Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2008:

Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Komentarz

Komentarz jest niezwykle pomocny w procesie wykładni i stosowania przepisów ustawy, ponieważ "materia" będąca przedmiotem jej regulacji jest wysoce skomplikowana pod względem legislacyjnym. [...]

więcej

Autorzy: Jerzy Bieluk, Dorota Lobos-Kotowska,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.07.2008 r.
Kod: KAM-1156  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Czas realizacji zamówienia 24 h (dni robocze) + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 63,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 50,40 zł. ( Oszczędzasz: 12,60 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Od Autorów
str. 17

Wprowadzenie
str. 19


1. Kierunki reform Wspólnej Polityki Rolnej
str. 19
2. Główne założenia reformy z 2003 r..
str. 22
3. Płatności bezpośrednie w nowych państwach członkowskich
str. 26
4. Rozporządzenia Rady UE i Komisji UE a ustawodawstwo krajowe w zakresie płatności
str. 29

Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
str. 33


Art. 1 [Zakres regulacji ustawowej]
str. 33
Art. 2 [Słownik definicji ustawowych]
str. 38
Art. 3 [Przepisy proceduralne]
str. 48
Art. 4 [Agencja płatnicza]
str. 55
Art. 5 [Właściwość jednostek terenowych ARiMR]
str. 59
Art. 6 [Właściwość jednostek terenowych ARR]
str. 61
Art. 7 [Jednolita płatność obszarowa]
str. 63
Art. 7a [Pomoc do rzepaku]
str. 78
Art. 8 [Przyjmowanie dokumentów dotyczących roślin energetycznych]
str. 80
Art. 9 [Zmiana ilości roślin energetycznych]
str. 83
Art. 10 [Powiadamianie o zbiorach roślin energetycznych]
str. 85
Art. 10a [Wykorzystanie i przetwarzanie roślin energetycznych]
str. 87
Art. 11 [Warunki zatwierdzania podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej]
str. 87
Art. 12 [Procedura zatwierdzania podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej]
str. 92
Art. 13 [Zmiany danych o podmiocie skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej]
str. 93
Art. 14 [Cofanie zatwierdzenia podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej]
str. 94
Art. 15 [Ewidencja podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych]
str. 95
Art. 16 [Rejestry podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych]
str. 96
Art. 16a [Warunki zatwierdzania skupującego owoce miękkie lub przetwórcy owoców miękkich]
str. 98
Art. 16b [Procedura zatwierdzania skupującego owoce miękkie lub przetwórcy owoców miękkich]
str. 100
Art. 16c [Zmiany danych o skupującym owoce miękkie lub przetwórcy owoców miękkich]
str. 103
Art. 16d [Cofanie zatwierdzenia skupującego owoce miękkie lub przetwórcy owoców miękkich]
str. 103
Art. 16e [Ewidencja skupujących owoce miękkie i przetwórców owoców miękkich]
str. 104
Art. 17 [Stawki i warunki płatności]
str. 105
Art. 18 [Wnioski o przyznanie płatności obszarowej]
str. 112
Art. 19 [Decyzje w sprawach płatności obszarowej]
str. 114
Art. 20 [Działania siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności]
str. 118
Art. 20a [Dokumentowanie działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności]
str. 122
Art. 21 [Płatności po przekazaniu gospodarstwa rolnego]
str. 122
Art. 22 [Prawa spadkobiercy do płatności po złożeniu wniosku]
str. 129
Objęcie w posiadanie gruntów rolnych
str. 136
Spełnienie przesłanek kwalifikacyjnych do przyznania płatności
str. 138
Procedura związana z uzyskiwaniem płatności przez spadkobiercę po śmierci rolnika
str. 139
Art. 23 (uchylony)
str. 142
Art. 24 [Warunki płatności cukrowej]
str. 142
Art. 24a [Warunki płatności do pomidorów]
str. 15 1
Art. 24b [Zmniejszenie płatności w wyniku przekroczenia wielkości środków finansowych lub wskaźników produkcji rolnej]
str. 155
Art. 24c [Szczegółowe warunki i tryb przyznawania płatności]
str. 15 9
Art. 25 [Wnioski dotyczące płatności]
str. 160
Art. 26 [Sukcesja płatności cukrowej]
str. 164
Art. 27 [Prawa spadkobiercy do płatności po wydaniu decyzji]
str. 165
Art. 28 [Skutki zmniejszenia wskaźnika referencyjnego]
str. 168
Art. 29 [Egzekucja przekształcenia w trwałe użytki zielone]
str. 171
Art. 29a [Pomoc do plantacji trwałych]
str. 173
Art. 29b [Zwrot pomocy do plantacji trwałych]
str. 177
Art. 29c [Pomoc do plantacji trwałych dla spadkobierców przed doręczeniem decyzji]
str. 179
Art. 29d [Pomoc do plantacji trwałych dla spadkobierców po wydaniu decyzji]
str. 180
Art. 30 [Rodzaje i zakres kontroli prowadzonych przez ARiMR; kontrole administracyjne]
str. 181
Kontrola administracyjna
str. 184
Kontrola na miejscu
str. 186
Kontrola zbioru i ustalania ilości zebranych roślin energetycznych, dla których nie określono plonu reprezentatywnego
str. 188
Kontrola zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich lub zatwierdzonych skupujących owoce miękkie
str. 189
Art. 30a [Czynności kontrolne przestrzegania warunków płatności do roślin energetycznych i owoców miękkich]
str. 191
Art. 31 [Czynności kontrolne w ramach kontroli na miejscu określonej w przepisach unijnych]
str. 194
Art. 32 [Zakres kontroli przeprowadzanych przez ARR]
str. 198
Art. 33 [Czynności kontrolne wykonywane przez ARR]
str. 203
Art. 34 [Warunki jednostek organizacyjnych do wykonywania powierzonych im kontroli]
str. 205
Art. 35 [Zastosowanie przepisów UE do kontroli płatności uzupełniającej]
str. 208
Art. 36 [Współpraca ARiMR i ARR w przyznawaniu określonych płatności]
str. 209
Art. 37 [Wypłaty zaliczkowe płatności]
str. 210
Art. 37a [Ograniczenie zmniejszeń płatności]
str. 212
Art. 38 [Wygaśnięcie decyzji w sprawie przyznania płatności lub pomocy]
str. 213
Art. 39 [Zmiana decyzji ostatecznej w sprawie przyznania płatności]
str. 215
Art. 40 [Odstąpienie od ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności]
str. 216
Art. 40a [Niemożność przeniesienia wierzytelności obejmującej należności z tytułu przyznania płatności]
str. 218
Art. 41 [Wykonywanie obowiązku podjęcia działań lub możliwości realizacji uprawnień, określonych przepisami UE]
str. 219
Art. 42 [Obliczanie średniej powierzchni gruntów rolnych]
str. 220
Art. 43 [Ogłaszanie wykazów rolników, którym przyznano płatności]
str. 222
Art. 44 [Sankcje za wykroczenia związane z płatnościami]
str. 223
Art. 45 [Kary administracyjne na podstawie przepisów wspólnotowych]
str. 224
Art. 45a [Kary administracyjne na podstawie przepisów krajowych]
str. 226
Art. 46 [Wymierzanie kar administracyjnych]
str. 229
Art. 47 [Przedawnienie kar administracyjnych]
str. 230
Art. 48 [Wykonanie kar administracyjnych]
str. 232
Art. 49 [Wpłaty z tytułu kar administracyjnych]
str. 233
Art. 50-60 Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe]
str. 233

Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 z późn. zm.) (pełny tekst ustawy)
str. 235


Źródła prawa
str. 285Prawo unijne
str. 285
Prawo krajowe
str. 289

Orzecznictwo
str. 299


Literatura
str. 303


Wykaz piśmiennictwa
str. 303
Wykaz źródeł elektronicznych
str. 306

Skorowidz rzeczowy
str. 307


Ukryj

Opis:

Stan prawny na 31.07.2008 r.

"Komentarz jest niezwykle pomocny w procesie wykładni i stosowania przepisów ustawy, ponieważ "materia" będąca przedmiotem jej regulacji jest wysoce skomplikowana pod względem legislacyjnym. Problemy interpretacyjne są konsekwencją zasady bezpośredniego stosowania rozporządzeń organów UE w państwach członkowskich, pozwalającą beneficjentom na bezpośrednie odwoływanie się do normy prawa wspólnotowego. Wobec braku spójności pomiędzy konstrukcjami prawnymi i terminami ustawodawstwa unijnego oraz krajowego, przydatne mogą być uwagi komentatora. (...)
Szeroki jest wachlarz adresatów komentarza, począwszy od pracowników organów administracji i sędziów sądów administracyjnych stosujących przepisy ustawy, poprzez studentów wydziałów prawa i administracji, aż do beneficjentów ustawy - producentów rolnych korzystających z płatności."

Prof. zw. dr hab. Stanisław Prutis

Szczegóły towaru


, Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 312
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE
Kod: KAM-1156 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów