Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w internecie

Książka prezentuje podstawowe problemy, z którymi stykają się właściciele znaków towarowych w związku z upowszechnieniem się internetu.

więcej

Autorzy: Mariusz Kondrat,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0868:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 56,60 zł.
Twoja cena brutto już od: 50,94 zł. ( Oszczędzasz: 5,66 zł. )

Spis treści: Wykaz skrótów
str. 9
Wprowadzenie
str. 13

Rozdział 1
Znaki towarowe i domeny internetowe - zagadnienia podstawowe
str. 21

Wprowadzenie
str. 21
1.1. Charakterystyka ogólna znaków towarowych
str. 21
1.1.1. Pojęcie i funkcje znaku towarowego
str. 21
1.1.2. Źródła ochrony prawnej znaków towarowych w Polsce, Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
str. 34
1.1.3. Wybrane kategorie znaków towarowych
str. 54
1.2. Domeny internetowe - zagadnienia ogólne
str. 78
1.2.1. Pojęcie domeny internetowej
str. 78
1.2.2. Rodzaje domen internetowych
str. 80
1.2.3. ICANN
str. 81
1.2.4. Domena europejska .eu
str. 83
1.2.5. Rejestracja domeny internetowej
str. 95
1.2.6. Charakter prawny domeny internetowej
str. 96
1.3. Domena internetowa jako znak towarowy w różnych systemach prawnych
str. 98
1.3.1. Prawo amerykańskie
str. 99
1.3.2. Prawo brytyjskie
str. 100
1.3.3. Prawo polskie
str. 102
1.3.4. Prawo wspólnotowe
str. 103
1.3.5. Domeny rodzajowe a znaki towarowe
str. 105

Rozdział 2
Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w wyniku rejestracji i używania domen internetowych
str. 108


Wprowadzenie
str. 108
2.1. Przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy
str. 110
2.1.1. Przesłanki użycia znaku towarowego
str. 110
2.1.2. Użycie podobnych lub identycznych znaków w obrocie dla podobnych lub identycznych towarów
str. 122
2.1.3. Użycie znaku na terytorium RP
str. 132
2.1.4. Przesłanka złej wiary w różnych systemach prawnych
str. 134
2.2. Przykłady piractwa domenowego i prawne podstawy do walki z nim
str. 140
2.2.1. Stany Zjednoczone i ustawa ACPA
str. 142
2.2.2. Niemcy
str. 146
2.2.3. Wielka Brytania
str. 147
2.2.4. Rosja i Grecja
str. 151
2.2.5. Dania
str. 152
2.2.6. Belgia
str. 152
2.2.7. Instrumenty walki z piractwem domenowym na podstawie art. 296 ust. 2 p.w.p. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
str. 153
2.3. Spory właścicieli znaków towarowych i posiadaczy domen internetowych
str. 159
2.4. Arbitraż w sprawach domen
str. 166
2.4.1. ADR - alternatywne rozwiązywanie sporów o domeny
str. 167
2.4.2. Wybrane decyzje Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO
str. 176
2.4.3. Sprawy dotyczące nazwisk artystów
str. 181
2.4.4. Nazwy niepodlegające prawom wyłącznym (INNs) w domenach
str. 183
2.4.5. Polska sprawa przed WIPO - Lukas Bank
str. 185
2.5. Spory o domeny rodzajowe i opisowe
str. 185
2.5.1. Domeny rodzajowe a znaki towarowe
str. 186
2.5.2. Decyzje OHIM w sprawie domen rodzajowych i opisowych
str. 187
2.5.3. Brytyjskie podejście do domen rodzajowych i opisowych
str. 188
2.5.4. Orzecznictwo niemieckie w sprawach o domeny rodzajowe
str. 190

Rozdział 3
Środki ochrony prawnej znaków towarowych przed naruszeniami w Internecie - zakres roszczeń
str. 196


3.1. Roszczenia na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej w kontekście spraw o domeny internetowe
str. 196
3.1.1. Roszczenie o zaniechanie naruszania
str. 197
3.1.2. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia
str. 198
3.1.3. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści
str. 201
3.1.4. Roszczenie o naprawienie szkody
str. 202
3.1.5. Zakres podmiotowy roszczeń
str. 204
3.1.6. Zakres roszczeń związanych ze znakami powszechnie znanymi
str. 204
3.2. Specyfika roszczeń na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
str. 205
3.3. Ochrona roszczeń uprawnionych ze znaków towarowych w sprawach o domeny w prawie amerykańskim na podstawie ustawy ACPA
str. 207

Rozdział 4
Szczególne zagadnienia związane z używaniem znaków towarowych w internecie
str. 208


Wprowadzenie
str. 208
4.1. Użycie znaków towarowych w linkach i w reklamie
str. 209
Reklama w internecie
str. 211
4.2. Metatagi - przykłady ukrytego użycia znaków towarowych
str. 213
4.2.1. Pojęcie metatagów
str. 214
4.2.2. Orzeczenia Playboy
str. 214
4.2.3. Metatagi a swoboda wypowiedzi
str. 216
4.3. Oznaczenia geograficzne i oznaczenia miejsc jako domeny internetowe
str. 219
Heidelberg
str. 220
Barcelona.com
str. 221
Oznaczenia geograficzne a znaki towarowe
str. 223
4.4. Podstawowe zagadnienia związane z jurysdykcją w sprawach dotyczących domen internetowych
str. 225
4.4.1. Stany Zjednoczone
str. 227
4.4.2. Niemcy
str. 229
4.4.3. Włochy
str. 232
4.4.4. Wielka Brytania
str. 232
4.4.5. Francja
str. 233
4.4.6. Prawo polskie
str. 234
4.5. Obowiązek używania znaku towarowego a używanie w internecie
str. 234
4.6. Wyczerpanie praw do znaku towarowego a internet
str. 237
4.6.1. Pojęcie wyczerpania prawa do znaku towarowego
str. 238
4.6.2. Terytorialny aspekt wyczerpania
str. 239
4.6.3. Ograniczenia zasady wyczerpania prawa do znaku towarowego
str. 242
4.6.4. Wyczerpanie a użycie znaku towarowego w reklamie
str. 244
4.6.5. Zmiana wyglądu i charakterystyki towaru. Poprawa jakości towaru
str. 246
4.6.6. Wyczerpanie prawa w przepisach ustawy - Prawo własności przemysłowej
str. 247
4.6.7. Wyczerpanie prawa a internet
str. 249

Zakończenie
str. 253
Bibliografia
str. 257

Ukryj

Opis:

Książka jest wynikiem wieloletnich prac naukowych nad problematyką znaków towarowych i ich używania w internecie. Prezentuje podstawowe problemy, z którymi stykają się właściciele znaków towarowych w związku z upowszechnieniem się internetu. Szczególna uwaga poświęcona została jednak problematyce relacji znaków towarowych i domen internetowych, z uwzględnieniem bogatej praktyki międzynarodowej. W praktyczny sposób zostały przedstawione podstawy prawa znaków towarowych i instrumenty prawne do walki z piractwem domenowym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-885-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 276
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-0868:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów