Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o wyrobach budowlanych. Objaśnienia i komentarze

Stan prawny na 1.12.2007 r.
Książka stanowi klasyczny komentarz prawniczy do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004  r. o wyrobach budowlanych.

więcej

Autorzy: Bolesław Kurzępa,
Seria:  Objaśnienia i komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2007 r.
Kod: ABC-0457:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 83,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,70 zł. ( Oszczędzasz: 8,30 zł. )

Spis treści: Wykaz skrótów
str. 9
Wprowadzenie
str. 11

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
str. 13


Rozdział 1 Przepisy ogólne
str. 13
Rozdział 2 Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych
str. 23
Rozdział 3 Organy właściwe w zakresie kontroli i postępowania administracyjnego w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz obowiązki tych organów
str. 155
Rozdział 4 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
str. 170
Rozdział 5 Postępowanie administracyjne w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
str. 204
Rozdział 6 Przepisy karne
str. 217
Rozdział 7 Przepisy zmieniające, przepisy przejściowe i końcowe
str. 225
Załączniki
str. 230

Ustawa o wyrobach budowlanych - tekst
str. 232

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 267, poz. 2258; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832 i 1834; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 192, poz. 1381)
str. 259

Rozdział 1 Przepisy ogólne
str. 259
Rozdział 2 Zasady funkcjonowania oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami
str. 264
Rozdział 3 Akredytacja, autoryzacja oraz notyfikacja
str. 269
Rozdział 4 Centrum Akredytacji
str. 275
Rozdział 5 Opłaty
str. 280
Rozdział 6 System kontroli wyrobów
str. 280
Rozdział 7 Odpowiedzialność karna
str. 293
Rozdział 8 Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 294
Rozdział 9 Przepisy przejściowe i końcowe
str. 296
Przypisy do ustawy
str. 298

Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG) (Dz. U. WE L z dnia 11 lutego 1989 r.)
str. 307


Rozdział I Zakres stosowania - Definicje - Wymogi - Specyfikacje techniczne - Swobodny przepływ towarów
str. 311
Rozdział II Zharmonizowane umowy
str. 316
Rozdział III Europejskie Zatwierdzenie Techniczne
str. 317
Rozdział IV Dokumenty interpretacyjne
str. 319
Rozdział V Zaświadczenie zgodności
str. 320
Rozdział VI Procedury specjalne
str. 322
Rozdział VII Organy zatwierdzone
str. 323
Rozdział VIII Stały Komitet ds. Budownictwa
str. 324
Rozdział IX Klauzula ochronna
str. 325
Rozdział X Przepisy końcowe
str. 326
Załącznik I Zasadnicze wymogi
str. 327
Załącznik II Europejskie zatwierdzenie techniczne
str. 329
Załącznik III Zaświadczenie zgodności ze specyfikacjami technicznymi
str. 330
Załącznik IV Zatwierdzenie laboratoriów badawczych, jednostek kontrolujących i jednostek certyfikujących
str. 334

Literatura
str. 337
Skorowidz rzeczowy
str. 339

Ukryj

Opis:

Stan prawny 1.12.2007 r.

Książka stanowi klasyczny komentarz prawniczy do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004  r. o wyrobach budowlanych. W przystępny sposób zostały omówione w niej wszystkie istotne zagadnienia uregulowane w tym akcie prawnym, z uwzględnieniem obowiązujących rozwiązań unijnych. Dla wygody czytelników w publikacji zamieszczono także jednolity tekst ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz Dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21  grudnia 1988  r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do wyrobów budowlanych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-808-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 344
Rodzaj: komentarz , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Prawo budowlane
Kod: ABC-0457:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów