Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

O autorach
str. 9

Podziękowania
str. 10

Przedmowa
str. 11

Wstęp
str. 13

Część I. Istota zarządzania kapitałem ludzkim
str. 15

Rozdział 1. Koncepcja kapitału ludzkiego
str. 17


Kapitał intelektualny
str. 18

Kapitał ludzki
str. 19

Kapitał społeczny
str. 26

Kapitał organizacyjny
str. 27

Praktyczne implikacje teorii kapitału intelektualnego
str. 27

Wnioski
str. 31

Rozdział 2. Koncepcja zarządzania kapitałem ludzkim
str. 33


Definicja ZKL
str. 33

CeleZKL
str. 34

Argumenty za stosowaniem ZKL
str. 35

ZKLaZZL
str. 37

Koncepcja przewagi konkurencyjnej uzyskiwanej dzięki jakości kapitału ludzkiego i strategii personalnej opartej na zasobach firmy
str. 39

Wnioski
str. 40

Rozdział 3. Proces zarządzania kapitałem ludzkim
str. 42


Determinanty ZKL
str. 42

Rozwój koncepcji ZKL
str. 43

Pomiar kapitału ludzkiego
str. 45

Raportowanie kapitału ludzkiego
str. 49

Formułowanie wniosków
str. 51

Podejmowanie działań
str. 53

Łączenie elementów ZKL w jedną całość
str. 54

Wprowadzanie ZKL w przedsiębiorstwie
str. 54

Część II. Praktyka zarządzania kapitałem ludzkim
str. 57

Rozdział 4. Dane dotyczące kapitału ludzkiego
str. 59


Zagadnienia ogólne
str. 59

Rodzaje danych
str. 61

Problemy związane ze zbieraniem danych
str. 69

Wskazówki dotyczące zarządzania danymi
str. 71

Wnioski
str. 74

Rozdział 5. Pomiar kapitału ludzkiego
str. 76


Kwestie dotyczące pomiaru
str. 76

Klasyfikacja mierników
str. 79

Tworzenie mierników
str. 79

Metody analizy
str. 84

Modele analityczne
str. 85

Przykłady metod pomiaru
str. 97

Wnioski
str. 100

Rozdział 6. Raportowanie na temat kapitału ludzkiego
str. 101


Raportowanie wewnętrzne
str. 102

Raportowanie zewnętrzne
str. 108

Wnioski
str. 119

Rozdział 7. Zastosowania zarządzania kapitałem ludzkim
str. 120


Powiązanie między ZKL a strategicznym ZZL
str. 120

ZKL a zarządzanie talentami
str. 124

ZKL a uczenie się i rozwój
str. 127

Zarządzanie wiedzą
str. 131

Zarządzanie przez efekty jako źródło danych na temat kapitału ludzkiego
str. 134

Zarządzanie wynagrodzeniami
str. 139

Wspieranie i rozwój menedżerów liniowych
str. 141

Część III. Rola i przyszłość zarządzania kapitałem ludzkim
str. 143

Rozdział 8. Rola funkcji personalnej w zarządzaniu kapitałem ludzkim
str. 145


Koncepcja partnera biznesowego a ZKL
str. 146

Rola specjalistów do spraw personalnych w procesie tworzenia, analizy i wykorzystania danych dotyczących kapitału ludzkiego
str. 150

Rola funkcji personalnej w zakresie zwiększania zaangażowania i przywiązania pracowników
str. 156

Rola partnera strategicznego
str. 161

Opracowanie uzasadnienia biznesowego
str. 162

Współpraca z innymi funkcjami
str. 165

Rozdział 9. Umiejętności potrzebne specjalistom do spraw personalnych do zarządzania kapitałem ludzkim
str. 167


Uzupełnianie luki w umiejętnościach
str. 169

Tworzenie nowego wzorca rozwoju pracowników funkcji personalnej
str. 170

Umiejętności z zakresu ZZL a umiejętności menedżerów liniowych
str. 176

Wnioski
str. 178

Rozdział 10. Przyszłość zarządzania kapitałem ludzkim
str. 179


Zalety ZKL
str. 179

Wątpliwości dotyczące ZKL
str. 180

Powiązanie między ZKL a strategią przedsiębiorstwa
str. 182

Określanie powiązania między praktyką ZKL a efektywnością przedsiębiorstwa
str. 184

Informacje dotyczące niematerialnej wartości przedsiębiorstwa dla społeczności inwestorów
str. 186

Przekonywanie kierownictwa najwyższego szczebla
str. 187

Pozyskiwanie zainteresowania i zaangażowania menedżerów liniowych
str. 188

Przekonywanie specjalistów do spraw personalnych
str. 190

Etapowe wdrażanie ZKL
str. 191

Rozwijanie umiejętności z zakresu ZKL u specjalistów do spraw personalnych
str. 193

Znaczenie wartości dodanej
str. 194

Znaczenie koncepcji uznawania ludzi za aktywa
str. 196

Wybór mierników
str. 197

Analiza i ocena danych
str. 198

Przyszłość raportowania zewnętrznego
str. 198

Wnioski
str. 201

Aneks. Zestaw narzędzi do zarządzania kapitałem ludzkim
str. 203

Cel zestawu narzędzi
str. 203

Na czym polega koncepcja ZKL?
str. 203

Czy powinniśmy przyjąć podejście ZKL?
str. 205

W jaki sposób możemy wdrożyć koncepcję ZKL?
str. 207

Wdrażanie ZKL
str. 211

Określenie celów ZKL
str. 212

Ustalenie, które obszary mają być objęte ZKL
str. 213

Określenie wymaganych i dostępnych mierników
str. 214

Tworzenie raportów wewnętrznych
str. 233

Tworzenie raportów zewnętrznych
str. 234

Jak stosować ZKL?
str. 236

Bibliografia
str. 243

Indeks 249

Ukryj

Opis:

Podstawowym celem tej książki jest wskazanie, w jaki sposób można w praktyce uzyskiwać wartość dodaną dzięki ludziom, stosując taką politykę i takie praktyki zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), które jednocześnie zapewnią zaspokajanie aspiracji i potrzeb zatrudnionych osób. W książce zostały omówione procesy pomiaru i raportowania, ale autorzy skupili się przede wszystkim na procesie krytycznej oceny danych – zarówno ilościowych, jak i jakościowych – oraz na wykorzystaniu analizy predykcyjnej do określania przyszłych wyników, które można osiągnąć dzięki już stosowanym oraz proponowanym praktykom. Szczegółowo omówiono: koncepcję kapitału ludzkiego i proces zarządzania nim, praktyczne podejście do ZKL, czyli sekwencję działań od zbierania danych poprzez pomiar i raportowanie aż po proces podejmowania decyzji, różnorodne zastosowania ZKL – w formułowaniu strategii personalnej, zarządzaniu talentami, procesie uczenia się i rozwoju, zarządzaniu przez efekty i zarządzaniu wynagrodzeniami, rolę funkcji personalnej w ZKL, umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi wymagane dla celów ZKL, zagadnienia dotyczące przyszłości ZKL. Zamieszczony na końcu książki aneks zawiera omówienie zestawu narzędzi, który kierownictwo organizacji może wykorzystać do tworzenia własnej polityki i praktyk z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Połączenie teorii ze wskazówkami dotyczącymi praktycznych rozwiązań sprawia, że publikacja jest doskonałym przewodnikiem dla pracowników działów HR, kadry zarządzającej, a także cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4098-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 256
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0286:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów