Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Stosowanie prawa podatkowego

Praca stanowi pierwsze w polskiej literaturze, monograficzne opracowanie stosowania prawa podatkowego. Rozważania zawarte w pracy odnoszą się zarówno do podmiotów publicznych uczestniczących w procesie stosowania prawa - administracji podatkowej i sądów - jak również do podatników i płatników ...

więcej

Autorzy: Ryszard Mastalski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1044:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 28

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wstęp
str. 9

Rozdział I
Wpływ specyfiki prawa podatkowego na jego stosowanie
str. 11


1. Pojęcie stosowania prawa
str. 11
2. Przedmiot i metoda regulacji w prawie podatkowym
str. 14
3. Miejsce prawa podatkowego w systemie prawa
str. 17
4. Związki prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa
str. 25
5. Struktura wewnętrzna systemu prawa podatkowego
str. 29
6. Dwuetapowy model stosowania prawa podatkowego
str. 39

Rozdział II
Źródła prawa podatkowego w procesie jego stosowania
str. 47


1. Rola źródeł prawa w procesie jego stosowania
str. 47
2. Ustawa w procesie stosowania prawa podatkowego
str. 49
3. Podustawowe akty prawne w procesie stosowania prawa podatkowego
str. 52
4. Prawo wspólnotowe i prawo międzynarodowe w procesie stosowania prawa podatkowego
str. 58

Rozdział III
Dyrektywy interpretacyjne pierwszego stopnia w procesie stosowania prawa podatkowego
str. 70


1. Pojęcie wykładni prawa
str. 70
2. Założenia wykładni prawa
str. 72
3. Wykładnia językowa
str. 77
4. Wykładnia systemowa
str. 83
5. Wykładnia celowościowa
str. 91

Rozdział IV
Dyrektywy interpretacyjne drugiego stopnia w procesie stosowania prawa podatkowego
str. 97


1. Dyrektywy procedury
str. 97
2. Dyrektywy preferencji
str. 108

Rozdział V
Wnioskowania prawnicze w procesie stosowania prawa podatkowego
str. 115


1. Uwagi ogólne
str. 115
2. Reguły inferencyjne w procesie stosowania prawa podatkowego
str. 117
2.1. Analogia w procesie stosowania prawa podatkowego
str. 117
2.2. Reguły instrumentalne oraz reguły a fortiori w procesie stosowania prawa podatkowego
str. 127
3. Reguły kolizyjne w procesie stosowania prawa podatkowego
str. 133
3.1. Zasada hierarchicznej nadrzędności
str. 135
3.2 Zasada następstwa czasowego
str. 138
3.3. Zasada zakresu normowania
str. 142
3.4. Usuwanie kolizji norm prawa podatkowego w drodze rozstrzygnięć aksjologicznych
str. 148

Rozdział VI
Prawniczy dyskurs argumentacyjny w procesie stosowania prawa podatkowego
str. 150


1. Miejsce dyskursu argumentacyjnego w procesie stosowania prawa podatkowego
str. 150
2. Podstawowe założenia dyskursu podatkowego
str. 153
3. Argumenty i topiki w dyskursie podatkowym
str. 170

Bibliografia
str. 191

Ukryj

Opis:

Prawo uzyskuje swój ostateczny kształt w procesie stosowania. Ustalenie, czy i w jakim stopniu dany stan faktyczny może być powiązany z obowiązującym prawem, wymaga niejednokrotnie nie tylko posługiwania się wykładnią prawa w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz także stosowania określonych rozumowań prawniczych, a nawet przeprowadzenia dyskursu prawniczego. Wymienione zagadnienia stanowią główny nurt rozważań zawartych w niniejszej pracy. Zasadniczym jej celem jest naszkicowanie całościowego obrazu procesu stosowania prawa podatkowego. Rozważania zawarte w pracy odnoszą się zarówno do podmiotów publicznych uczestniczących w procesie stosowania prawa - administracji podatkowej i sądów - jak również do podatników i płatników (praktycznie do reprezentujących ich prawników), na których prawo nakłada obowiązek uczestniczenia w tym procesie.

Adresaci:

Praca stanowi pierwsze w polskiej literaturze, monograficzne opracowanie stosowania prawa podatkowego. Adresowana jest przede wszystkim do prawników, zarówno praktyków - sędziów, pracowników administracji podatkowej, doradców podatkowych, a także innych osób, które w swej pracy zawodowej zajmują się problematyką opodatkowania. Powinna być ona także przydatna dla osób studiujących prawo, zwłaszcza wówczas, gdy ich zamiarem jest pogłębienie wiedzy podatkowej.

Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-024-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 196
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-1044:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów