Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty

Niniejsza książka stanowi próbę uzupełnienia luki w dziedzinie rozwiązań dotyczących controllingu projektów.

więcej

Autorzy: Bogusław Niedbała,
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0308:W01P01  Ilość w paczce: 18

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

O autorze
str. 7

Wstęp
str. 9

Rozdział 1. Specyfika controllingu w zarządzaniu projektami
str. 13


Zarządzanie projektami - przedsiębiorstwo zarządzane przez projekty
str. 13
Systematyka controllingu projektów
str. 27
Cybernetyczne ujęcie controllingu projektu
str. 35
Strategiczny controlling projektów
str. 40
Operacyjny controlling projektów
str. 44
Ośrodki odpowiedzialności w controllingu projektów
str. 46

Rozdział 2. Controlling projektu - kalkulacja kosztów projektu
str. 55

Zakres controllingu pojedynczego projektu
str. 55
Kalkulacja kosztów realizacji projektu
str. 68
Budżet pojedynczego projektu
str. 99

Rozdział 3. Controlling projektu - sterowanie wynikiem projektu
str. 109


Sterowanie wynikiem finansowym projektu
str. 109
Mierniki oceny wyników projektu
str. 144
Premiowanie zespołu projektowego
str. 149

Rozdział 4. Controlling portfela projektów
str. 163


Konstruowanie portfela projektów
str. 163
Zapotrzebowanie na zasoby i sterowanie ich wykorzystaniem
str. 180
Transfery wewnętrzne
str. 191
Wskaźniki zagregowane i metoda Earned Value w controllingu portfela projektów
str. 195
Premiowanie za wyniki portfela projektów
str. 199

Rozdział 5. Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty - specyfika rozwiązań
str. 205


Modele systemu controllingu
str. 205
Specyfika budżetowania
str. 213
Sterowanie realizacją projektów poprzez project scorecard
str. 218
Systemy wskaźników
str. 226
System sprawozdawczości
str. 229
Premiowanie zarządu przedsiębiorstwa
str. 238

Rozdział 6. Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty - pozostałe zagadnienia
str. 241


Zaangażowanie kapitału i sterowanie płynnością finansową
str. 241
Controlling w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa
str. 247
Controlling działalności handlowej i administracyjnej w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty
str. 254
Organizacja controllingu
str. 260
Beyond budgeting, czyli zarządzanie bez budżetów
str. 264

Rozdział 7. Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty - zagadnienia rachunkowości finansowej
str. 281


Wpływ realizacji projektów na sprawozdanie finansowe
str. 281
Obciążenie projektów kosztami pośrednimi
str. 283
Księgowe uznanie przychodu w kontraktach długoterminowych
str. 286
Controlling projektu a ujęcie księgowe projektu
str. 295

Rozdział 8. Przykład systemu controllingu w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty
str. 297


Wprowadzenie
str. 297
Układ kompetencji i odpowiedzialności w przedsiębiorstwie
str. 298
Sterowanie pozyskaniem i realizacją projektu
str. 309
Relacje wewnętrzne pomiędzy ośrodkami odpowiedzialności
str. 321
Mierniki oceny realizacji zadań ośrodków odpowiedzialności
str. 328
Premiowanie
str. 349
Etapy wdrażania systemu controllingu
str. 360

Literatura
str. 363

Indeks
str. 375

Ukryj

Opis:

Realizacja projektów staje się codziennością coraz większej liczby przedsiębiorstw. Zarządzanie projektami, wydzielone z głównego nurtu zarządzania przedsiębiorstwem, jest więc intensywnie rozwijającą się dziedziną. Podobnie jak w zakresie zarządzania nastąpiło uszczegółowienie zarządzania projektami, tak w zakresie controllingu pojawiła się potrzeba opracowania zasad controllingu projektów i controllingu w przedsiębiorstwach zarządzanych przez projekty. Niniejsza książka stanowi próbę uzupełnienia luki w dziedzinie rozwiązań dotyczących controllingu projektów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-646-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 380
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Finanse i inwestycje
Kod: OFE-0308:W01P01 Miejsce wydania: Kraków

Informacje biograficzne autorów