Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Dodaję do koszyka

Statut spółki europejskiej. Komentarz. Tom 1

Stan prawny na 1.07.2007 r.
Poniższy komentarz ma na celu zapoznanie, przede wszystkim polskich przedsiębiorców i ich doradców, z nową formą organizacyjno-prawną prowadzenia działalności gospodarczej w Europie.

więcej

Autorzy: Robert Lewandowski,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2007 r.
Kod: KAM-1025:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 168,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 151,20 zł. ( Oszczędzasz: 16,80 zł. )

Spis treści: 

Statut spółki europejskiej. Komentarz. Tom 1, Autor: Robert Lewandowski

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)
str. 15


Wprowadzenie
str. 16

Preambuła
str. 45

TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE
str. 52


Artykuł 1 SE-R
str. 52
Artykuł 2 SE-R
str. 58
Artykuł 3 SE-R
str. 79
Artykuł 4 SE-R
str. 89
Artykuł 5 SE-R
str. 95
Artykuł 6 SE-R
str. 122
Artykuł 7 SE-R
str. 132
Artykuł 8 SE-R
str. 138
Artykuł 9 SE-R
str. 185
Artykuł 10 SE-R
str. 205
Artykuł 11 SE-R
str. 207
Artykuł 12 SE-R
str. 212
Artykuł 13 SE-R
str. 220
Artykuł 14 SE-R
str. 225

TYTUŁ II. POWSTANIE SE
str. 228


Sekcja 1. Przepisy ogólne
str. 228

Artykuł 15 SE-R
str. 228
Artykuł 16 SE-R
str. 243

Sekcja 2. Powstanie przez łączenie się spółek
str. 260

Artykuł 17 SE-R
str. 260
Artykuł 18 SE-R
str. 268
Artykuł 19 SE-R
str. 274
Artykuł 20 SE-R
str. 277
Artykuł 21 SE-R
str. 286
Artykuł 22 SE-R
str. 290
Artykuł 23 SE-R
str. 294
Artykuł 24 SE-R
str. 297
Artykuł 25 SE-R
str. 304
Artykuł 26 SE-R
str. 311
Artykuł 27 SE-R
str. 316
Artykuł 28 SE-R
str. 317
Artykuł 29 SE-R
str. 320
Artykuł 30 SE-R
str. 328
Artykuł 31 SE-R
str. 331

Sekcja 3. Powstanie grupy kapitałowej
str. 337

Artykuł 32 SE-R
str. 337
Artykuł 33 SE-R
str. 354
Artykuł 34 SE-R
str. 361

Sekcja 4. Powstanie spółki zależnej SE
str. 363

Artykuł 35 SE-R
str. 363
Artykuł 36 SE-R
str. 368

Sekcja 5. Przekształcenie istniejącej spółki akcyjnej w SE
str. 369

Artykuł 37 SE-R
str. 369

TYTUŁ III. STRUKTURA SE
str. 386


Artykuł 38 SE-R
str. 386

Sekcja 1. System dualistyczny
str. 390

Artykuł 39 SE-R
str. 390
Artykuł 40 SE-R
str. 398
Artykuł 41 SE-R
str. 401
Artykuł 42 SE-R
str. 407

Sekcja 2. System monistyczny
str. 410

Artykuł 43 SE-R
str. 410
Artykuł 44 SE-R
str. 438
Artykuł 45 SE-R
str. 440

Sekcja 3. Przepisy wspólne dla systemu monistycznego i dualistycznego
str. 442

Artykuł 46 SE-R
str. 442
Artykuł 47 SE-R
str. 444
Artykuł 48 SE-R
str. 449
Artykuł 49 SE-R
str. 455
Artykuł 50 SE-R
str. 458
Artykuł 51 SE-R
str. 462

Sekcja 4. Walne zgromadzenie
str. 465

Artykuł 52 SE-R
str. 465
Artykuł 53 SE-R
str. 470
Artykuł 54 SE-R
str. 472
Artykuł 55 SE-R
str. 476
Artykuł 56 SE-R
str. 478
Artykuł 57 SE-R
str. 481
Artykuł 58 SE-R
str. 483
Artykuł 59 SE-R
str. 484
Artykuł 60 SE-R
str. 487

TYTUŁ IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE I SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
str. 490


Artykuł 61 SE-R
str. 490
Artykuł 62 SE-R
str. 491

TYTUŁ V. ROZWIĄZANIE, LIKWIDACJA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, WSTRZYMANIE PŁATNOŚCI
str. 492


Artykuł 63 SE-R
str. 492
Artykuł 64 SE-R
str. 495
Artykuł 65 SE-R
str. 501
Artykuł 66 SE-R
str. 502

TYTUŁ VI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I UZUPEŁNIAJĄCE
str. 506


Artykuł 67 SE-R
str. 506

TYTUŁ VII. PRZEPISY KOŃCOWE
str. 510


Artykuł 68 SE-R
str. 510
Artykuł 69 SE-R
str. 513
Artykuł 70 SE-R
str. 514

Załącznik A: wzory statutu SE
str. 515
Załącznik B: wzory statutu SE
str. 522


Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
str. 528
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)
str. 574
Council regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) (OJ L 294, 10.11.2001, p. 1)
str. 609
Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (ABl. L 294 vom 10.11.2001, S. 1)
str. 649
Reglement (CE) No 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1)
str. 690

Literatura
str. 729
Indeks rzeczowy
str. 735


Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.07.2007 r.

Regulacja dotycząca statutu spółki europejskiej (societas europaea, SE) weszła w życie 8 października 2001 r. Polski ustawodawca dokonał implementacji przepisów rozporządzenia nr 2157/2001 oraz dyrektywy 2001/86/WE, dotyczącej zaangażowania pracowników w spółce europejskiej, w ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.

Poniższy komentarz ma na celu zapoznanie, przede wszystkim polskich przedsiębiorców i ich doradców, z nową formą organizacyjno-prawną prowadzenia działalności gospodarczej w Europie. Może on być także pomocny dla doradców zagranicznych spółek, którzy planują umieszczenie siedziby SE w Polsce.

Opracowanie składa się z dwóch części.

Tom pierwszy dotyczy aspektów prawa spółek. Ponieważ rozporządzenie nr 2157/2001 ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich, komentarz obejmuje w pierwszym rzędzie regulacje samego rozporządzenia, które są następnie uzupełnione polskimi przepisami. Są to odpowiednie normy ustawy z dnia 4 marca 2005 r. oraz w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych w zakresie regulacji spółki akcyjnej i transformacji spółek. Tom drugi, którego wydanie jest planowane na rok 2008, będzie obejmować komentarz do przepisów ustawy z dnia 4 marca 2005 r. w przedmiocie zaangażowania pracowników w SE, stanowiący implementację postanowień dyrektywy 2001/86/WE.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-558-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 740
Rodzaj: komentarz , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1025:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów