Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Lidia Zacharko (red.), Andrzej Matan (red.), Grzegorz Łaszczyca (red.),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1122:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 103,29 zł.
Twoja cena brutto już od: 92,96 zł. ( Oszczędzasz: 10,33 zł. )

Spis treści: 

Życiorys
str. 7

Wykaz publikacji
str. 9

Wykaz skrótów
str. 15

Barbara Adamiak
Koncepcja otwartej kompetencji ogólnej w postępowaniu administracyjnym
str. 17

Janusz Borkowski
Przyczynek do zagadnień autonomizacji
str. 25

Wojciech Chróścielewski
Sądownictwo administracyjne - zamierzenia legislacyjne a realne potrzeby
str. 37

Katarzyna Defecińska-Tomczak, Zbigniew Kmieciak
Dylematy typologii prawnych form działania administracji publicznej
str. 53

Bogdan Dolnicki
Elementy proceduralne nadzoru nad samorządem terytorialnym (zagadnienia wybrane)
str. 61

Zofia Duniewska
Ewolucja pojęcia administracji publicznej a definiowanie prawa administracyjnego
str. 73

Jadwiga Glumińska-Pawlic
Forma prawna "interpretacji przepisów prawa podatkowego"
str. 93

Marek Górski
Zmiany w podziale kompetencji organów administracji publicznej w sprawach związanych z ochroną środowiska
str. 103

Marcin Janik
Biurokracja a nowe formy działania administracji
str. 119

Zbigniew Janku
Czy ugoda administracyjna jest formą działania administracji publicznej?
str. 127

Barbara Jaworska-Dębska
Prawo administracyjne wobec uzależnień - kierunki przemian
str. 133

Bronisław Jastrzębski
O podstawowych zagadnieniach świadomości prawnej społeczeństwa
str. 155

Katarzyna Kłosowska
Ewolucja czynności faktycznych administracji
str. 165

Adam Lityński
Uchwalenie pierwszej konstytucji bolszewików
str. 181

Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan
Akt administracyjny rzeczowy (uwagi ogólne)
str. 187

Jan Łukasiewicz
Słowo o metodach działania administracji publicznej
str. 197

Czesław Martysz
Podstawa prawna decyzji administracyjnej
str. 205

Janusz Niczyporuk
Zdolność do czynności prawnych organu administracji publicznej
str. 217

Ewa Pierzchała
Czynniki kształtujące rozwój form prawnych działań administracji
str. 223

ks. Remigiusz Sobański
Dobro zasadą i racją bytu administracji
str. 231

Małgorzata Stahl
Wpływ zasad ogólnych na przekształcenia ustrojowe w administracji publicznej. Zagadnienia wybrane
str. 239

Rafał Stasikowski
Regulacja jako nowe zjawisko administracyjnoprawne
str. 253

Jerzy Supernat
Racjonalność i logika decyzji administracji
str. 271

Jan Szreniawski
Wybrane zagadnienia prawne funkcjonowania związków wyznaniowych
str. 281

Ewa Śladkowska, Magdalena Strożek-Kucharska
Zakres zastosowania instytucji ugody w ogólnym postępowaniu administracyjnym
str. 299

Hanna Walczak-Zaremba
Kilka uwag na temat umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
str. 307

Michał A. Waligórski
Koordynacja w administracji publicznej
str. 315

Barbara Wartenberg-Kempka
Realizacja prawa do wolności sumienia i wyznania w kodeksie postępowania administracyjnego
str. 327

Paweł Witkowski
Ewolucja formy przekazania podania do organu właściwego w ogólnym oraz podatkowym postępowaniu administracyjnym
str. 333

Stanisław Wrzosek
Wpływ ogólnej teorii systemów na koncepcję nauki administracji
str. 341

Joanna Wyporska, Jan Paweł Tarno
Kontrakt wojewódzki
str. 349

Lidia Zacharko
Prywatyzacja zadań publicznych a przekształcenia w sferze prawnych form działania administracji (na przykładzie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych)
str. 361

Marek Zdebel
Indywidualne zezwolenie dewizowe jako decyzja administracyjna
str. 369

Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz
Ostateczność decyzji administracyjnej
str. 379

Autorzy prac zamieszczonych w Księdze jubileuszowej
str. 393

Ukryj

Opis:

Profesor Ernest Knosala obchodzi w roku 2008 jubileusz 60-lecia urodzin. Z tej okazji - jako wyraz wysokiego uznania dla zasług Profesora w dziedzinie nauki, dydaktyki i prac organizatorskich - przyjaciele, współpracownicy i uczniowie składają tę księgę.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-174-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 398
Rodzaj: księga pamiątkowa , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1122:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów