Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i wymogi regulacyjne

"Książka wyróżnia się na tle innych publikacji nie tylko przejrzystą formą i dostępnym sposobem przedstawienia najistotniejszych informacji, [...]"

więcej

Autorzy: Jan Koleśnik, Maciej Rewieński,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0484:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 40

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 41,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 36,90 zł. ( Oszczędzasz: 4,10 zł. )

Spis treści: Wykaz skrótów
str. 7
Wprowadzenie
str. 9

Rozdział 1
Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne
str. 13


1.2. Poręczenie
str. 21
1.3. Gwarancja bankowa
str. 26
1.4. Gwarancja ubezpieczeniowa
str. 29
1.5. Gwarancje i poręczenia podmiotów publicznoprawnych
str. 32
1.6. Gwarancje innych podmiotów (tzw. gwarancje korporacyjne)
str. 36
1.7. Weksel
str. 38
1.8. Poręczenie wekslowe (awal)
str. 44
1.9. Hipoteka
str. 47
1.10. Zastaw zwykły
str. 59
1.11. Zastaw rejestrowy
str. 66
1.12. Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomych
str. 75
1.13. Przelew wierzytelności na zabezpieczenie (cesja)
str. 79
1.14. Przejęcie kwoty na zabezpieczenie (kaucja)
str. 83
1.15. Blokada środków na rachunku bankowym i udzielenie nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
str. 86
1.16. Przejęcie długu
str. 90
1.17. Przystąpienie do długu
str. 94
1.18. Podporządkowanie zobowiązań względem zobowiązań banku
str. 98
1.19. List intencyjny
str. 101

Rozdział 2
Zabezpieczenia w rachunku adekwatności kapitałowej
str. 107


2.2. Regulacje przejściowe
str. 108
2.3. Regulacje docelowe
str. 113
2.4. Ochrona kredytowa nierzeczywista
str. 137

Rozdział 3
Zabezpieczenia w rachunku limitów koncentracji zaangażowań i limicie dużych zaangażowań
str. 147


3.2. Regulacje przejściowe
str. 149
3.3. Regulacje docelowe
str. 151

Rozdział 4
Zabezpieczenia w rachunku rezerw celowych
str. 156


4.2. Kategorie ekspozycji i progi minimalnego wymaganego poziomu rezerw
str. 157
4.3. Zabezpieczenia umożliwiające zaklasyfikowanie ekspozycji kredytowej do kategorii "normalne"
str. 158
4.4. Zabezpieczenia umożliwiające zastąpienie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej wystawcy zabezpieczenia
str. 160
4.5. Zabezpieczenia umożliwiające pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych
str. 162

Literatura
str. 171

Wykaz ustaw i rozporządzeń
str. 175

Ukryj

Opis:

"Książka wyróżnia się na tle innych publikacji nie tylko przejrzystą formą i dostępnym sposobemprzedstawienia najistotniejszych informacji, ale także jest pierwszym opracowaniem narynku, traktującym łącznie o zabezpieczeniach w rachunku adekwatności kapitałowej, limitukoncentracji i rezerw celowych, uwzględniającym postanowienia nowelizacji ustawy - Prawobankowe oraz uchwał Komisji Nadzoru Bankowego wdrażających do polskiego porządku prawnegopostanowienia Dyrektywy CRD".

Prof. Zbigniew Cieślak

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-994-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 176
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ekonomia / Bankowość
Kod: ABC-0484:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów