Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Strategia, finanse i koszty szpitala

Książka - praca zespołu badawczego UJ - pokazuje jak lepiej i efektywniej zarządzać placówkami opieki zdrowotnej oraz jak wykorzystać dostępne narzędzia zarządzania z korzyścią dla pacjentów.

więcej

Autorzy: Jan Stępniewski,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0444:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Strategia, finanse i koszty szpitalaAutorzy
str. 9
Przedmowa
str. 13
Wstęp
str. 15
Introduction
str. 19

Rozdział 1. Wybrane zagadnienia z zakresu strategii zakładu opieki zdrowotnej
str. 21


Zarządzanie strategiczne w kontekście zarządzania
przedsiębiorstwem
str. 21
Pojęcie strategii i rozwój koncepcji zarządzania strategicznego
str. 24
Konkurencja i konkurencyjność w dobie globalizacji
str. 27
Konkurencyjność i konkurencja w ochronie zdrowia
str. 43
Analiza otoczenia konkurencyjnego placówki medycznej
str. 47
Metody analizy otoczenia konkurencyjnego
str. 48
Metoda AHP (Analytical Hierarchy Process) - Analityczny Proces Hierarchiczny
str. 63
Strategiczna Karta Wyników
str. 67
Strategiczna orientacja organizacji medycznej
str. 71

Rozdział 2. System finansowania świadczeń zdrowotnych w intensywnej terapii
str. 77


Metody finansowania usług zdrowotnych
str. 80
System DRG (Diagnosis Related Groups), czyli system Jednorodnych Grup Pacjentów
str. 88
Wady i zalety systemu DRG
str. 90
Francuski system ochrony zdrowia - PMSI
str. 92
Departamenty Informacji Medycznej (DIM)
str. 93
Wagi kosztowe ISA
str. 96
Austriacki system finansowania świadczeń zdrowotnych
str. 98
Organizacja i funkcjonowanie oddziału intensywnej terapii
str. 112
Podstawy ekonomiki oddziałów intensywnej terapii
str. 113
Metody refundacji kosztów leczenia na OIT
str. 115
Systemy oceny stanu pacjentów w intensywnej terapii
str. 124
Skala SAPS
str. 130
Skala TISS-76
str. 131
Skala TISS-28
str. 132
Skala NEMS
str. 134
Skala TISS-28 a koszty na oddziale intensywnej terapii
str. 136
Metody statystyczne
str. 139
Korelacja
str. 139
Regresja wieloraka
str. 141
Szacowanie modelu kosztów leczenia pacjentów OIT
str. 146
Analiza korelacji
str. 149
Analiza wieloczynnikowa
str. 149
Podsumowanie i wnioski
str. 153

Rozdział 3. Rachunek kosztów w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej
str. 157


Krytyczna ocena tradycyjnych systemów rachunku kosztów
str. 157
Geneza i istota aktualnie obowiązującego w szpitalu rachunku kosztów
str. 165
Zmiany warunków funkcjonowania i finansowania zakładów opieki zdrowotnej
str. 166
Ewolucja rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej
str. 171
Sprawozdanie finansowe szpitala - aspekt teoretyczny
str. 179
Układ i treść sprawozdania finansowego szpitala
str. 179
Bilans szpitala
str. 180
Rachunek zysków i strat szpitala
str. 189
Analiza i ocena działalności szpitala - studium przypadku
str. 194
Analiza bilansowa szpitala
str. 196
Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat szpitala
str. 205
Analiza wskaźnikowa szpitala
str. 208

Rozdział 4. Budżetowanie jako narzędzie zarządzania szpitalem
str. 217


Aspekty metodologiczne rachunku kosztów i procesu budżetowania
str. 217
Rachunek kosztów, kryteria klasyfikacyjne kosztów
str. 217
Pojęcie, rodzaje i metody sporządzania budżetów
str. 225
Ośrodki odpowiedzialności jako podmioty budżetowania
str. 232
Proces budżetowania
str. 235
Prezentacja badanego zakładu opieki zdrowotnej - studium przypadku
str. 240
Obszary zmian
str. 243
Zmiany w strukturze organizacyjnej
str. 243
Zmiany w ewidencji i rozliczaniu kosztów
str. 248
Analiza i modyfikacja planu kont
str. 251
Ustalenie nowych kluczy podziałowych kosztów pośrednich
str. 253
Propozycja nowych wzorów raportów o kosztach
str. 254
Proces wdrażania systemu budżetowania w szpitalu
str. 258
Założenia budżetowania oddziałów
str. 258
Tworzenie budżetu w ośrodkach odpowiedzialności
str. 260
Procedura budżetowania
str. 265
Proces budżetowania
str. 266
Kontrola wykonania budżetu, analiza odchyleń
str. 267
Etapy wprowadzania programu budżetowania - projekt
str. 269

Rozdział 5. Współczesne tendencje rozwojowe liczenia kosztów szpitala
str. 277


Problemy odpowiedniości rachunku kosztów w zarządzaniu szpitalem na podstawie doświadczeń amerykańskich i francuskich
str. 277
Klasyczne źródła "nieodpowiedniości" (lub wadliwości) kosztów
str. 281
Formy nietrafności kosztów a blokada systemu kontroli szpitali
str. 288
Rachunek kosztów działań (ABC) w kontekście zakładów opieki zdrowotnej
str. 293

Rozdział 6. Farmakoekonomiczne możliwości racjonalizacji kosztów szpitala
str. 319


Racjonalność farmakoterapii w szpitalu
str. 323
Komitet terapeutyczny
str. 326
Podkomitet terapeutyczny (PT)
str. 327
Komisja oddziałowa
str. 328
Receptariusz szpitalny
str. 328
Apteka szpitalna
str. 336
Znaczenie farmakoekonomiki w wyborze leczenia
str. 345
Definicja i główne cele farmakoekonomiki
str. 345
Koszt i wynik w analizie farmakoekonomicznej
str. 347
Rodzaje analiz farmakoekonomicznych
str. 352
Analiza decyzyjna
str. 364
Dobra praktyka farmakoekonomiczna
str. 370

Ukryj

Opis:

Książka - praca zespołu badawczego UJ - pokazuje jak lepiej i efektywniej zarządzać placówkami opieki zdrowotnej oraz jak wykorzystać dostępne narzędzia zarządzania z korzyścią dla pacjentów.

Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak:

 • określenie i wdrażanie w zakładach opieki zdrowotnej strategii oraz analizowanie otoczenia konkurencyjnego
 • system finansowania świadczeń na oddziałach intensywnej terapii
 • rachunek kosztów w zarządzaniu
 • projektowanie i wdrażanie budżetowania w zakładach opieki zdrowotnej
 • liczenie kosztów w organizacji medycznej oraz źródła nieodpowiedzialności kosztów
 • farmakoekonomika racjonalizacji kosztów szpitala


 • Adresaci:

  Książka jest adresowania przede wszystkim do dyrektorów szpitali publicznych i niepublicznych, dyrektorów ambulatoryjnych zakładów opieki zdrowotnej, lekarzy i pielęgniarek zainteresowanych tematyką zarządzania i organizacji opieki zdrowotnej, studentów zarządzania opieką zdrowotną.

  Szczegóły towaru


  ISBN: 978-83-7526-239-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 376
  Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
  Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
  Kod: ABC-0444:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

  Informacje biograficzne autorów