Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2007:

Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego

Opracowanie, w którym w sposób szczegółowy ujęto zagadnienia związane z zaspokajaniem roszczeń wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Pamiętając, że jego głównym celem jest zaspokajanie roszczeń w jak najwyższym stopniu, można stwierdzić, że zawarta w książce problematyka stanowi jedną z najistotniejszych dla uczestników tego rodzaju postępowania.

więcej

Autorzy: Paweł Janda,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.09.2007 r.
Kod: KAM-0993:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wprowadzenie
str. 9

Rozdział I
Zaspokojenie roszczeń wierzycieli jako cel postępowania upadłościowego
str. 11

Rozdział II
Pojęcie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym
str. 25

1. Wierzytelność upadłościowa a wierzytelność w stosunku do masy
str. 25

2. Relacja pojęcia wierzyciela w postępowaniu upadłościowym a wierzyciela w rozumieniu kodeksu cywilnego
str. 28

3. Wierzyciel osobisty a wierzyciel rzeczowy
str. 29

4. Tryb dochodzenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym
str. 32

Rozdział III.
Sposoby zaspokajania roszczeń
str. 44

1. Zaspokojenie wierzyciela w drodze podziału funduszów masy upadłości
str. 44


1.1. Fundusze masy upadłości
str. 46
1.2. Charakter prawny planu podziałowego
str. 51
1.3. Postępowanie podziałowe
str. 55
1.4. Zasady zaspokajania roszczeń w drodze podziału ogólnych funduszów masy upadłości
str. 61
1.5. Kategorie zaspokojenia wierzycieli w drodze podziału ogólnych funduszów masy upadłości
str. 63
1.6. Koszty postępowania upadłościowego
str. 65
1.7. Inne wierzytelności podlegające zaspokojeniu w pierwszej kategorii
str. 70
1.8. Kategoria druga
str. 73
1.9. Kategoria trzecia
str. 73
1.10. Kategoria czwarta
str. 74

2. Podział sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
str. 75


2.1. Postępowanie zmierzające do podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo w postępowaniu podziałowym
str. 84
2.2. Kolejność zaspokajania roszczeń zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską
str. 88

3. Szczególny sposób zaspokojenia zastawnika zastawu rejestrowego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego
str. 94


3.1. Skuteczność ustanowienia zastawu rejestrowego w stosunku do masy upadłości
str. 95
3.2. Zaspokojenie zastawnika zastawu rejestrowego przez przejęcie na własność i sprzedaż przedmiotu zastawu
str. 98

4. Wyłączenie z masy upadłości
str. 104


4.1. Majątek upadłego stanowiący masę upadłości
str. 105
4.2. Przedmiot wyłączenia z masy upadłości
str. 106
4.3. Podstawy wyłączenia z masy upadłości
str. 109
4.4. Wpływ czynności powierniczych na wyłączenie z masy
str. 111
4.5. Rodzaje wyłączenia
str. 122
4.6. Prawo zatrzymania w postępowaniu o wyłączenie z masy
str. 125
4.7. Tryb dochodzenia roszczeń o wyłączenie z masy
str. 127
4.8 Zabezpieczenie powództwa o wyłączenie z masy upadłości
str. 131
4.9. Pozasądowe wyłączenie z masy
str. 133

5. Potrącenie jako sposób zaspokojenia roszczenia wierzyciela po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku
str. 134


5.1. Ogólne uwagi o potrąceniu na tle kodeksu cywilnego
str. 134
5.2. Przesłanki pozytywne potrącenia w postępowaniu upadłościowym
str. 136
5.3. Negatywne przesłanki potrącenia
str. 139
5.4. Przesłanki formalne skutecznego potrącenia
str. 147
5.5. Skutki potrącenia w postępowaniu upadłościowym
str. 15 0

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 30.09.2007 r.

Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego to opracowanie, w którym w sposób szczegółowy ujęto zagadnienia związane z zaspokajaniem roszczeń wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Pamiętając, że jego głównym celem jest zaspokajanie roszczeń w jak najwyższym stopniu, można stwierdzić, że zawarta w książce problematyka stanowi jedną z najistotniejszych dla uczestników tego rodzaju postępowania.

 • Przedstawiono tu szeroką analizę instytucji prawnych służących zabezpieczeniu wierzytelności, ich wpływu na realizację roszczeń oraz wszelkie możliwe sposoby ich zaspokajania w postępowaniu obejmującym likwidację majątku upadłego. Publikacja pozwala rozeznać się w różnych trybach zaspokajania. Mamy zatem zaspokojenie w drodze planu podziału funduszów masy upadłości, planu podziału sum uzyskanych ze zbycia przedmiotu obciążonego, szczególny sposób zaspokojenia zastawnika rejestrowego, wyłączenie z masy upadłości lub potrącenie czy też bieżące zaspokajanie w miarę wpływu stosownych sum do masy upadłości. Autor nie pomija również wierzytelności oraz praw, omawiając ich rodzaje i znaczenie dla wyboru danego sposobu zaspokojenia.


 • Pozycja ta będzie przydatna dla profesjonalistów zajmujących się szeroko pojętym prawem gospodarczym: sędziom, w szczególności sędziom-komisarzom, adwokatom, radcom prawnym, syndykom, nadzorom sądowym, zarządcom oraz notariuszom.
 • Szczegóły towaru


  ISBN: 978-83-7526-609-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 160
  Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
  Dział: Prawo cywilne / Prawo upadłościowe
  Kod: KAM-0993:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

  Informacje biograficzne autorów