuł XVII1. Umowa leasingu
str. 445
Tytuł XVIII. Użyczenie
str. 450
Tytuł XIX. Pożyczka
str. 452
Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego
str. 453
Tytuł XXI. Zlecenie
str. 457
Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
str. 463
Tytuł XXIII. Umowa agencyjna
str. 465
Tytuł XXIV. Umowa komisu
str. 472
Tytuł XXV. Umowa przewozu
str. 476
Dział I. Przepisy ogólne
str. 476
Dział II. Przewóz osób
str. 477
Dział III. Przewóz rzeczy
str. 478
Tytuł XXVI. Umowa spedycji
str. 481
Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia
str. 484
Dział I. Przepisy ogólne
str. 484
Dział II. Ubezpieczenia majątkowe
str. 494
Dział III. Ubezpieczenia osobowe
str. 502
Tytuł XXVIII. Przechowanie
str. 505
Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady
str. 508
Tytuł XXX. Umowa składu
str. 512
Tytuł XXXI. Spółka
str. 515
Tytuł XXXII. Poręczenie
str. 521
Tytuł XXXIII. Darowizna
str. 525
Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie
str. 533
Dział I. Renta
str. 533
Dział II. Dożywocie
str. 537
Tytuł XXXV. Ugoda
str. 543
Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne
str. 544
Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe
str. 545
Dział I. Przekaz
str. 545
Dział II. Papiery wartościowe
str. 547

KSIĘGA CZWARTA Spadki

Tytuł I. Przepisy ogólne
str. 550
Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe
str. 556
Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci
str. 561
Dział I. Testament
str. 561
Rozdział I. Przepisy ogólne
str. 561
Rozdział II. Forma testamentu
str. 565
Oddział 1. Testamenty zwykłe
str. 565
Oddział 2. Testamenty szczególne
str. 568
Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych
str. 575
Dział II. Powołanie spadkobiercy
str. 577
Dział III. Zapis i polecenie
str. 581
Dział IV. Wykonawca testamentu
str. 585
Tytuł IV. Zachowek
str. 586
Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku
str. 593
Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy
str. 598
Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe
str. 601
Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku
str. 603
Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku
str. 608
Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych
str. 611

Ukryj

Opis:

Przedstawiona publikacja zawiera aktualny tekst kodeksu cywilnego wraz z najważniejszymi - aktualnymi i zarazem kluczowymi dla wykładni - tezami orzeczeń Sądu Najwyższego do poszczególnych artykułów, wybranymi spośród tysięcy, które można znaleźć w bazach komputerowych czy obszernych publikacjach. W ten sposób książka ta stanowić ma rodzaj pierwszego, podręcznego komentarza pozwalającego zorientować się od razu w najważniejszych rozstrzygnięciach sądowych wyznaczających rozumienie poszczególnych przepisów przez praktykę; daje odpowiedź od razu, bez potrzeby przeglądania wielu stron.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-300-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 624
Rodzaj: przepisy, orzecznictwo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne
Kod: KAM-1155:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów