Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego

W książce omówione zostały zasady rządzące odpowiedzialnością cywilną za wypadki komunikacyjne z uwzględnieniem dotychczasowych regulacji.

więcej

Autorzy: Paweł Bucoń,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0999:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 79,70 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,73 zł. ( Oszczędzasz: 7,97 zł. )

Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1
Ogólny zarys wybranych cywilnoprawnych pojęć związanych z wypadkami komunikacyjnymi
str. 19


1.1. Odpowiedzialność cywilna
str. 19
1.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza
str. 22
1.2.1. Zasada pełnego odszkodowania
str. 23
1.2.2. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej
str. 25
1.3. Odpowiedzialność in solidum
str. 28
1.3.1. Współuczestnictwo
str. 33
1.4. Wypadek komunikacyjny
str. 35
1.4.1. Wypadek komunikacyjny w znaczeniu przedmiotowym
str. 38
1.4.2. Podmioty odpowiedzialne za wypadek komunikacyjny
str. 40

Rozdział 2
Zasady odpowiedzialności cywilnej posiadacza za szkody wyrządzone mechanicznym środkiem komunikacji poruszanym za pomocą sił przyrody
str. 47

2.1. Odpowiedzialność cywilna posiadacza na zasadzie ryzyka
str. 49
2.1.1. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność cywilną posiadacza opartą na zasadzie ryzyka
str. 63
2.1.1.1. Wyłączna wina poszkodowanego
str. 64
2.1.1.2. Wyłączna wina osoby trzeciej
str. 70
2.1.1.3. Siła wyższa
str. 75
2.2. Odpowiedzialność cywilna posiadacza na zasadzie winy
str. 77
2.2.1. Odpowiedzialność w razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji
str. 79
2.2.2. Odpowiedzialność za osoby przewożone z grzeczności
str. 83
2.3. Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności
str. 87
2.4. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody
str. 88

Rozdział 3
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
str. 100

3.1. Ubezpieczenia w rozwoju historycznym
str. 100
3.1.1. Geneza ubezpieczeń
str. 100
3.1.2. Ewolucja ubezpieczeń w Polsce
str. 102
3.2. Zadania i rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych
str. 107
3.3. System Zielonej Karty
str. 115
3.4. Zalecenia Unii Europejskiej w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności posiadaczy pojazdów mechanicznych
str. 118
3.4.1. Dyrektywy komunikacyjne
str. 120
3.4.1.1. I Dyrektywa komunikacyjna
str. 122
3.4.1.2. II Dyrektywa komunikacyjna
str. 124
3.4.1.3. III Dyrektywa komunikacyjna
str. 126
3.4.1.4. IV Dyrektywa komunikacyjna
str. 128
3.4.1.5. V Dyrektywa komunikacyjna
str. 133
3.5. Znaczenie przepisów kodeksu cywilnego dla odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń
str. 136
3.6. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
str. 146
3.7. Wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń
str. 156
3.8. Roszczenia regresowe zakładu ubezpieczeń do kierującego pojazdem o zwrot odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu
str. 159

Rozdział 4
Wynagrodzenie szkód powstałych w wypadkach komunikacyjnych
str. 169


4.1. Świadczenia z tytułu szkód poniesionych przez uczestników wypadku komunikacyjnego
str. 169
4.1.1. Wynagrodzenie szkody w mieniu
str. 172
4.1.1.1. Roszczenia z tytułu szkód w cudzym pojeździe
str. 172
4.1.1.2. Roszczenia z tytułu innych szkód
str. 183
4.1.2. Wynagrodzenie szkody na osobie
str. 184
4.1.2.1. Uprawnienia poszkodowanego z tytułu odniesionych obrażeń ciała
str. 184
4.1.2.2. Uprawnienia osób bliskich w razie śmierci poszkodowanego
str. 204
4.1.2.3. Szkody prenatalne
str. 211

Rozdział 5
Instytucje uzupełniające system ubezpieczeń komunikacyjnych
str. 213


5.1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
str. 213
5.1.1. Świadczenia z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
str. 216
5.1.2. Dochodzenie roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
str. 222
5.1.3. Roszczenia regresowe Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
str. 225
5.2. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
str. 226

Rozdział 6
Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za wypadki komunikacyjne w przykładowych regulacjach europejskich
str. 228


6.1. Niemcy
str. 228
6.2. Ukraina
str. 235

Zakończenie
str. 245
Bibliografia
str. 251

Ukryj

Opis:

W książce omówione zostały zasady rządzące odpowiedzialnością cywilną za wypadki komunikacyjne z uwzględnieniem dotychczasowych regulacji. Zwrócono uwagę na ratio legis obarczenia odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka posiadacza mechanicznego środka komunikacji. W publikacji przedstawiono roszczenia, które mogą być dochodzone powództwem cywilnym celem kompensacji i restytucji doznanych w wypadku szkód.

Autor porusza między innymi problematykę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Omawia system Zielonej Karty oraz dyrektywy komunikacyjne Unii Europejskiej, które winny być implementowane do prawa krajowego. Niewątpliwą zaletą monografii jest przybliżenie odpowiednich regulacji ustawodawstw wybranych państw (Niemiec i Ukrainy). Praca powołuje dorobek doktryny polskiej i obcej oraz bogate orzecznictwo sądowe.

Adresaci:

Skierowana jest przede wszystkim do prawników-praktyków, ale może być również przydatna dla pracowników zakładów ubezpieczeniowych oraz osób, które były uczestnikami wypadków komunikacyjnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-823-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 272
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Prawo budowlane
Kod: KAM-0999:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów