Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0737:W02D03  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wstęp
str. 11

1. Zarządzanie i przywództwo. Role menedżerów
str. 17


Kluczowe pojęcia i definicje
str. 17

Czym jest zarządzanie organizacjami
str. 18

Teoria
str. 21

Wskazówki praktyczne
str. 28

Wybrane teorie i poglądy
str. 33

Teoria najbardziej niepożądanego współpracownika (LPC)
str. 33

Model normatywny Vrooma-Yettona
str. 34

Przywództwo transformacyjne i transakcyjne
str. 35

Przywództwo adaptacyjne
str. 36

Role menedżerskie
str. 37

Menedżer czy przywódca?
str. 38

Analiza przypadków
str. 39

Awans finansisty
str. 39

Ludzie i szympansy
str. 40

Przywódca - Der Fuhrer
str. 40

Lider - wzór czy antybohater?
str. 41

Kliniczny przypadek
str. 42

Lee lacocca
str. 46

Zarządzanie i przywództwo: krzyżówka
str. 48

Lektury uzupełniające
str. 49

2. Formalizacja
str. 50


Kluczowe pojęcia i definicje
str. 50

Teoria
str. 53

Wskazówki praktyczne
str. 58

Wybrane teorie i poglądy
str. 61

Teoria Maxa Webera
str. 61

Teoria Henriego Fayola
str. 62

Analiza przypadków
str. 63

Prawo Parkinsona
str. 63

Cło na książki
str. 63

Paragraf 22
str. 64

Swietaudit
str. 64

Formalizacja: krzyżówka
str. 67

Lektury uzupełniające
str. 68

3. Struktura
str. 69


Kluczowe pojęcia i definicje
str. 69

Teoria
str. 75

Wskazówki praktyczne
str. 80

Wybrane teorie i poglądy
str. 82

Struktura narzędziem strategii
str. 82

Struktura jako wypadkowa gry o władze
str. 82

Kładka Fayola
str. 84

Analiza przypadków
str. 86

Specjalizacja i podział pracy w fabryce szpilek
str. 86

Optymalna rozpiętość kierowania
str. 86

Sieć klubów
str. 87

Polskie Państwo Podziemne
str. 89

Komputerek
str. 90

Zmiana struktury organizacyjnej w firmie Vario
str. 94

Struktura: krzyżówka
str. 98

Lektury uzupełniające
str. 99

4. Zasoby i procesy
str. 100


Kluczowe pojęcia i definicje
str. 100

Teoria
str. 105

Wskazówki praktyczne
str. 111

Wybrane teorie i poglądy
str. 117

Model pięciu sił Portera
str. 117

Zewnętrzna kontrola organizacji
str. 119

Struktura a otoczenie
str. 120

Zasobowa koncepcja przewagi konkurencyjnej
str. 121

Analiza przypadków
str. 123

Mały umie więcej?
str. 123

Za co nie lubimy szefa
str. 123

Najstarszy rodzinny biznes
str. 124

Korona z głowy
str. 124

Rząd, który działa
str. 126

Integracja polskich oddziałów firm globalnych po ogłoszeniu ich fuzji na arenie międzynarodowej
str. 127

Zasoby i procesy: krzyżówka
str. 133

Lektury uzupełniające
str. 134

5. Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna
str. 135


Kluczowe pojęcia i definicje
str. 135

Teoria
str. 142

Wybrane teorie i poglądy
str. 151

Podejście systemowe
str. 151

Interesariusze
str. 152

Podejście sytuacyjne
str. 153

Analiza przypadków
str. 155

Milczenie owiec
str. 155

Opóźniony balon
str. 155

Małe jasne
str. 156

Cebula z Internetu
str. 158

Co nie chciała Niemca
str. 159

Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna: krzyżówka
str. 162

Lektury uzupełniające
str. 163

6. Ludzie i motywowanie
str. 164


Kluczowe pojęcia i definicje
str. 164

Teoria
str. 167

Wskazówki praktyczne
str. 175

Wybrane teorie i poglądy
str. 179

Hierarchia potrzeb
str. 179

Koncepcja ERG
str. 180

Teoria dwuczynnikowa Herzberga
str. 181

Teoria X i Y McGregora
str. 182

Analiza przypadków
str. 184

Samolot
str. 184

Uścisk dłoni prezesa
str. 184

Dolcevital
str. 185

Firma ABC
str. 186

Nowa miotła
str. 189

Ludzie i motywowanie: krzyżówka
str. 196

Lektury uzupełniające
str. 197

7. Zarządzanie finansami
str. 198


Kluczowe pojęcia i definicje
str. 198

Teoria
str. 206

Wskazówki praktyczne
str. 210

Przegląd narzędzi finansowych
str. 213

Opłacalność inwestycji
str. 213

Sprawozdawczość
str. 215

Analiza przypadków
str. 218

Złota jabłoń
str. 218

Iridium
str. 218

LBO
str. 219

Samochody dla zarządu
str. 219

Skąd te wyniki?
str. 220

Finansowanie rozwoju
str. 225

Skąd te wyniki
str. 228

Zarządzanie finansami: krzyżówka
str. 236

Lektury uzupełniające
str. 237

8. Informacja i wiedza
str. 238


Kluczowe pojęcia i definicje
str. 238

Teoria
str. 243

Wskazówki praktyczne
str. 247

Wybrane teorie i poglądy
str. 251

Definicja wiedzy
str. 251

Hierarchia wiedzy
str. 251

Rodzaje wiedzy
str. 252

Pomnażanie wiedzy
str. 253

Model uczenia się
str. 254

Analiza przypadków
str. 256

To musi być miłość
str. 256

Jak to się robi w 3M?
str. 257

Yahoo a Holocaust
str. 257

WalMart - zbyt dobry system
str. 258

Zara - moda na informacje
str. 259

"Work Out"
str. 260

Informacja i wiedza: krzyżówka
str. 262

Lektury uzupełniające
str. 263

9. Kultura organizacji
str. 264


Kluczowe pojęcia i definicje
str. 264

Teoria
str. 269

Wskazówki praktyczne
str. 275

Wybrane teorie i poglądy
str. 279

Piramida kultury
str. 279

Zarządzanie miedzykulturowe
str. 283

Analiza przypadków
str. 286

Kultura jako narzędzie
str. 286

Bingo organizacyjne
str. 286

Ślimak
str. 287

Matka, żona i córka
str. 288

Ubezpieczenia dla Arabów
str. 288

Tech4Biz
str. 289

Kultura organizacji: krzyżówka
str. 292

Lektury uzupełniające
str. 293

10. Marka, wizerunek, marketing
str. 294

Kluczowe pojęcia i definicje
str. 294

Teoria
str. 303

Wskazówki praktyczne
str. 308

Wybrane teorie i poglądy
str. 311

Rodzaje marek
str. 311

Cztery P
str. 312

Segment rynku
str. 313

Strategie marketingowe
str. 314

Analiza przypadków
str. 316

Marlboro Friday
str. 316

Camel
str. 316

No Logo
str. 317

Trudny jeżyk
str. 318

British School
str. 319

Gorzki smak pralinek
str. 319

Marka, wizerunek, marketing: krzyżówka
str. 324

Lektury uzupełniające
str. 325

11. Zmiana, rozwój, strategia
str. 326


Kluczowe pojęcia i definicje
str. 326

Teoria
str. 332

Wskazówki praktyczne
str. 340

Wybrane teorie i poglądy
str. 344

Przewaga konkurencyjna
str. 344

Model strategii
str. 345

Macierz BCG
str. 346

Analiza przypadków
str. 348

Eksperyment w Hawthorne
str. 348

Gryząc po kostkach
str. 349

Niebezpieczne związki
str. 350

Struktura na miarę strategii
str. 353

Zmiana, rozwój, strategia: krzyżówka
str. 359

Lektury uzupełniające
str. 360

12. Innowacje i przedsiębiorczość
str. 361


Kluczowe pojęcia i definicje
str. 361

Teoria
str. 367

Wskazówki praktyczne
str. 372

Wybrane teorie i poglądy
str. 376

Rodzaje innowacji
str. 376

Krzywa S
str. 377

Innowacja Taylora
str. 378

Analiza przypadków
str. 380

Wikipedia - rewolucja informacyjna
str. 380

Ford -jaka innowacja?
str. 381

Odbija palma?
str. 382

"Prawda Cię zaskoczy"
str. 383

Innowacje i przedsiębiorczość: krzyżówka
str. 388

Lektury uzupełniające
str. 389

13. Wartość. Tworzenie i zarządzanie
str. 390


Kluczowe pojęcia i definicje
str. 390

Teoria
str. 396

Wskazówki praktyczne
str. 401

Wybrane teorie i poglądy
str. 404

Łańcuch wartości
str. 404

Sieć wartości
str. 405

Sklep wartości (value shop)
str. 406

Migracja wartości
str. 407

Analiza przypadków
str. 409

angielski.edu.pl
str. 409

Prawie jak Hugo Boss
str. 409

Da, czy Nida?
str. 410

Zieloni na Madagaskar
str. 411

Wartość. Tworzenie i zarządzanie: krzyżówka
str. 417

Lektury uzupełniające
str. 418

14. Cykl życia organizacji
str. 419


Kluczowe pojęcia i definicje
str. 419

Teoria
str. 423

Wskazówki praktyczne
str. 429

Wybrane teorie i poglądy
str. 432

Cykl życia organizacji Greinera
str. 432

Cykl życia produktu Levitta
str. 433

Cykl życia produktu Vernona
str. 434

Zarządzanie cyklem życia produktu
str. 435

Cykl życia branży
str. 436

Analiza przypadków
str. 438

Nie warto się przejmować
str. 438

Collegium Invsibile
str. 439

Brakujące cyferki
str. 439

Najlepsze witaminy
str. 440

Cykl życia organizacji: krzyżówka
str. 443

Lektury uzupełniające
str. 444

Bibliografia
str. 445

Rozwiązania krzyżówek
str. 453

Indeks osobowy
str. 459

Indeks rzeczowy
str. 463


Ukryj

Opis:

Podręcznik jest adresowany do studentów i absolwentów studiów wyższych (niezależnie od kierunku) zainteresowanych wiedzą o zarządzaniu. Może być wykorzystywany przez wykładowców podstaw organizacji i zarządzania na wszystkich kierunkach studiów oraz na studiach podyplomowych. Podręcznik wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom dostarczenia studentom i kadrze zarządzającej zasobu niezbędnej wiedzy prezentującej problemy zarządzania w ujęciu i strukturze tematycznej dostosowanej do czasów współczesnych. Autorzy opierają swój pomysł na koncepcji zasobowej i koncepcji równowagi przedsiębiorstwa, co jest zgodne ze światowym stanem wiedzy w tym obszarze. prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Autorzy zrywają z dotychczasową tradycją pisania podręczników z zarządzania, w której dominowało podejście ewolucyjne, przez zastąpienie go podejściem zasobowym. Taki sposób prezentacji problemów zarządzania uczy spojrzenia holistycznego, przy którym łatwiej dostrzec ich wzajemne zależności. Jest to zatem podejście nie tylko nowoczesne, ale – co w tym wypadku szczególnie istotne – zwiększające efektywność procesu dydaktycznego. prof. dr hab. Czesław Sikorski Uniwersytet Łódzki

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1471-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 472
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0737:W02D03 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów