Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Procedury tworzy się po to, aby zapewnić sprawny i skuteczny sposób osiągnięcia pewnego celu. Procedur nie można więc lekceważyć, pomijać lub "ulepszać" według własnego uznania. [...]

więcej

Autorzy: Joanna M. Salachna,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1150:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9


Akty prawne
str. 9
Publikatory (dzienniki urzędowe, czasopisma i inne)
str. 10
Pozostałe
str. 11

Wstęp
str. 13

Rozdział I
Procedura tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
str. 29


1. Procesy tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kontekście pojęcia procedury budżetowej
str. 29
1.1. Charakterystyka uwarunkowań definicyjnych procedury budżetowej
str. 29
1.2. Konceptualizacja pojęcia procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
str. 41
2. Części procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
str. 48
2.1. Kryteria wyodrębniania poszczególnych części procedury
str. 48
2.2. Zasadnicze etapy oraz postępowania procedury - ujęcie modelowe
str. 58
2.3. Przedmiotowo-podmiotowe relacje postępowań i etapów procedury
str. 71
3. Prawny charakter obiektu postępowania oraz zasady budżetowe jako determinanty procedury tworzenia i wykonywania budżetu samorządu terytorialnego
str. 75
4. Wnioski
str. 90

Rozdział II
Konstrukcja odpowiedzialności za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
str. 93


1. Odpowiedzialność prawna a granice prawa finansowego - istota i przedmiot regulacji
str. 93
1.1. Pojmowanie odpowiedzialności prawnej. Odpowiedzialność w prawie finansowym
str. 93
1.2. Podstawy wyodrębnienia i określenie odpowiedzialności prawnofinansowej
str. 103
2. Odpowiedzialność prawnofinansowa za nieprzestrzeganie procedury budżetowej - uwarunkowania w świetle statusu jednostek samorządu terytorialnego i ich organów
str. 115
2.1. Ogólne przesłanki konstrukcyjne odpowiedzialności prawnofinansowej
str. 115
2.2. Determinanty zakresu odpowiedzialności prawnofinansowej
str. 127
3. Tworzenie systemu sankcji za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zarys oraz postulaty
str. 135
4. Wnioski
str. 150

Rozdział III
Postępowanie w sprawie tworzenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz odpowiedzialność prawnofinansowa za nieprzestrzeganie jego wymogów
str. 153


1. Obowiązujące zasady postępowania w sprawie tworzenia budżetu
str. 153
1.1. Obiekt (przedmiot) postępowania - status i konstrukcja
str. 153
1.1.1. Uwagi wprowadzające oraz określenie statusu przedmiotu postępowania
str. 153
1.1.2. Struktura aktu budżetowego (wymogi i ograniczenia)
str. 159
1.2. Kompetencje podmiotów w toku postępowania w sprawie tworzenia budżetu
str. 172
1.2.1. Opracowanie i przedłożenie projektu uchwały budżetowej
str. 172
1.2.2. Prace nad projektem oraz uchwalenie i ogłoszenie aktu budżetowego
str. 180
2. Wyniki badań empirycznych w zakresie tworzenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego
str. 196
3. Odpowiedzialność prawnofinansowa za niedochowanie obowiązujących zasad postępowania w sprawie tworzenia budżetu
str. 206
3.1. Podstawa odpowiedzialności
str. 206
3.1.1. Zasada legalizmu jako fundament określenia przesłanki odpowiedzialności
str. 206
3.1.2. Naruszenie prawa jako przesłanka (warunek) stosowania sankcji
str. 211
3.2. Rodzaje i zastosowanie sankcji oraz ich charakter prawny
str. 219
3.2.1. Rodzaje potencjalnych sankcji
str. 219
3.2.2. Zastosowanie sankcji i prawny ich charakter
str. 223
4. Wnioski
str. 238

Rozdział IV
Postępowanie w sprawie wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz odpowiedzialność prawnofinansowa za niedochowanie jego wymogów
str. 241


1. Obowiązujące zasady postępowania w sprawie wykonania uchwały budżetowej
str. 241
1.1. Obiekty postępowania - charakterystyka
str. 241
1.2. Zasady wykonywania uchwały budżetowej w ujęciu przedmiotowym
str. 251
1.3. Zasady postępowania wykonawczego w ujęciu podmiotowym
str. 259
1.3.1. Uwagi wprowadzające. Kompetencje w zakresie aktu budżetowego
str. 259
1.3.2. Kompetencje służące realizacji postanowień budżetowych
str. 271
2. Odpowiedzialność prawnofinansowa za niedochowanie obowiązujących zasad postępowania w sprawie wykonania budżetu
str. 280
2.1. Odpowiedzialność oparta na administracyjnym i cywilnym typie sankcji (przesłanki i zastosowanie)
str. 280
2.2. Odpowiedzialność oparta na sankcjach za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (przesłanki i zastosowanie)
str. 290
2.3. Odpowiedzialność ustrojowo-polityczna (przesłanki i zastosowanie)
str. 309
3. Wyniki badań empirycznych w zakresie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
str. 320
4. Wnioski
str. 328

Wnioski i postulaty de lege ferenda
str. 331

Literatura
str. 353

Inne źródła
str. 369


Opracowania, rekomendacje itp.
str. 369
Inne dokumenty, w tym m.in.: projekty aktów prawnych, opinie, wyjaśnienia
str. 370

Wykaz aktów prawnych
str. 373

Wykaz orzeczeń i rozstrzygnięć
str. 377

Trybunału Konstytucyjnego
str. 377
Sądu Najwyższego
str. 378
Sądów administracyjnych
str. 378
Organów administracji, w tym:
str. 380
1) regionalnych izb obrachunkowych
str. 380
2) komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
str. 383

Wykaz rysunków, schematów, tabel i wykresów
str. 385


Rysunki
str. 385
Schematy
str. 385
Tabele
str. 385
Wykresy:
str. 386

Ukryj

Opis:


Procedury tworzy się po to, aby zapewnić sprawny i skuteczny sposób osiągnięcia pewnego celu. Procedur nie można więc lekceważyć, pomijać lub "ulepszać" według własnego uznania. Należy je natomiast bezwzględnie przestrzegać i liczyć się z odpowiedzialnością prawną za brak lub niewłaściwe ich przestrzeganie. Autorka potwierdziła te prawdy, po raz pierwszy w literaturze polskiej, w odniesieniu do tworzenia i wykonywania budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego. W Polsce wiele tysięcy osób jest zaangażowanych w ten proces. Czy są oni świadomi swych zadań, obowiązków i kompetencji? Czy ponoszą odpowiedzialność prawną za swoje zachowania z tym związane? Jeśli chcecie Państwo uzyskać odpowiedź na te pytania, musicie przeczytać książkę Joanny Salachny.

Z recenzji
prof. dr hab. Cezarego Kosikowskiego

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-220-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 388
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-1150:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów