Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Jakub Horodyski (red.),
Seria:  Akademicka / Repetytorium
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1008:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 40

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 29,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 26,10 zł. ( Oszczędzasz: 2,90 zł. )

Spis treści: Wykaz skrótów
str. 9
Wstęp
str. 11

Rozdział pierwszy [Marek Kaczyński]
Historia prawa międzynarodowego publicznego
str. 13


1.1. Starożytność
str. 13
1.2. Średniowiecze
str. 14
1.3. XVI-XVIII wiek
str. 17
1.4. 1789-1918
str. 18
1.5. 1918 - 1945
str. 20
1.6. Okres współczesny
str. 24
1.7. Nauka prawa międzynarodowego na świecie
str. 25
1.8. Nauka prawa międzynarodowego w Polsce
str. 28

Rozdział drugi [Piotr Buława]
Źródła prawa międzynarodowego publicznego
str. 31


2.1. Źródła prawa międzynarodowego
str. 31
2.1.1. Formalne źródła prawa międzynarodowego
str. 31
2.1.2. Artykuł 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
str. 32
2.2. Umowa międzynarodowa
str. 32
2.2.1. Definicja umowy międzynarodowej
str. 32
2.2.2. Porozumienia "dżentelmeńskie" (Gentlemen's agreements)
str. 32
2.2.3. Przykładowe nazwy umów międzynarodowych
str. 33
2.2.4. Podziały umów
str. 34
2.2.5. Budowa umowy międzynarodowej
str. 35
2.2.6. Język autentyczny w umowie międzynarodowej
str. 36
2.2.7. Strony umów międzynarodowych
str. 37
2.2.8. Pełnomocnictwo
str. 37
2.2.9. Zawieranie umów międzynarodowych
str. 38
2.2.10. Wejście w życie umowy
str. 39
2.2.11. Przystąpienie do umowy
str. 40
2.2.12. Typowe klauzule w umowach międzynarodowych
str. 40
2.2.13. Akty jednostronne
str. 40
2.2.14. Zakres obowiązywania
str. 41
2.2.15. Zastrzeżenie
str. 41
2.2.16. Umowa a państwa trzecie
str. 42
2.2.17. Nieważność umowy (ex tunc)
str. 43
2.2.18. Wygaśnięcie umowy (ex nunc)
str. 44
2.2.19. I nterpretacja umów międzynarodowych
str. 45
2.3. Zwyczaj
str. 47
2.4. Uchwały organów organizacji międzynarodowych
str. 50
2.5. Pomocnicze źródła prawa międzynarodowego
str. 52
2.6. Kodyfikacja prawa międzynarodowego
str. 53

Rozdział trzeci [Łukasz Świerczek]
Podmioty prawa międzynarodowego
str. 57


3.1. Pojęcie podmiotowości w prawie międzynarodowym publicznym
str. 57
3.2. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego
str. 59
3.3. Powstanie i upadek państw. Zagadnienie sukcesji
str. 61
3.4. Rodzaje państw z uwagi na ich strukturę
str. 64
3.5. Rodzaje państw ze względu na ograniczenia zdolności do czynności prawnych w stosunkach międzynarodowych
str. 67
3.6. Inne podmioty prawa międzynarodowego
str. 70
3.6.1. Sposoby realizacji prawa do samostanowienia
str. 70
3.6.2. Organizacje międzynarodowe
str. 73
3.6.3. Normy adresowane do jednostek
str. 74
3.7. Uznanie międzynarodowe
str. 74
3.8. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa
str. 78
3.8.1. Rodzaje odpowiedzialności
str. 79
3.8.2. Formy odpowiedzialności
str. 80

Rozdział czwarty [Mateusz Gędźba]
Terytorium
str. 81


4.1. Teorie prawnej istoty terytorium państwa
str. 81
4.2. Podział granic
str. 82
4.3. Proces ustalania granicy państwowej - etapy
str. 83
4.4. Kształtowanie się obecnych granic Polski
str. 84
4.5. Ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego
str. 85
4.6. Sposoby nabycia terytorium
str. 85
4.7. Sposoby utraty/nabycia terytorium
str. 86
4.8. Rzeki międzynarodowe sensu largo
str. 87
4.9. Ważniejsze rzeki międzynarodowe
str. 87
4.10. Kodyfikacja prawa morza
str. 88
4.11. Obszary morskie
str. 89
4.12. Prawny status obszarów morskich (w oparciu o Konwencję o prawie morza)
str. 90
4.13. Status prawny obszarów podbiegunowych
str. 94
4.14. Status prawny cieśnin i kanałów
str. 95
4.15. Prawo przestrzeni powietrznej
str. 95
4.16. Prawo kosmiczne
str. 96

Rozdział piąty [Jakub Garncarz]
Status ludności w prawie międzynarodowym publicznym
str. 99


5.1. Wstęp
str. 99
5.2. Ludność
str. 100
5.3. Obywatele
str. 101
5.4. Cudzoziemcy
str. 103
5.5. Instytucje
str. 104
5.5.1. Azyl
str. 104
5.5.2. Ekstradycja
str. 105
5.5.3. Europejski Nakaz Aresztowania (ENA)
str. 105
5.5.4 Międzynarodowy system ochrony praw człowieka
str. 105
5.5.5. Współczesne problemy
str. 108
5.5.6. Ochrona poszczególnych grup
str. 109
5.5.7. Kontrola międzynarodowa
str. 111
5.5.8. Najważniejsze pojęcia
str. 112
5.5.9. Kalendarium
str. 113

Rozdział szósty [Jakub Horodyski]
Organy państwa w prawie międzynarodowym
Prawo dyplomatyczne i konsularne
str. 115


6.1. Organy wewnętrzne państwa
str. 115
6.2. Organy zewnętrzne
str. 119
6.3. Prawo dyplomatyczne
str. 119
6.4. Prawo konsularne
str. 119
6.5. Normy i zasady regulujące
str. 120
6.6. Zasady ustanawiania stosunków dyplomatycznych
str. 120
6.7. Zasady ustanawiania stosunków konsularnych
str. 121
6.8. Funkcje misji dyplomatycznej - art. 3 KSWD
str. 122
6.9. Funkcje konsularne
str. 122
6.10. Funkcje konsularne według ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej
str. 124
6.11. Zakończenie misji dyplomatycznej
str. 124
6.12. Zakończenie wykonywania funkcji konsularnej
str. 124
6.13. Podział przedstawicieli dyplomatycznych
str. 125
6.14. Klasy konsulów
str. 126
6.15. Podział na konsulów zawodowych i honorowych. Porównanie
str. 126
6.16. Korpus dyplomatyczny i korpus konsularny. Porównanie
str. 127
6.17. I mmunitety i przywileje
str. 127
6.18. I mmunitety i przywileje dyplomatyczne i konsularne rzeczowe. Porównanie
str. 128
6.19. I mmunitety i przywileje dyplomatyczne i konsularne osobowe. Porównanie
str. 129

Rozdział siódmy [Mateusz Całusiński]
Organizacje międzynarodowe
str. 131


7.1. Definicja
str. 131
7.2. Podmiotowość
str. 131
7.3. Podział
str. 131
7.4. Organizacje rządowe (GO)
str. 132
7.5. Pozarządowe organizacje (NGO)
str. 135
7.6. Przykłady organizacji międzynarodowych
str. 136

Rozdział ósmy [Jarosław Karlikowski]
Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych
str. 143


8.1. Definicje
str. 143
8.2. Rodzaje sporów
str. 144
8.3. Środki pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych
str. 145
8.4. Rozwiązywanie sporów w praktyce organizacji międzynarodowych
str. 152
8.5. Środki przymusu
str. 153

Rozdział dziewiąty [Ewa Helena Kamińska]
Międzynarodowe prawo humanitarne
str. 155


9.1. Definicje
str. 155
9.1.1. Prawo konfliktów zbrojnych
str. 155
9.1.2. Konflikt zbrojny a wojna
str. 155
9.1.3. Funkcja i przedmiot regulacji prawa konfliktów zbrojnych
str. 156
9.2. Historia
str. 156
9.2.1. Wprowadzenie
str. 156
9.2.2. Pierwsze regulacje
str. 156
9.2.3. Rozwój prawa konfliktów zbrojnych
str. 157
9.2.4. Ius in bello vs. ius ad bellum
str. 157
9.3. Źródła
str. 158
9.3.1. Źródła podstawowe
str. 158
9.3.2. Źródła obowiązujące
str. 158
9.3.3. Prawo zwyczajowe
str. 159
9.3.4. Klauzula Martensa
str. 159
9.4. Zasady prawa konfliktów zbrojnych
str. 159
9.4.1. Wprowadzeniev 159
9.4.2. Zasada humanitaryzmu
str. 160
9.4.3. Zasada bezstronności
str. 160
9.4.4. Zasada konieczności wojskowej
str. 161
9.4.5. Zasada proporcjonalności
str. 161
9.4.6. Zasada rozróżniania
str. 162
9.5. Konflikt międzynarodowy
str. 162
9.5.1. Wprowadzenie
str. 162
9.5.2. I i I Konwencja genewska oraz Protokół Dodatkowy I
str. 162
9.5.3. I Konwencja genewska
str. 167
9.5.4. IV Konwencja genewska
str. 173
9.6. Konflikt niemiędzynarodowy
str. 180
9.7. Szczególne zasady dotyczące wojny morskiej
str. 183
9.8. Szczególne zasady dotyczące wojny powietrznej
str. 185

Indeks rzeczowy
str. 189
Literatura
str. 199

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-880-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 200
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
Kod: KAM-1008:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa