Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania

Opracowanie zawiera omówienie cech, rodzajów oraz funkcji dolegliwości wymierzanych przez organy administracji publicznej.

więcej

Autorzy: Mirosław Wincenciak,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  10.03.2008 r.
Kod: KAM-1051:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Rozdział I
Pojęcie sankcji
str. 17


1.1. Pojęcie i istota sankcji w teorii prawa
str. 17
1.2. Poglądy doktryny prawa na istotę sankcji administracyjnych
str. 22
1.3. Standardy stanowienia sankcji administracyjnych oraz procedur ich stosowania w dokumentach Komitetu Ministrów Rady Europy
str. 34

Rozdział II
Sankcje w różnych gałęziach prawa
str. 40


2.1. Sankcje w prawie cywilnym
str. 40
2.2. Sankcje w prawie pracy
str. 42
2.3. Sankcje dyscyplinarne
str. 44
2.4. Sankcje w prawie karnym
str. 49
2.5. Sankcje w prawie wykroczeń
str. 60
2.6. Sankcje karnoskarbowe
str. 61
2.7. Sankcje we wspólnotowym prawie ochrony konkurencji
str. 65
2.7.1. Przedmiot i podmiot deliktu
str. 65
2.7.2. Charakter dolegliwości
str. 65

Rozdział III
Konstrukcja pojęcia sankcji administracyjnej
str. 70


3.1. Określenie pola badawczego
str. 70
3.2. Podstawa prawna sankcji administracyjnej
str. 71
3.3. Definicja sankcji administracyjnej
str. 73
3.4. Pojęcie podmiotów uprawnionych do wymierzania sankcji administracyjnych
str. 80
3.5. Typologia administracyjnych orzeczeń o ukaraniu podmiotów
str. 83
3.6. Stosunek administracyjnoprawny
str. 84
3.7. Odpowiedzialność administracyjna
str. 88
3.8. Delikt administracyjny
str. 93
3.9. Typy sankcji administracyjnych
str. 93
3.9.1. Kary pieniężne
str. 94
3.9.2. Kary pieniężne w prawie antymonopolowym
str. 95
3.9.2.1. Podmiot deliktu
str. 96
3.9.2.2. Przesłanki wymierzenia kary
str. 97
3.9.2.3. Zagrożenie ustawowe
str. 99
3.9.2.4. Przedawnienie
str. 99
3.9.3. Grzywna w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń a administracyjne kary pieniężne - próba dyferencjacji
str. 100
3.9.4. Sankcje o charakterze egzekucyjnym
str. 106
3.9.5. Sankcje pozbawienia bądź ograniczenia uprawnienia (koncesji, zezwolenia, zgody)
str. 113

Rozdział IV
Miarkowanie sankcji administracyjnych
str. 118


4.1. Obowiązek wymierzenia sankcji przez organ administracji publicznej
str. 118
4.2. Względna określoność sankcji
str. 119
4.3. Bezwzględna określoność sankcji
str. 120
4.4. Uznanie administracyjne
str. 121
4.4.1. Uznanie administracyjne w zakresie rodzaju dolegliwości
str. 123
4.4.2. Uznanie w zakresie stosowania sankcji (fakultatywność stosowania sankcji)
str. 126
4.5. Podmiot ukarania
str. 127
4.6. Kumulowanie sankcji za ten sam czyn
str. 137
4.7. Upływ czasu
str. 140
4.8. Złagodzenie sankcji
str. 142
4.8.1. Odroczenie
str. 142
4.8.2. Umorzenie, zwolnienie, zmniejszenie
str. 143
4.9. Zaostrzenie sankcji
str. 144
4.10. Odsetki od wymierzanych sankcji pieniężnych
str. 145
4.11. Nieznajomość prawa
str. 148
4.12. Nadzwyczajne okoliczności uchylające karalność działania wyczerpującego znamiona deliktu administracyjnego
str. 151
4.13. Okoliczności uwzględniane przy wymiarze sankcji administracyjnych
str. 153
4.13.1. Wina
str. 153
4.13.2. Stopień zagrożenia interesu publicznego
str. 157
4.13.3. Wysokość dochodu podmiotu odpowiedzialnego za delikt
str. 158
4.13.4. Uchylenie skutków deliktu oraz zaniechanie działań wyczerpujących znamiona deliktu
str. 158
4.13.5. Ponowne popełnienie takiego samego deliktu
str. 159
4.14. Przepisy intertemporalne
str. 159

Rozdział V
Postępowanie w przedmiocie wymierzenia sankcji administracyjnych
str. 167


5.1. Charakterystyka regulacji procesowej
str. 167
5.2. Zakres i przedmiot postępowania
str. 171
5.3. Podmioty postępowania
str. 172
5.4. Uczestnicy postępowania
str. 175
5.5. Wszczęcie postępowania
str. 175
5.6. Postępowanie dowodowe
str. 176
5.6.1. Fakty i ich ocena
str. 176
5.6.2. Wykładnia prawa w procesie wymierzania sankcji
str. 178
5.6.3. Uprawnienia organu prowadzącego postępowanie
str. 181
5.6.4. Gwarancje procesowe strony w postępowaniu dowodowym
str. 184
5.7. Orzeczenia
str. 187
5.7.1. Orzeczenie organu o umorzeniu postępowania w przedmiocie wymierzenia sankcji
str. 187
5.7.2. Ustalenie sankcji na podstawie samoobliczenia bądź czynności materialno-technicznej
str. 189
5.7.3. Orzeczenia w przedmiocie wymierzenia sankcji
str. 195
5.8. Wykonanie orzeczenia
str. 199
5.9. Zakaz reformationis in peius
str. 202
5.10. Zmiana decyzji o ukaraniu podmiotuw trybie art. 154 i 155 k.p.a.
str. 204
5.11. Koszty postępowania
str. 207

Rozdział VI
Konstytucyjność sankcji administracyjnych i procedur ich wymierzania
str. 209


6.1. Określenie pola badań
str. 209
6.2. Prawo do sądu
str. 210
6.3. Nulla poena sine culpa
str. 226
6.4. Ne bis in idem
str. 231
6.5. Adekwatność i sprawiedliwość sankcji administracyjnych
str. 236
6.6. Określoność regulacji prawnej
str. 244
6.7. Zasada wyłączności ustawowej
str. 246

Rozdział VII
Funkcje sankcji administracyjnych
str. 251


7.1. Sankcja administracyjna jako instrument skutecznego oddziaływania prawa administracyjnego
str. 251
7.2. Pojęcie "funkcji sankcji administracyjnej"
str. 254
7.3. Funkcje sankcji administracyjnych
str. 256
7.4. Kwalifikatory funkcji sankcji
str. 260
7.5. Funkcje podstawowe sankcji administracyjnych
str. 263

Zakończenie
str. 267
Literatura
str. 273

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 10.03.2008 r.

Opracowanie zawiera omówienie cech, rodzajów oraz funkcji dolegliwości wymierzanych przez organy administracji publicznej. Autor definiuje pojęcie sankcji administracyjnej oraz przedstawia typologię sankcji, opierając się na prawie pozytywnym. Na uwagę zasługuje szerokie ujęcie zagadnień związanych z miarkowaniem sankcji administracyjnych oraz próby wskazania ich "funkcji podstawowych" - najważniejszych z punktu widzenia cech określonej grupy sankcji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-924-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 288
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1051:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów