Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book



Dodaję do koszyka

Zakres przetwarzania danych osobowych w działalności gospodarczej

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki kształtowania zakresu przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

więcej

Autorzy: Dorota Fleszer,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.04.2008 r.
Kod: KAM-1010:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 52,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 46,80 zł. ( Oszczędzasz: 5,20 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wstęp
str. 9

Rozdział I. Podstawy prawne ochrony danych osobowych
str. 13


1. Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej
str. 13
1.1. Konwencja Nr 108 o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych
str. 13
1.2. Dyrektywa 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych
str. 17
1.3. Rekomendacje i rezolucje
str. 27
2. Ochrona danych osobowych w Polsce
str. 30
2.1. Prawo do prywatności jako podstawa prawa do ochrony danych osobowych
str. 30
2.2. Prawo do ochrony danych osobowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
str. 39
2.3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
str. 45
2.3.1. Uwagi ogólne
str. 45
2.3.2. Pojęcie "dane osobowe"
str. 50
2.3.3. Administrator danych - definicja
str. 60
2.3.4. Zbiór danych osobowych - definicja
str. 62
2.3.5. Zakres podmiotowy obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych
str. 65
2.3.6. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych
str. 67
3. Podsumowanie
str. 106

Rozdział II. Zakres przetwarzania danych osobowych przedsiębiorcy
str. 112


1. Uwagi ogólne
str. 112
2. Zakres przetwarzania jawnych danych osobowych przedsiębiorcy
str. 115
2.1. Podstawy jawności danych osobowych przedsiębiorcy
str. 115
2.2. Termin powstania jawności danych osobowych przedsiębiorcy
str. 118
2.3. Zakres ogólnodostępnych danych osobowych przedsiębiorcy w rejestrach publicznych
str. 120
2.3.1. Zakres przetwarzania danych osobowych przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej
str. 120
2.3.2. Oznaczenie przedsiębiorcy - firma
str. 125
2.4. Zakres przetwarzania danych osobowych przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej
str. 127
2.5. Zakres przetwarzania danych osobowych przedsiębiorcy w rejestrze dłużników niewypłacalnych
str. 130
2.6. Zakres przetwarzania danych osobowych w rejestrach specjalnych
str. 133
2.7. Zakres przetwarzania jawnych danych osobowych przedsiębiorcy na podstawie wybranych regulacji szczególnych........135
3. Zakres objętych ochroną danych osobowych przedsiębiorcy
str. 141
3.1. Tajemnica przedsiębiorcy
str. 141
3.2. Tajemnica bankowa
str. 146
3.3. Tajemnica skarbowa
str. 154
3.4. Tajemnica postępowania administracyjnego
str. 160
4. Zakres przetwarzania danych osobowych pracowników przedsiębiorcy
str. 170
5. Podsumowanie
str. 172

Rozdział III. Zakres przetwarzania danych osobowych konsumenta
str. 178


1. Konsument (pojęcie, problematyka ustalania tożsamości)
str. 178
2. Zakres przetwarzania danych osobowych konsumenta wyznaczony przesłanką dopuszczalności przetwarzania danych
str. 186
2.1. Zgoda osoby, której dane dotyczą
str. 186
2.2. Realizacja uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa
str. 199
2.2. Realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy
str. 208
2.4. Wykonywanie określonego prawem zadania publicznego
str. 217
2.5. Wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych lub odbiorców danych
str. 220
3. Zakres przetwarzania danych osobowych konsumenta przez podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych
str. 231
3.1. Instytucja powierzenia danych
str. 231
3.2. Zakres przetwarzania danych osobowych przez podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych
str. 237
3.3. Zakres odpowiedzialności podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych
str. 240
4. Podsumowanie
str. 244

Źródła prawa
str. 259

Orzecznictwo
str. 263

Literatura
str. 267

Wyjaśnienia, wystąpienia i wywiady GIODO
str. 277

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.04.2008 r.

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki kształtowania zakresu przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Kompleksowej analizie poddano przesłanki determinujące zakres przetwarzania danych osobowych zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych. Odrębnie omówiono zagadnienia związane z ustalaniem zakresu przetwarzania danych osobowych przedsiębiorcy i konsumenta, nie pomijając przy tym stosownych regulacji prawnych zawartych w przepisach szczególnych, zwłaszcza prawa gospodarczego i cywilnego. Atutem ksiązki jest powoływane orzecznictwo, nie tylko sądowe, ale Również Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także odwołania do bogatego dorobku doktryny.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-206-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 280
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Działalność gospodarcza
Kod: KAM-1010:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów