Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Publikacja stanowi praktyczne wprowadzenie w zagadnienia pomiaru i doskonalenia kompetencji społecznych ujmowanych jako umiejętności interpersonalne.

więcej

Autorzy: Paweł Smółka,
Seria:  Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: OFE-0260;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

O autorze | str. 11

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział 1. Dlaczego warto i należy zajmować się kompetencjami społecznymi | str. 15
Kompetencje społeczne a sukces w pracy zawodowej | str. 15
Nowa organizacja | str. 21
Nowy kontrakt | str. 22
Nowa kariera | str. 23

Rozdział 2. Kompetencje społeczne jako talent i umiejętności interpersonalne | str. 26
Społeczna natura człowieka | str. 26
Dwa główne sposoby definiowania kompetencji społecznych | str. 27
Talent interpersonalny | str. 31
Kryteria oceny kompetencji społecznych | str. 32
Kondycja interpersonalna i główne wyzwania interpersonalne | str. 33
Kompetencje społeczne na mapie kompetencji zawodowych | str. 36

Rozdział 3. Uwarunkowania kompetencji społecznych | str. 39
Modele uwarunkowań kompetencji społecznych | str. 39
Predyspozycje a kompetencje. Modele deficytów skuteczności interpersonalnej | str. 40
Rola treningu społecznego w rozwoju kompetencji społecznych | str. 45
Portfolio interpersonalne | str. 47

Rozdział 4. Zasady pomiaru kompetencji społecznych | str. 49
Pomiar kompetencji społecznych jako pomiar psychologiczny | str. 49
Diagnoza, retrognoza i prognoza | str. 52
Aspekty kompetencji społecznych i wybór narzędzi pomiaru | str. 54
Strategie pomiaru | str. 60
Definiowanie kompetencji | str. 64
Zliczanie i interpretacja wyników | str. 66

Rozdział 5. Pomiar predyspozycji do rozwoju kompetencji społecznych | str. 71
Predyspozycje intelektualne. Inteligencja społeczna | str. 72
Predyspozycje osobowościowe. Temperament | str. 74
Rola testów psychometrycznych w pomiarze predyspozycji | str. 77

Rozdział 6. Biodane jako predyktory skuteczności interpersonalnej | str. 82
Inwentarze biograficzne | str. 84
Strukturyzowane wywiady biograficzne i behawioralne | str. 87

Rozdział 7. Pomiar znajomości strategii interpersonalnych | str. 93
Wiedza społeczna i jej wpływ na skuteczność interpersonalną | str. 93
Testy kompetencyjne (low-fidelity simulations | str. 94
Wywiad sytuacyjny | str. 97

Rozdział 8. Ocena zachowań społecznych i umiejętności podejmowania wyzwań interpersonalnych | str. 101
Testy sytuacyjne | str. 103
Obserwatorzy | str. 107

Rozdział 9. Opinie otoczenia jako wskaźnik poziomu kompetencji społecznych | str. 111
Referencje | str. 111
Socjometria | str. 113
Ocena wieloźródłowa | str. 115

Rozdział 10. Metody pomiaru kompetencji społecznych - epilog | str. 119

Rozdział 11. Zasady rozwoju kompetencji społecznych | str. 122
Proces zmiany | str. 123
Facylitowanie procesu zmiany | str. 126
Nabywanie wprawy | str. 130
Uczenie się dorosłych | str. 133
Specyfika rozwoju kompetencji społecznych | str. 135

Rozdział 12. Rola metod edukacyjnych w rozwoju kompetencji społecznych | str. 138
Biblioterapia - wykorzystanie lektury do wspierania rozwoju kompetencji społecznych | str. 139
Prelekcje - jak inspirować do doskonalenia kompetencji społecznych | str. 141
E-learning - interpersonalne szkolenia elektroniczne | str. 145

Rozdział 13. Trening umiejętności społecznych | str. 150
Zasadnicze cele i modele treningu umiejętności społecznych | str. 150
Rola metod aktywnych w treningu umiejętności społecznych | str. 152
Dobre praktyki treningu umiejętności społecznych | str. 153
Techniki odgrywania roli i modelowania zachowań | str. 155
Praktyczne wskazówki pomocne przy projektowaniu programu treningu umiejętności społecznych (TUS) | str. 158
Podstawowe umiejętności społeczne jako punkt wyjścia rozwoju wysokiej skuteczności interpersonalnej | str. 161
Specyficzne techniki treningu umiejętności społecznych | str. 163
Transfer umiejętności społecznych | str. 165
Ściągawka dla trenera | str. 167

Rozdział 14. Coaching umiejętności interpersonalnych | str. 170
Istota i style coachingu | str. 170
Naturalny trening społeczny a rozwój umiejętności interpersonalnych | str. 172
Coaching umiejętności interpersonalnych a naturalny trening społeczny | str. 174
Coaching oparty na dowodach (evidence based coaching) | str. 179
Self-coaching i autotrenażer miękkich kompetencji | str. 181
Peer coaching. Action learning | str. 185
E-coaching - zdalne wspomaganie rozwoju kompetencji | str. 186
Rozdział 15. Programy doskonalenia kompetencji społecznych - epilog | str. 189

Bibliografia | str. 191

Indeks | str. 203

Aneks | str. 209

Ukryj

Opis:

Kompetencje interpersonalne to jedne z ważniejszych kompetencji zawodowych. Pomagają pracownikowi odnaleźć się na rynku pracy, a organizacji zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Książka stanowi praktyczne wprowadzenie w zagadnienia pomiaru i doskonalenia kompetencji społecznych ujmowanych jako umiejętności interpersonalne. Nacisk położono w niej na podstawowe kwestie związane z doborem i konstruowaniem narzędzi pomocnych w oszacowaniu umiejętności interpersonalnych kandydata do pracy oraz na strategie i metody treningowe służące doskonaleniu talentów interpersonalnych pracowników.
Szczegółowo omówiono w niej m.in.:
uwarunkowania kompetencji społecznych i zasady ich pomiaru,
predyspozycje do rozwoju kompetencji społecznych,
rolę metod edukacyjnych w kształtowaniu tych kompetencji,
modele treningu umiejętności społecznych,
coaching umiejętności interpersonalnych,
programy doskonalenia kompetencji społecznych.

Książka jest przeznaczona dla specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, trenerów zajmujących się miękkimi szkoleniami, a także wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym.

Książka zawiera kod aktywacyjny, który umożliwia jednokrotny bezpłatny udział w badaniu on-line za pomocą profesjonalnego narzędzia diagnostycznego iP121-Profilowanie Osobowości Zawodowej. Po wypełnieniu kwestionariusza on-line uzyskuje się dostęp do rozbudowanego raportu iP Coach opisującego wyniki badania w kontekście rozwoju zawodowego i kierowania karierą.
Raport zawiera następujące sekcje:
• czynniki motywujące do pracy,
• predyspozycje do rozwijania kluczowych kompetencji zawodowych,
• wewnętrzne ograniczenia dla pomyślnego rozwoju zawodowego,
• cechy wyróżniające na tle innych osób,
• role w zespole.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4364-0 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 216
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: pakiet
Dział: HR Kadry / Zarządzanie personelem
Kod: OFE-0260;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów