Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2008:

Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

Jak osiągnąć sukces komercjalizując SPZOZ? Książka jest bardzo dobrym poradnikiem, szczególnie dla organów założycielskich, osób zarządzających szpitalami.

więcej

Autorzy: Marian Kachniarz,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: ABC-0505;pakiet  Ilość w paczce: 36

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1. Uwarunkowania makroekonomiczne przekształceń jednostek ochrony zdrowia
str. 15


1. Działania reformujące ochronę zdrowia do 2006 r.
str. 15
1.1. Lata 1989-1999
str. 15
1.2. Lata 1999-2003
str. 20
1.3. Okres po 2003 r.
str. 23
2. Główne dysfunkcje systemu
str. 24
2.1. Niedookreślona rola państwa
str. 24
2.2. Przewartościowana rola płatnika
str. 27
2.3. Brak skutecznych instrumentów regulacji systemu
str. 29

Rozdział 2. Uwarunkowania mikroekonomiczne
str. 34

1. Ustrój samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i wynikające z niego dysfunkcje
str. 34
1.1. Podstawowe przesłanki tworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
str. 34
1.2. Mechanizmy zarządzania samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej
str. 37
2. Relacje właścicielskie między samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej a organem założycielskim
str. 46
2.1. Funkcje zarządcze
str. 46
2.2. Funkcje monitorujące
str. 47
2.3. Funkcje finansowe
str. 50

Rozdział 3. Dojrzewanie do zmian
str. 53


1. Oczekiwanie zmian systemowych
str. 53
1.1. Zmiany na poziomie krajowym
str. 53
1.2. Zmiany na poziomie regionalnym
str. 66
2. Podejmowanie inicjatyw własnych
str. 72
2.1. Zwiększanie efektywności systemu na poziomie lokalnym
str. 72
2.2. Możliwości restrukturyzacji w ramach samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
str. 84

Rozdział 4. Przesłanki zmiany formuły funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
str. 91


1. Przesłanki finansowe przekształceń
str. 91
2. Przesłanki prawne przekształceń
str. 95

Rozdział 5. Kluczowe elementy skuteczności procesu
str. 104


1. Koncepcje, planowanie i organizacja procesu
str. 104
2. Otoczenie instytucjonalne
str. 112
3. Zasoby ludzkie
str. 116
3.1. Liderzy procesu
str. 116
3.2. Organ stanowiący (rada)
str. 117
3.3. Zarząd szpitala
str. 119
3.4. Personel szpitala
str. 122

Rozdział 6. Scenariusze przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
str. 126


1. Ubudżetowienie
str. 129
2. Komercjalizacja
str. 132
2.1. Case study
str. 145
3. Prywatyzacja
str. 160

Rozdział 7. Zarys scenariuszy rozwiązań kluczowych problemów
str. 164


1. Sprawy pracownicze
str. 164
2. Mienie
str. 168
2.1. Mienie ruchome
str. 171
2.2. Mienie nieruchome
str. 173
3. Ciągłość świadczeń medycznych
str. 176

Rozdział 8. Nowa jednostka - podstawowe problemy
str. 178


1. Miejsce jednostki w systemie świadczeń zdrowotnych
str. 178
2. Organizacja i zarządzanie wewnątrz jednostki
str. 180
3. Nadzór nad działalnością
str. 185

Rozdział 9. Procedura likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
str. 188

Rozdział 10. Proces spłaty długu
str. 198

Zakończenie
str. 205

Bibliografia
str. 207

Ukryj

Opis:

Książka jest bardzo dobrym poradnikiem, szczególnie dla organów założycielskich, osób zarządzających szpitalami. Największym walorem jest zaprezentowanie pozytywnych przykładów komercjalizacji. Należy podkreślić znajomość przez autora realiów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Dzięki temu powstała książka posiadająca duże walory praktyczne, polecana zarówno przedstawicielom samorządów terytorialnych, jak i osobom zarządzającym zakładami ochrony zdrowia.

(dr Marek Wójcik,
ekspert Związku Powiatów Polskich ds. ochrony zdrowia)


W związku z tym, że obecnie ciągle toczy się dyskusja na temat kształtu nowej formy prawnej zakładów opieki zdrowotnej, nowe propozycje rozwiązań w tym zakresie są niezwykle cenne, gdyż pozwalają poszerzyć wiedzę na temat całego procesu przekształceń. W tym ujęciu praktyczne informacje zawarte w tej części publikacji mogą stanowić swoisty przewodnik dla samorządów, jak dokonać z powodzeniem zmiany formy prawnej podległych im zakładów opieki zdrowotnej.

(prof. Jan Stępniewski,
Uniwersytet Jagielloński)

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-290-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 216
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0505;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów