Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego

Charakter prawny spółki cywilnej stanowi jedno z bardziej spornych zagadnień w dziedzinie prawa spółek, co przekłada się na liczne problemy praktyczne, jakie spółka cywilna wywołuje.

więcej

Autorzy: Marcin Podleś,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1106:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: Wykaz skrótów
str. 11

Słowo wstępne
str. 13

Rozdział I. Charakter spółki cywilnej w prawie niemieckim
str. 15

1. Regulacja spółki cywilnej w przepisach niemieckiego kodeksu cywilnego
str. 15

1.1. Uwagi ogólne
str. 15
1.2. Stosunki wewnętrzne spółki
str. 17
1.3. Stosunek do osób trzecich
str. 20
1.4. Majątek spółki
str. 22
1.4.1. Zagadnienie majątku wspólnego wspólników w trakcie prac legislacyjnych nad kodeksem cywilnym
str. 22
1.4.2. Majątek wspólny w przepisach niemieckiego kodeksu cywilnego
str. 25
1.5. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania
str. 27
1.6. Rozwiązanie i likwidacja spółki
str. 27
1.7. Podsumowanie
str. 30

2. Charakter prawny spółki cywilnej na tle jej wykorzystania do prowadzenia działalności gospodarczej
str. 31

2.1. Uwagi ogólne
str. 31
2.2. Pojęcie kupca i zmiana jego ujęcia na gruncie niemieckiego kodeksu handlowego
str. 32
2.3. Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej w relacji do handlowych spółek osobowych
str. 35
2.4. Podsumowanie
str. 39

3. Ewolucja charakteru prawnego spółki cywilnej w prawie niemieckim
str. 39

3.1. Uwagi ogólne
str. 39
3.2. Teorie spółki cywilnej w niemieckiej doktrynie
str. 41
3.2.1. Teoria tradycyjna (ujęcie indywidualistyczne)
str. 41
3.2.2. Nowoczesna teoria wspólności (ujęcie kolektywne)
str. 43
3.3. Spółka cywilna w wybranych ustawach szczególnych
str. 48
3.3.1. Instytucja spółki cywilnej w ustawie o przekształceniach podmiotów
str. 48
3.3.2. Spółka cywilna w ustawie o niewypłacalności
str. 50
3.4. Wpływ orzecznictwa na uznanie zdolności prawnej spółki cywilnej
str. 52
3.4.1. Stanowisko judykatury do momentu uznania zdolności prawnej i sądowej spółki
str. 52
3.4.2. Orzeczenie uznające zdolność prawną i sądową spółki
str. 54
3.4.3. Zakres zdolności prawnej spółki
str. 62
3.4.4. Wybrane skutki uznania zdolności prawnej spółki
str. 65
3.5. Podsumowanie
str. 68

Rozdział II. Charakter prawny spółki cywilnej w prawie polskim
str. 71

1. Spółka cywilna według przepisów kodeksu zobowiązań
str. 71

1.1. Uwagi ogólne
str. 71
1.2. Stosunki wewnętrzne spółki
str. 75
1.3. Stosunek do osób trzecich
str. 79
1.4. Majątek spółki
str. 81
1.5. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki
str. 86
1.6. Rozwiązanie i likwidacja spółki
str. 89
1.7. Podsumowanie
str. 93

2. Spółka cywilna według przepisów kodeksu cywilnego
str. 96

2.1. Uwagi ogólne
str. 96
2.2. Stosunki wewnętrzne spółki
str. 99
2.3. Stosunek z osobami trzecimi
str. 103
2.4. Majątek spółki
str. 104
2.5. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
str. 106
2.6. Rozwiązanie i likwidacja spółki
str. 106
2.7. Podsumowanie
str. 109

3. Charakter prawny spółki cywilnej na tle jej wykorzystania do prowadzenia działalności gospodarczej
str. 112

3.1. Uwagi ogólne
str. 112
3.2. Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej w okresie dwudziestolecia międzywojennego
str. 112
3.2.1. Pojęcie kupca
str. 112
3.2.2. Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej w relacji do handlowych spółek osobowych
str. 116
3.3. Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej w okresie PRL
str. 118
3.3.1. Pojęcie jednostki gospodarki uspołecznionej
str. 118
3.3.2. Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej
str. 121
3.4. Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej po roku 1989
str. 123
3.4.1. Pojęcie podmiotu gospodarczego (przedsiębiorcy) i ewolucja jego ujęcia
str. 123
3.4.2. Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej
str. 125
3.4.3. Spółka cywilna a spółki osobowe w kodeksie spółek handlowych
str. 129
3.4.4. Spółka cywilna wobec zmian ujęcia podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą
str. 132
3.5. Podsumowanie
str. 135

4. Ewolucja charakteru spółki cywilnej w prawie polskim
str. 137

4.1. Doktrynalne ujęcie charakteru prawnego spółki na podstawie przepisów kodeksu zobowiązań
str. 137
4.2. Ewolucja spółki cywilnej pod rządami przepisów kodeksu cywilnego
str. 140
4.2.1. Spółka cywilna jako stosunek zobowiązaniowy
str. 140
4.2.2. Propozycja ujęcia spółki cywilnej jako osoby prawnej
str. 140
4.2.3. Spółka cywilna jako jedność w stosunkach z osobami trzecimi na gruncie ustawy o działalności gospodarczej
str. 142
4.2.4. Współczesne ujęcie spółki cywilnej - spółka cywilna stosunkiem zobowiązaniowym
str. 148
4.3. Podsumowanie
str. 153

Rozdział III. Zagadnienie podmiotowości spółki cywilnej w Niemczech i w Polsce
str. 155

1. Elementy konstrukcyjne spółki cywilnej
str. 155

1.1. Uwagi ogólne
str. 155
1.2. Analiza spółki cywilnej według jej elementów konstrukcyjnych
str. 158
1.2.1. Struktura organizacyjna spółki
str. 158
1.2.2. Odpowiedzialność za zobowiązania w ramach spółki cywilnej
str. 170
1.2.3. Identyfikacja spółki
str. 184
1.3. Problem wielości typów spółki cywilnej
str. 189
1.3.1. Zewnętrzne i wewnętrzne spółki cywilne
str. 189
1.3.2. Typy spółki cywilnej a zagadnienie jej zdolności prawnej
str. 194

2. Podmiotowość spółki cywilnej na tle regulacji osobowości prawnej w prawie niemieckim i polskim
str. 200

2.1. Uwagi ogólne
str. 200
2.2. Ujęcie osoby prawnej w przepisach prawa
str. 200
2.3. Ujęcie osoby prawnej a spółki osobowe
str. 207
2.4. Regulacja niepełnych osób prawnych
str. 214
2.5. Miejsce spółki cywilnej w systemie podmiotów prawa
str. 218
2.5.1. Status spółki cywilnej na tle prawa niemieckiego
str. 218
2.5.2. Status spółki cywilnej na tle prawa polskiego
str. 227

3. Porównanie charakteru prawnego spółki cywilnej w prawie niemieckim i polskim
str. 238

3.1. Model ustawowy spółki cywilnej w Polsce a prawo niemieckie
str. 238
3.2. Ewolucja spółki cywilnej w Polsce i w Niemczech
str. 242
3.3. Charakter prawny spółki cywilnej w Polsce i w Niemczech
str. 244
3.4. Adekwatność argumentów leżących u podstaw uznania zdolności prawnej spółki cywilnej w Niemczech na tle polskiego prawodawstwa
str. 249
3.5. Znaczenie i miejsce spółki cywilnej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech i w Polsce
str. 257

Zakończenie
str. 263
Bibliografia
str. 269
Spis ważniejszych źródeł prawa
str. 287


Ukryj

Opis:

Charakter prawny spółki cywilnej stanowi jedno z bardziej spornych zagadnień w dziedzinie prawa spółek, co przekłada się na liczne problemy praktyczne, jakie spółka cywilna wywołuje. Znaczący udział spółki cywilnej w obrocie gospodarczym w Polsce kosztem handlowych spółek osobowych postrzegany jest już jako istotny problem - spółek cywilnych jest bowiem więcej niż wszystkich innych spółek łącznie. Monografia, opisując charakter prawny spółki cywilnej, diagnozuje przyczyny wątpliwości wywoływanych przez tę spółkę.
Z uwagi na fakt, że kształt spółki cywilnej przejęty został przez polskiego ustawodawcę z prawa niemieckiego, tłem dla prowadzonych rozważań jest prawo niemieckie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-148-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 288
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1106:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów