Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie

Niniejsza książka stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie problematyki dotyczącej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz jej koncesjonowania z uwzględnieniem zasad funkcjonowania działalności gospodarczej, w szerokim tego słowa znaczeniu (zarówno w ujęciu historycznym jak i definicyjnym), w Polsce.

więcej

Autorzy: Piotr Kubiński,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1011:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 83,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,70 zł. ( Oszczędzasz: 8,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str.13

Rozdział I
Działalność gospodarcza w Polsce
str. 19


1. Wprowadzenie
str. 19
2. Podstawowe pojęcia
str. 22
2.1. Działalność gospodarcza i jej podstawowe desygnaty
str. 22
2.1.1. Pojęcie działalności gospodarczej
str. 22
2.1.2. Podstawowe desygnaty działalności gospodarczej
str. 35
2.1.2.1. Zarobkowy charakter działalności gospodarczej
str. 35
2.1.2.2. Wykonywanie działalności gospodarczej w sposób zorganizowany
str. 38
2.1.2.3. Wykonywanie działalności gospodarczej w sposób ciągły
str. 40
2.2. Przedsiębiorca
str. 42
2.2.1. Uwagi ogólne
str. 42
2.2.2. Pojęcie przedsiębiorcy
str. 47
2.2.3. Rejestracja przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zgłoszenie działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej
str. 57

Rozdział II
Wolność gospodarcza i jej publicznoprawne możliwości ograniczenia
str. 64


1. Istota wolności gospodarczej
str. 64
1.1. Uwagi ogólne
str. 64
1.2. Doktrynalne ujęcie wolności gospodarczej
str. 68
1.3. Wolność gospodarcza w ujęciu normatywnym
str. 73
1.3.1. Wprowadzenie
str. 73
1.3.2. Wolność gospodarcza jako zasada konstytucyjna
str. 75
1.3.3. Normatywne aspekty wolności gospodarczej w ujęciu pozakonstytucyjnym
str. 82
1.3.4. Wolność gospodarczą w perspektywie prawa Unii Europejskiej
str. 95
2. Dopuszczalny zakres ograniczenia wolności gospodarczej w Polsce
str. 102
2.1. Istota ograniczenia wolności gospodarczej
str. 102
2.2. Ograniczenie wolności gospodarczej przy koncesjonowaniu działalności gospodarczej
str. 116
2.2.1. Uwagi ogólne
str. 116
2.2.2. Koncesjonowanie działalności gospodarczej w prawie polskim
str. 122
2.3. Istota ograniczenia wolności gospodarczej w odniesieniu do której wymagane są zezwolenia
str. 143

Rozdział III
Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia. Uwagi ogólne
str. 154


1. Istota działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia
str. 154
2. Ochrona osób i mienia na tle porównawczym
str. 159
3. Główne wyznaczniki działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w świetle obowiązującego prawa
str. 162
3.1. Wprowadzenie
str. 162
3.2. Podstawowe pojęcia
str. 163
3.2.1. Ochrona osób i mienia
str. 163
3.2.2. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające ochronie
str. 165
3.2.3. Inne pojęcia
str. 168
3.3. Formy ochrony osób i mienia
str. 171
3.4. Prywatno-komercyjny system ochrony osób i mienia jako forma prywatyzacji zadań publicznych
str. 177
3.5. Kwalifikacje pracowników ochrony
str. 179

Rozdział IV
Kształtowanie modelu koncesjonowania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w Polsce
str. 191


1. Problem reglamentowania usług ochroniarskich w systemie prawa polskiego do 1988 r.
str. 191
2. Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w okresie obowiązywania ustawy o działalności gospodarczej
str. 195
3. Próby tworzenia regulacji ustawowej w zakresie ochrony osób i mienia
str. 210
4. Wejście w życie ustawy o ochronie osób i mienia
str. 216

Rozdział V
Udzielenie koncesji w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia
str. 219


1. Uwagi ogólne
str. 219
2. Postępowanie w zakresie udzielania koncesji
str. 230
3. Podstawowe wymagania dotyczące udzielenia koncesji w zakresie ochrony osób i mienia
str. 239
4. Odmowa udzielenia koncesji
str. 250
4.1. Wprowadzenie
str. 250
4.2. Odmowa udzielenia koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji albo odmowa zmiany koncesji - uwagi de lege lata
str. 256
5. Uwagi końcowe
str. 267

Rozdział VI
Cofnięcie koncesji albo zmiana jej zakresu w sferze ochrony osób i mienia
str. 270


1. Uwagi ogólne
str. 270
2. Podstawowe rygory prawne w odniesieniu do cofnięcia koncesji albo zmiany jej zakresu
str. 273
3. Obowiązek cofnięcia koncesji według ustawy o ochronie osób i mienia
str. 279
4. Cofnięcie koncesji albo zmiana jej zakresu w trybie obligatoryjnym według ustawy o ochronie osób i mienia
str. 283
4.1. Wprowadzenie
str. 283
4.2. Przesłanki cofnięcia koncesji albo zmiana jej zakresu
str. 284
5. Cofnięcie koncesji albo zmiana jej zakresu w trybie fakultatywnym według ustawy o ochronie osób i mienia
str. 295
6. Uwagi końcowe
str. 302

Rozdział VII
Kontrola i nadzór działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia
str. 309


1. Uwagi ogólne
str. 309
2. Organy kontroli i nadzoru
str. 314
3. Zakres i formy kontroli
str. 316
4. Nadzorcze kompetencje Komendanta Głównego Policji
str. 322
5. Uwagi końcowe
str. 327

Zakończenie
str. 330

1. Uwagi de lege lata
str. 330
2. Uwagi de lege ferenda
str. 334
3. Uwagi końcowe
str. 338
Wykaz literatury
str. 345

Ukryj

Opis:

Niniejsza książka stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie problematyki dotyczącej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz jej koncesjonowania z uwzględnieniem zasad funkcjonowania działalności gospodarczej, w szerokim tego słowa znaczeniu (zarówno w ujęciu historycznym jak i definicyjnym), w Polsce.

Praca omawia specjalistyczną wiedzę - porządkuje dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwa w odniesieniu do usług ochrony osób i mienia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-846-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 368
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Działalność gospodarcza
Kod: KAM-1011:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów