Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Dwa dwudziestolecia gospodarki rynkowej w Polsce

"Koniec drugiego dwudziestolecia to zarówno członkostwo w Unii Europejskiej, jak i otwarcie na rynek globalny. Jest więc nadzieja granicząca z pewnością, że będzie to utrwalać gospodarkę rynkową w Polsce, ...."

więcej

Autorzy: Tadeusz Włudyka,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1056:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 91,25 zł.
Twoja cena brutto już od: 82,13 zł. ( Oszczędzasz: 9,12 zł. )

Spis treści: 

Wprowadzenie
str. 9
Rozdział I
Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939)
str. 13
1. Dyskusje doktrynalne
str. 13
"Trzecia droga" w doktrynach ekonomicznych
str. 17
Myśl gospodarcza obozu narodowego w okresie międzywojennym. Pokolenie "starych"
str. 30
"Młoda" myśl narodowa
str. 32
"Droga pośrednia" programem gospodarczym Stronnictwa Narodowego
str. 39
Etyka systemu
str. 44
Własność i struktura gospodarcza
str. 46
Rolnictwo
str. 52
Rynek i pieniądz
str. 53
Stosunki międzynarodowe
str. 56
Nacjonalizm
str. 57
2. Etatyzm a gospodarka rynkowa
str. 60
Literatura
str. 69
3. Instytucje rynku kredytowego
str. 70
Polski rynek w okresie międzywojennym
str. 90
Giełda w Warszawie
str. 112
Premiowa (4-procentowa) pożyczka dolarowa III serii
str. 122
Pożyczka konsolidacyjna (4-procentowa) z 1936 roku
str. 123
Państwowa (5-procentowa) Pożyczka Konwersyjna z 1924 roku
str. 125
Pożyczka (5-procentowa) Konwersyjna Kolejowa z 1926 roku
str. 126
Wewnętrzna (4,5-procentowa) Pożyczka Państwowa 1937 roku
str. 126
Papiery procentowe banków
str. 127
Papiery procentowe Banku Gospodarstwa Krajowego
str. 127
Papiery procentowe Państwowego Banku Rolnego
str. 130
Papiery procentowe Banku Akceptacyjnego S.A.
str. 131
Papiery procentowe Polskiego Banku Komunalnego S.A.
str. 132
Listy zastawne Towarzystw Kredytowych Ziemskich
str. 134
Kredyt długoterminowy
str. 142
Państwowy rynek kredytowy
str. 146
Prywatny rynek kredytowy
str. 153
Towarzystwa kredytowe ziemskie
str. 155
Towarzystwa kredytowe miejskie, banki komunalne i banki hipoteczne
str. 162
Towarzystwo Kredytowe Przemysłu Polskiego
str. 165
Specyfika polskiego rynku kredytowego
str. 170
4. Znaczenie PKO dla rynku kredytowego w II Rzeczypospolitej
str. 185
Państwowe instytucje oszczędnościowe na ziemiach polskich przed 1919 rokiem
str. 186
Ustrój organizacyjno-prawny Pocztowej Kasy Oszczędności
str. 190
Formy początkowe
str. 190
Formy ukształtowane
str. 196
Ubezpieczenia
str. 200
Działalność Pocztowej Kasy Oszczędności w latach 1919-1939
str. 201
Obrót oszczędnościowy
str. 201
Obrót oszczędnościowy 1925-1938
str. 204
Obrót czekowy
str. 206
Działalność ubezpieczeniowa PKO
str. 208
Interes komisowy
str. 209
Akcja propagandowa PKO: "Oszczędzajcie"
str. 211
Akcja kredytowa
str. 214
"Rynek sztywny"
str. 214
Bank Polska Kasa Opieki
str. 218
5. Likwidacja rynku kredytowego w PRL i próby jego reaktywowania
str. 223
Źródła i literatura
str. 236
Rozdział II
Transformacja gospodarcza w III Rzeczypospolitej (1989-2004) i restytucja prawa własności
str. 244
1. Procesy legislacyjne lat 1989-2001
str. 245
2. Prawo działalności gospodarczej - rys historyczny
str. 287
Samorząd terytorialny
str. 291
Ochrona konkurencji
str. 293
3. Proces akcesyjny
str. 310
Nauka i badania
str. 317
Telekomunikacja i technologie informacyjne
str. 317
Edukacja, kształcenie i młodzież
str. 321
Kultura i polityka audiowizualna
str. 321
Polityka przemysłowa
str. 322
Małe i średnie przedsiębiorstwa
str. 323
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
str. 324
Prawo spółek
str. 324
Ochrona konsumentów i zdrowia
str. 325
Statystyka
str. 326
Stosunki zewnętrzne
str. 327
Unia celna
str. 328
Swobodny przepływ towarów
str. 329
Polityka konkurencji
str. 330
Unia Gospodarcza i Walutowa
str. 332
Rybołówstwo
str. 335
Energia
str. 335
Polityka społeczna i zatrudnienie
str. 338
Dialog społeczny
str. 341
Polityka transportowa
str. 341
Swobodny przepływ kapitału
str. 343
Swobodny przepływ osób
str. 343
Prawa obywatelskie
str. 344
Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych
str. 346
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
str. 346
Kontrola finansowa
str. 347
Środowisko
str. 349
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne
str. 350
Podatki
str. 352
Polityka regionalna
str. 354
Budżet i finanse
str. 355
Rolnictwo
str. 356
Literatura
str. 361
Rozdział III
Globalizacja i jej skutki społeczno-gospodarcze zarys problematyki)

str. 363
Literatura
str. 368
Streszczenie
str.369

Ukryj

Opis:

Koniec drugiego dwudziestolecia to zarówno członkostwo w Unii Europejskiej, jak i otwarcie na rynek globalny. Jest więc nadzieja granicząca z pewnością, że będzie to utrwalać gospodarkę rynkową w Polsce, ale czy to jest dekretowana w Konstytucji Rzeczypospolitej z 1997 roku w artykule 20 "społeczna gospodarka rynkowa"?" [...]

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-922-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 372
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: KAM-1056:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów