Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM II

Seria wydawnicza "Studia i Analizy Sądu Najwyższego" ma na celu prezentację opracowań przygotowanych w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego ...

więcej

Autorzy: Krzysztof Ślebzak (red.), Włodzimierz Wróbel (red.),
Seria:  Studia i Analizy Sądu Najwyższego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1040:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 18

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Źródła prawa
str. 7
Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne
str. 9
Inne
str. 10


Monika Dąbrowska
Zrzeczenie się własności nieruchomości i użytkowania wieczystego de lege lata i de lege ferenda
str. 11

Tadeusz Domińczyk
Formalne ograniczenia wnoszenia środków odwoławczych do Sądu Najwyższego w kontekście art. 3986 oraz art. 4248 k.p.c.
str. 47

Elżbieta Holewińska-Łapińska
Ochrona wierzyciela jednego z małżonków pozostających w umownym ustroju majątkowym
str. 69

Jacek Kosonoga
Dopuszczalność zażalenia na postanowienie w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę nieizolacyjnego środka zapobiegawczego (art. 254 k.p.k.)
str. 111

Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Dopuszczalność badania przesłanek wystąpienia z europejskim nakazem aresztowania przez sąd orzekający o jego wykonaniu
str. 127

Włodzimierz Wróbel
Naruszenie prawa materialnego jako podstawa kasacyjna
str. 151

Witold Zontek
Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju - uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2007 r., III KK 437/06
str. 163

Tomasz Arytmiuk
Formalne powody odmowy przyjęcia kasacji w procedurze karnej (art. 530 § 2 k.p.k.)
str. 179

Daniel Eryk Lach
Problem odpłatności za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne
str. 201

Dawid Miąsik
Pojęcie sprawy wspólnotowej z perspektywy właściwości Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (zarys problematyki)
str. 227

Jacek Skoczyński
Analiza zagadnień prawnych występujących przy wykładni i stosowaniu przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej
str. 271

Ukryj

Opis:

Seria wydawnicza "Studia i Analizy Sądu Najwyższego" ma na celu prezentację opracowań przygotowanych w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, wykonującego zadania związane ze sprawowaniem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz przez Sąd Najwyższy pieczy nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz oceną spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy.

W serii przedstawiane są również materiały opracowane przez przedstawicieli nauki oraz praktyki, nawiązujące do analizy orzeczniczej działalności Sądu Najwyższego lub sądów powszechnych bądź podejmujące zagadnienia problemowe, mające dla niej szczególne znaczenie ze względu na prawną doniosłość, konieczność zapewnienia jednolitości orzecznictwa, znaczenie praktyczne w życiu społeczno-gospodarczym czy sferze praworządności oraz ochrony dóbr obywateli.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-898-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 316
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-1040:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów