Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi

Wyrażanie szacunku i uznania dla wybitnych postaci świata nauki zbiorem rozpraw, poświęconych istotnym problemom reprezentowanych przez nich dyscyplin naukowych, jest pięknym zwyczajem akademickim i znakomitą formułą uczczenia przez środowisko naukowe postaci wyjątkowych. [...]

więcej

Autorzy: Anna Gerecka-Żołyńska (red.), Piotr Górecki (red.), Hanna Paluszkiewicz (red.), Paweł Wiliński (red.),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1102:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 93,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 84,51 zł. ( Oszczędzasz: 9,39 zł. )

Spis treści: 

Od redaktorów
str. 5

Sylwetka Profesora Stanisława Stachowiaka
str. 7

Profesor Stanisław Stachowiak w Uniwersytecie Szczecińskim
str. 11

Wykaz publikacji Profesora Stanisława Stachowiaka
str. 13


Tadeusz Bojarski
Rozważania o rozwiązaniach prawnych w zakresie traktowania nieletnich sprawców czynów karalnych. Uwagi na tle projektowanych zmian
str. 23

Andrzej Bulsiewicz, Dariusz Kala
Z problematyki karnoprocesowej badań wariograficznych w postępowaniu karnym
str. 35

Krystyna Daszkiewicz
O naprawianiu kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r.
str. 43

Katarzyna Dudka
Udział podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo w procesie karnym
str. 61

Anna Gerecka-Żołyńska
Wszczęcie postępowania jurysdykcyjnego w procesie karnym a karnoprocesowa ochrona prawa autorskiego i praw pokrewnych
str. 69

Piotr Górecki
Uwagi na temat ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
str. 75

Jan Grajewski
Niektóre problemy nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym i zakresu wpływu sądu na przebieg procesu karnego
str. 89

Tomasz Grzegorczyk
Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym jako surogat aktu oskarżenia
str. 97

Wincenty Grzeszczyk
Kierunki zmian procedury karnej w latach 2006-2007
str. 117

Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki
Granice skargi oskarżycielskiej w świetle najnowszego orzecznictwa
str. 133

Barbara Janusz-Pohl
Zagadnienie tzw. immunitetu materialnego w polskim prawie karnym
str. 151

Dorota Kaczorkiewicz
Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
str. 163

Romuald Kmiecik
Posiłkowa skarga subsydiarna czy kontrola sądu nad zaniechaniem ścigania?
str. 175

Hubert Kołecki
O ograniczonej możliwości sądowej merytorycznej oceny dowodu z technicznokryminalistycznej opinii biegłego
str. 181

Anna Koziczak
Forma podpisów składanych w toku procesu karnego
str. 199

Cezary Kulesza
Wybrane etyczne aspekty "usprawniania" polskiej procedury karnej
str. 205

Eugeniusz Kunze
"Czynność" w pojmowaniu przygotowania przestępstwa (art. 16 k.k.)
str. 221

Zbigniew Kwiatkowski
Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym
str. 229

Kazimierz Marszał
Badanie właściwości sądu w sprawach o przestępstwa
str. 241

Paweł Mazur
Zmiana kwalifikacji prawnej czynu w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (kwestie wybrane)
str. 253

Władysław Mącior
Naczelne założenia prawa karnego a rzeczywistość
str. 267

Ireneusz Nowikowski
Postępowanie w przedmiocie wniosku o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających (art. 324 k.p.k.) - zagadnienia wybrane
str. 275

Mirosław Owoc
Pościg w Internecie a ujęcie w trybie art. 243 k.p.k.
str. 285

Hanna Paluszkiewicz
O znaczeniu zasady skargowości dla modelu posiedzeń wyrokowych (Uwagi de lege ferenda)
str. 287

Lech K. Paprzycki
Rzetelność postępowania przyspieszonego
str. 295

Maciej Rogalski
Kryteria tożsamości czynu w skargowym procesie karnym
str. 307

Edward Skrętowicz, Ewa Kruk
Skarga w postępowaniu przyspieszonym
str. 323

Jan Skupiński
Amnestia w Polsce - problem nadal aktualny
str. 327

Ryszard A. Stefański
Prawo do wyznaczenia obrońcy z urzędu ze względu na niezamożność
str. 343

Wojciech Sych
Wniosek prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających jako szczególny rodzaj skargi w polskim procesie karnym
str. 359

Zofia Świda
Realizacja zasady skargowości i zasady postępowania z urzędu w stadium wykonawczym procesu karnego
str. 371

Danuta Tarnowska
Wniosek o uchylenie lub zmianę zastosowanego środka zapobiegawczego (art. 254 k.p.k.)
str. 381

Janusz Tylman
Zmiany w modelu postępowania przygotowawczego
str. 387

Paweł Wiliński
Pojęcie rzetelnego procesu karnego
str. 399

Barbara Wójcicka
Kilka uwag o zmianach w zakresie unormowania instytucji oskarżyciela posiłkowego w polskim procesie karnym
str. 411

Kazimierz Zgryzek
Skargi zastępujące akt oskarżenia w polskim procesie karnym
str. 417

Wykaz skrótów
str. 427

Autorzy
str. 431

Spis treści
str. 435

Ukryj

Opis:        Szanowny Panie Profesorze,

        z ogromną radością składamy Księgę w Pańskie ręce. Pragniemy w ten sposób wyrazić ogromną wdzięczność za trud wkładany przez Pana w kształtowanie naszych życiorysów naukowych, a jednocześnie podziękować za codzienną życzliwość i wyrozumiałość, jaką nas Pan otacza.
        Uznanie, jakim darzy Pana środowisko akademickie i praktyka prawnicza odzwierciedla ilość opracowań, które zostały zamieszczone w niniejszej Księdze. Mamy nadzieję, że Pańska aktywność naukowa przez długie lata będzie jeszcze wpływać na kształt procedury karnej w Polsce, a Pańskie publikacje nadal będą zyskiwać żywe zainteresowanie i uznanie czytelników.
        W imieniu wszystkich Autorów składamy Panu Profesorowi z okazji Jubileuszu siedemdziesiątych urodzin najserdeczniejsze życzenia i zapraszamy do lektury przygotowanego dla Pana dzieła.


Od redaktorów

fragment publikacji
strona 5

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-070-0 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 440
Rodzaj: księga pamiątkowa , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1102:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów