Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ubezpieczenia osobowe

Książka dotyczy ubezpieczeń osobowych, zarówno gospodarczych, jak i społecznych.

więcej

Autorzy: Bożena Adamczyk-Kloczkowska, Joanna Owczarek, Maria Szczur, Ewa Wierzbicka (red.nauk.),
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2008 r.
Kod: KAM-1007:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1. Istota i znaczenie ubezpieczeń (Ewa Wierzbicka)
str. 13


1.1. Wprowadzenie
str. 13
1.2. Klasyfikacja ubezpieczeń
str. 14
1.3. Kategorie ryzyka w ubezpieczeniach
str. 19
1.4. Funkcje i rodzaje ubezpieczeń
str. 22
1.5. Działalność ubezpieczeniowa
str. 23
1.6. Reasekuracja
str. 29
1.7. Struktura instytucjonalna rynku ubezpieczeń w Polsce
str. 30
1.8. Pośrednictwo ubezpieczeniowe
str. 40
1.9. Podsumowanie
str. 44

Rozdział 2. Istota i charakterystyka ubezpieczeń na życie (Maria Szczur)
str. 45


2.1. Definicja ubezpieczenia na życie
str. 46
2.2. Ryzyko w ubezpieczeniach na życie
str. 46
2.3. Funkcje ubezpieczeń na życie
str. 47
2.4. Produkty ubezpieczeń na życie
str. 50
2.4.1. Klasyfikacje ubezpieczeń na życie
str. 50
2.4.2. Ubezpieczenia na życie
str. 51
2.4.2.1. Ubezpieczenie terminowe na wypadek śmierci
str. 52
2.4.2.2. Ubezpieczenie na całe życie
str. 53
2.4.2.3. Ubezpieczenie na dożycie
str. 54
2.4.2.4. Ubezpieczenie na wypadek śmierci i dożycie
str. 55
2.4.3. Ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci: posagowe i rentowe
str. 56
2.4.3.1. Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci bez renty
str. 58
2.4.3.2. Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci z rentą
str. 58
2.4.3.3. Ubezpieczenia zaopatrzenia na dwa życia
str. 59
2.4.3.4. Ubezpieczenia młodzieżowe i stypendialne
str. 59
2.4.4. Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym
str. 60
2.4.5. Ubezpieczenie rentowe
str. 67
2.4.6. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe
str. 68
2.5. Ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie
str. 69
2.5.1. Ryzyko: definicja pojęcia
str. 69
5.2. Pojęcie i istota underwritingu
str. 71
2.5.3. Praktyczna ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie
str. 72

Rozdział 3. Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne (Bożena Adamczyk-Kloczkowska)
str. 78


3.1. Pojęcie komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych
str. 78
3.2. Cele, zasady, cechy i definicja komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych
str. 80
3.3. Przyczyny rozwoju komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych
str. 81
3.4. Rola i wpływ komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych na system ochrony zdrowia
str. 83
3.5. Rodzaje komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych
str. 85
3.6. Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce
str. 87
3.7. Warunki rozwoju komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
str. 94
3.8. Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne w krajach Unii Europejskiej
str. 99

Rozdział 4. Ubezpieczenia społeczne (Maria Szczur)
str. 103


4.1. Wprowadzenie
str. 103
4.2. Prawo ubezpieczeń społecznych
str. 106
4.2.1. Źródła prawa ubezpieczeń społecznych
str. 106
4.2.2. Charakter prawny ubezpieczenia społecznego
str. 111
4.2.3. Zakres prawa ubezpieczeń społecznych
str. 112
4.3. Finansowanie ubezpieczeń społecznych
str. 116
4.3.1. Źródła finansowania
str. 116
4.3.2. Mechanizm finansowania
str. 119
4.4. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
str. 121
4.4.1. Pojęcie i systematyka
str. 121
4.4.2. Powstanie (nabycie) prawa
str. 122
4.4.3. Wymiar, zmiana i waloryzacja świadczeń
str. 122
4.4.4. Sposób spełniania świadczeń
str. 123
4.4.5. Zawieszanie i ustanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego
str. 124
4.5. Ogólna charakterystyka systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce
str. 124
4.5.1. System ubezpieczenia społecznego pracowników
str. 127
4.5.1.1. Organizacja
str. 128
4.5.1.2. Finansowanie
str. 129
4.5.1.3. System informacyjny
str. 135
4.5.1.4. Zakres podmiotowy
str. 136
4.5.1.5. Świadczenia
str. 140
4.5.2. Ubezpieczenie społeczne rolników
str. 148
4.5.2.1. Zakres podlegania i ochrony
str. 149
4.5.2.2. Finansowanie
str. 150
4.5.2.3. Organizacja
str. 152
4.5.2.4. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
str. 152
4.5.2.5. Ubezpieczenie emerytalno-rentowe
str. 154

Rozdział 5. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne (PUZ) (Bożena Adamczyk-Kloczkowska)
str. 157


5.1. Źródła finansowania ochrony zdrowia
str. 157
5.2. Pojęcie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, ich cele, definicja, zasady i cechy
str. 159
5.3. Rozwój powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych na świecie
str. 163
5.4. Powszechne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce
str. 164
5.4.1. Powszechne ubezpieczenia zdrowotne w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 2003 r.
str. 165
5.4.1.1. Główne założenia reformy
str. 165
5.4.1.2. Podmioty powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych
str. 166
5.4.1.3. Zasady powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych
str. 167
5.4.1.4. Zakres świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych
str. 169
5.4.1.5. Funkcjonowanie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych do 1 kwietnia 2003 r.
str. 169
5.4.2. Powszechne ubezpieczenia zdrowotne po utworzeniu Narodowego Funduszu Zdrowia z dniem 1 kwietnia 2003 r.
str. 173
5.4.2.1. Główne założenia reformy sektora ochrony zdrowia z dniem 1 kwietnia 2003 r.
str. 173
5.4.2.2. Podmioty powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych po utworzeniu NFZ
str. 174
5.4.2.3. Zakres świadczeń zdrowotnych w ramach PUZ
str. 174
5.4.2.4. Funkcjonowanie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych od dnia 1 kwietnia 2003 r.
str. 175
5.4.3. Kierunki zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce - powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych
str. 178

Rozdział 6. Ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (Joanna Owczarek)
str. 183


6.1. Geneza i przesłanki instytucjonalizacji sfery ochrony interesów konsumenta
str. 183
6.2. Ochrona konsumenta w prawie ubezpieczeniowym i funduszy emerytalnych
str. 185
6.3. Podmioty reprezentujące interesy konsumenta usług ubezpieczeniowych i emerytalnych
str. 196
6.3.1. Komisja Nadzoru Finansowego
str. 196
6.3.2. Rzecznik Ubezpieczonych
str. 198
6.3.3. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
str. 200
6.3.4. Rzecznik Praw Obywatelskich
str. 202
6.4. Problemy ochrony konsumenta usług ubezpieczeniowych i emerytalnych
str. 203
6.5. Sądownictwo polubowne w zakresie ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
str. 204

Bibliografia
str. 207

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.07.2008 r.

Książka dotyczy ubezpieczeń osobowych, zarówno gospodarczych, jak i społecznych. Przedstawiono w niej ekonomiczno-społeczne zagadnienia ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń społecznych i powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych. Unikalność zaprezentowanego ujęcia tej problematyki polega na jednoczesnym pokazaniu zarówno aspektów ekonomicznych, społecznych, a także prawnych ubezpieczeń.

Omówiono funkcje i rodzaje ubezpieczeń oraz ich rozwój w Polsce. Przedstawiono działanie rynku ubezpieczeniowego i jego podstawowych instytucji, a także warunki ochrony konsumenta-klienta ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-849-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 212
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ekonomia / Ubezpieczenia
Kod: KAM-1007:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów