Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Dyrektor szkoły. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach

Książka powstała z chęci niesienia pomocy wszystkim, którzy w konkretnych sytuacjach życiowych i decyzyjnych napotykają trudności w rozumieniu i prawidłowym stosowaniu przepisów dotyczących sfery edukacji.

więcej

Autorzy: Krzysztof Gawroński,
Seria:  Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0497:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
str. 7

Akty prawne
str. 7

Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne
str. 10

Inne
str. 11

Wprowadzenie
str. 13

Komentarze, wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych oraz pytania i odpowiedzi
str. 15


1. Powierzenie i odwołanie ze stanowiska
str. 15

1.1. Konkurs na stanowisko dyrektora
str. 15
1.1.1. Ogłoszenie o konkursie - wymogi formalne
str. 16
1.1.2. Odpowiedzialność za dysponowanie środkami publicznymi - obowiązujący stan prawny
str. 18
1.1.3. Wnioski
str. 19
1.2. Orzeczenia
str. 21
1.3. Pytania i odpowiedzi
str. 25
1.3.1. Postępowanie przedkonkursowe, kwalifikacje dyrektora
str. 26
1.3.2. Przebieg konkursu na stanowisko dyrektora
str. 97
1.3.3. Nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem
str. 107
1.3.4. Powierzenie stanowiska
str. 120
1.3.5. Pełnienie funkcji dyrektora
str. 138
1.3.6. Odwołanie dyrektora, procedury odwołania lub rezygnacji
str. 143
1.3.7. Przekazanie dokumentacji
str. 165
1.3.8. Sytuacje związane ze stosunkiem pracy nauczyciela
str. 171

2. Zadania dyrektora szkoły
str. 190
2.1. Akty prawne
str. 190
2.2. Pytania i odpowiedzi
str. 190
Wzór dokumentu. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu gminy
str. 239

3. Zadania dyrektora w procesie awansu zawodowego - rozstrzygnięcia i rozwiązywanie problemów
str. 240
3.1. Kierowanie rozwojem zawodowym nauczyciela
str. 240
3.1.1. Warunki niezbędne dla rozwoju zawodowego nauczyciela
str. 240
3.1.2. Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie awansu zawodowego nauczycieli
str. 241
3.1.3. Awans zawodowy a doskonalenie nauczycieli
str. 253
3.2. Awans zawodowy dyrektora szkoły
str. 258
3.3. Akty prawne
str. 259
3.4. Pytania i odpowiedzi
str. 260

4. Inne zagadnienia (ocena dyrektora, czas pracy, organizacja zajęć)
str. 273
4.1. Akty prawne
str. 273
4.2. Pytania i odpowiedzi
str. 273

5. Ocena pracy
str. 297
5.1. Akty prawne
str. 297
5.2. Orzeczenie
str. 297
5.3. Pytania i odpowiedzi
str. 298
Wzór dokumentu. Karty oceny pracy dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej/ośrodka adopcyjno-opiekuńczego
str. 311

6. Wynagrodzenie i dodatki
str. 329
6.1. Akty prawne
str. 329
6.2. Pytania i odpowiedzi
str. 329

7. Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły
str. 335
7.1. Akty prawne
str. 335
7.2. Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły
str. 335
7.3. Pytania i odpowiedzi
str. 337

8. Prowadzenie działalności gospodarczej i publicznej przez dyrektora szkoły
str. 347
8.1. Akty prawne
str. 347
8.2. Pytania i odpowiedzi
str. 348
Wzór dokumentu. Oświadczenie o stanie majątkowym dyrektora szkoły
str. 362

Indeks problemowy pytań i odpowiedzi (według rozdziałów i podrozdziałów)
str. 367

Indeks rzeczowy
str. 379
Indeks rzeczowy

A

akty prawne 15

arkusz organizacji 28

awans zawodowy 253, 258

D

dorobek zawodowy 270

dyrektor szkoły 50, 63, 68, 79, 110, 143, 150, 155, 159, 193, 194, 198,

200, 201, 203, 207, 209, 222, 230, 242, 243, 250, 251, 275, 280,

299, 301, 308, 337, 340, 348, 354, 356, 357, 359

G

gmina 30

godziny ponadwymiarowe 287

H

hospitacje 199

I

inne stanowiska kierownicze 120

K

kadencja 28, 54

Karta Nauczyciela 13

kompetencje dyrektora szkoły 203

kompetencje organu prowadzącego 206

konkurs 15

kurator oświaty 31, 77

kwalifikacje 35

380 --------------- -----------------

L

likwidacja 52

N

nawiązanie stosunku pracy 107

O

obowiązki dyrektora 215

ocena 300

ocena pracy 262, 297, 303

oceny pracy 94

odprawa 52

odwołanie 32

ogłoszenie 20

opinie 75

organ prowadzący 29

organ prowadzący szkołę 108

orzeczenia 21

osoba niebędaca nauczycielem 53

P

postępowanie karne 181

powierzenie stanowiska 29, 57

powierzenie pełnienia obowiązków 122

powołanie 107

procedura 163

procedura awansu zawodowego 264

procedury 78

przekazanie dokumentacji 165

R

rezygnacja 25

rozstrzygnięcie nadzorcze 24

rozwiązanie umowy o pracę 175

-------------------------------- 381

S

skład komisji 80

stanowisko dyrektora 28

staż pracy 47

stosunek pracy 78, 174

stosunek pracy z dyrektorem 182

studia wyższe magisterskie 49

szkoła 24

U

umotywowane zastrzeżenie 304

uprawnienia nauczyciela 29

uprawnienia dyrektora 226

urlop bezpłatny 125

urlop wypoczynkowy dyrektora 335

W

wójt 22

wymagania 47, 238

wymogi 16

Z

zastępstwa doraźne 296

zaświadczenie lekarskie 49Ukryj

Opis:

Seria książek Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach powstała z chęci niesienia pomocy wszystkim, którzy w konkretnych sytuacjach życiowych i decyzyjnych napotykają trudności w rozumieniu i prawidłowym stosowaniu przepisów dotyczących sfery edukacji.

Źródłem wiedzy o problemach w tym przypadku jest serwis Prawo Oświatowe prowadzony przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Zgromadzone w nim ogromne zasoby pytań od wykorzystujących publikację dyrektorów i kadry oświatowej, a przede wszystkim odpowiedzi udzielane przez specjalistów - doświadczonych prawników, pracowników administracji oświatowej, stanowią bogate źródło praktycznej wiedzy prawnej, pozwalającej per analogia działać tym, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji.

Skorzystajcie Państwo z doświadczeń innych, aby zapobiec własnym problemom zawodowym i życiowym albo rozwiązać je od razu.

Polecamy!

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-219-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 384
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: ABC-0497:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów