Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2008:

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz

Komentarz w sposób kompleksowy prezentuje ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz dyrektywę 2005/29/WE.

więcej

Autorzy: Małgorzata Sieradzka,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.09.2008 r.
Kod: KAM-1143  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Czas realizacji zamówienia 24 h (dni robocze) + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 83,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 66,40 zł. ( Oszczędzasz: 16,60 zł. )

Spis treści: 

Wykaz najważniejszych skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 13

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
str. 19

Rozdział 1
str. 19


Art. 1 [Zakres unormowania]
str. 19
Art. 2 [Słowniczek]
str. 27

Rozdział 2. Nieuczciwe praktyki rynkowe
str. 68


Art. 3 [Zakaz stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych]
str. 68
Art. 4 [Nieuczciwe praktyki rynkowe]
str. 69
Art. 5 [Nieuczciwa praktyka rynkowa wprowadzająca w błąd przez działanie]
str. 90
Art. 6 [Nieuczciwa praktyka rynkowa wprowadzająca w błąd przez zaniechanie]
str. 143
Art. 7 [Praktyki rynkowe wprowadzające w błąd uznane za nieuczciwe w każdych okolicznościach]
str. 164
Art. 8 [Praktyki rynkowe agresywne]
str. 201
Art. 9 [Agresywne praktyki rynkowe uznawane za nieuczciwe w każdych okolicznościach]
str. 208
Art. 10 [Prowadzenie działalności w formie systemu konsorcyjnego]
str. 227
Art. 11 [Kodeksy dobrych praktyk]
str. 230

Rozdział 3. Odpowiedzialność cywilna
str. 236


Art. 12 [Odpowiedzialność z tytułu dokonania czynu nieuczciwej praktyki rynkowej]
str. 236
Art. 13 [Odwrócony ciężar dowodu]
str. 262
Art. 14 [Termin przedawnienia roszczeń z tytułu dokonania nieuczciwych praktyk rynkowych]
str. 264

Rozdział 4. Przepisy karne
str. 266


Art. 15 [Kara grzywny za stosowanie agresywnych praktyk rynkowych]
str. 266
Art. 16 [Sankcja karna za stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej polegającej na prowadzeniu lub organizowaniu działalności w systemie konsorcyjnym]
str. 267
Art. 17 [Ściganie przestępstw]
str. 272

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepis przejściowy i końcowy
str. 273


Art. 18 [Zmiany w u.z.n.k.]
str. 273
Art. 19 [Zmiany w ustawie o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych]
str. 275
Art. 20 [Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów]
str. 277
Art. 21 [Wejście w życie ustawy
str. 279

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ("Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych")
str. 281

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 297


Art. 1 [Cel dyrektywy]
str. 297
Art. 2 [Definicje]
str. 298
Art. 3 [Zakres zastosowania dyrektywy]
str. 308
Art. 4 [Rynek wewnętrzny]
str. 312

Rozdział 2. Nieuczciwe praktyki handlowe
str. 313


Art. 5 [Zakaz nieuczciwych praktyk handlowych]
str. 313
Art. 6 [Praktyki handlowe wprowadzające w błąd]
str. 323
Art. 7 [Praktyki handlowe wprowadzające w błąd przez zaniechanie]
str. 330
Art. 8 [Agresywne praktyki handlowe]
str. 337
Art. 9 [Ocena agresywności praktyki handlowej ad causum]
str. 338

Rozdział 3. Kodeksy postępowania
str. 340

Art. 10 [Kodeksy postępowania]
str. 340

Rozdział 4. Przepisy końcowe
str. 341


Art. 11 [Wykonanie]
str. 341
Art. 12 [Uprawnienia do działania sądów i organów administracji]
str. 344
Art. 13 [Sankcje]
str. 345
Art. 14 [Zmiana dyrektywy 84/450/EWG o reklamie wprowadzającej w błąd oraz dyrektywy 97/55/WE o reklamie porównawczej]
str. 345
Art. 15 [Zmiana dyrektywy 97/7/WE oraz 2002/65/WE]
str. 348
Art. 16 [Zmiana dyrektywy 98/27/WE i rozporządzenia (WE) nr 2006/2004]
str. 349
Art. 17 [Informacje o kodeksach postępowania]
str. 350
Art. 18-19. (pominięte)
str. 351
Art. 20 [Wejście w życie]
str. 351

Załącznik I. Praktyki handlowe uznawane za nieuczciwe w każdych okolicznościach
str. 351

Załącznik II. Wymogi informacyjne ustanowione w prawie wspólnotowym, dotyczące komunikacji handlowej, w tym reklamy i marketingu
str. 373

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. - o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
str. 377

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ("Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych")
str. 391

Załącznik I. Praktyki handlowe uznawane za nieuczciwe w każdych okolicznościach
str. 415

Załącznik II. Przepisy prawa wspólnotowego określające zasady reklamy i komunikacji handlowej
str. 419

Bibliografia
str. 423

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 30.09.2008 r.

Komentarz w sposób kompleksowy prezentuje ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz dyrektywę 2005/29/WE.

W opracowaniu omówiono poglądy doktryny i stanowisko orzecznictwa dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych. Komentarz przeznaczony jest dla prawników-praktyków, może jednak z powodzeniem służyć również wszystkim zainteresowanym charakterem nieuczciwych zachowań przedsiębiorców na rynku.

Szczegóły towaru


, Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , s. 436
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1143 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów