Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wprowadzenie do logiki dla prawników

Nowoczesny podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki.

więcej

Autorzy: Oktawian Nawrot,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0964:W04P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Język jako system znaków | str. 21

1. Język i jego rola w pracy prawnika | str. 21
2. Znak, oznaka, ślad | str. 28
3. Reguły semantyczne | str. 32
4. Kategorie syntaktyczne | str. 37
5. Analiza syntaktyczna | str. 42
6. Funkcje semiotyczne języka | str. 48
Pytania i zadania kontrolne | str. 52

Rozdział II
Nazwy | str. 56

1. Nazwy i ich desygnaty | str. 56
2. Nazwy proste i złożone | str. 58
3. Nazwy konkretne i abstrakcyjne | str. 58
4. Nazwy indywidualne i generalne | str. 60
5. Zakres i treść nazwy | str. 62
6. Role znaczeniowe nazw | str. 66
7. Nazwy zbiorowe i niezbiorowe | str. 67
8. Nazwy ostre a nazwy wyraźne | str. 69
9. Stosunki między zakresami nazw | str. 73
10. Klasyfikowanie nazw i określanie stosunków między ich zakresami | str. 78
Pytania i zadania kontrolne | str. 83

Rozdział III
Definicje | str. 86

1. Istota definicji | str. 86
2. Funkcje definicji | str. 87
3. Budowa definicji | str. 91
4. Błędy w definiowaniu | str. 97
5. Definicje w tekstach prawnych | str. 99
Pytania i zadania kontrolne | str. 103

Rozdział IV
Podział logiczny | str. 105

1. Istota podziału logicznego | str. 105
2. Warunki poprawności podziału logicznego | str. 106
3. Zasada podziału | str. 107
4. Klasyfikacja | str. 110
5. Typologia i partycja | str. 112
Pytania i zadania kontrolne | str. 113

Rozdział V
Klasyczny rachunek zdań i jego język | str. 115

1. Rachunek zdań | str. 115
2. Zdanie i jego wartość logiczna | str. 118
3. Funktory ekstensjonalne | str. 128
4. Wzajemne definiowanie funktorów ekstensjonalnych | str. 142
5. Budowanie logicznych schematów zdaniowych | str. 144
Pytania i zadania kontrolne | str. 151

Rozdział VI
Tautologie klasycznego rachunku zdań | str. 154

1. Rodzaje schematów zdaniowych | str. 154
2. Metoda zero-jedynkowa | str. 156
3. Skrócona metoda zero-jedynkowa | str. 165
Pytania i zadania kontrolne | str. 174

Rozdział VII
System dedukcji naturalnej klasycznego rachunku zdań | str. 176

1. Reguły wnioskowania a reguły dowodzenia | str. 176
2. Kodeks reguł wnioskowania dla rachunku zdań | str. 177
3. Posługiwanie się kodeksem reguł wnioskowania dla rachunku zdań | str. 189
4. Reguły tworzenia dowodów | str. 194
5. Słynne schematy tautologiczne | str. 202
Pytania i zadania kontrolne | str. 212

Rozdział VIII
Sylogistyka | str. 219

1. Zdania kategoryczne | str. 219
2. Kwadrat logiczny | str. 223
3. Prawa konwersji | str. 229
4. Prawa obwersji | str. 231
5. Sylogizm kategoryczny | str. 234
6. Sylogizm prawniczy | str. 255
Pytania i zadania kontrolne | str. 258

Rozdział IX
Rozumowanie | str. 261

1. Wnioskowanie | str. 261
2. Dedukcja i dowodzenie | str. 270
3. Indukcja enumeracyjna | str. 271
4. Indukcja eliminacyjna | str. 276
5. Sprawdzanie | str. 278
6. Wyjaśnianie | str. 281
7. Wnioskowanie przez analogię | str. 283
8. Wnioskowania prawnicze i inne rozumowania wykorzystywane w pracy prawnika | str. 285
Pytania i zadania kontrolne | str. 295

Rozdział X
Relacje | str. 298

1. Pojęcie relacji | str. 298
2. Terminologia i symbolika teorii relacji | str. 299
3. Formalne własności relacji dwuczłonowych | str. 301
4. Relacja porządkująca i relacja równościowa | str. 305
Pytania i zadania kontrolne | str. 307

Rozdział XI
Wypowiedzi modalne | str. 309

1. Pojęcie wypowiedzi modalnej | str. 309
2. Konieczność i możliwość | str. 310
3. Związki pomiędzy zdaniami asertorycznymi, apodyktycznymi i problematycznymi | str. 315
4. Modalności deontyczne | str. 318
Pytania i zadania kontrolne | str. 322

Rozdział XII
Elementy logiki erotetycznej | str. 324

1. Wypowiedzi pytajne | str. 324
2. Podział pytań | str. 326
3. Założenie pytania | str. 328
4. Odpowiedzi | str. 330
Pytania i zadania kontrolne | str. 332

Rozdział XIII
Przed egzaminem | str. 334

1. Zadania | str. 334
I. Analiza syntaktyczna | str. 334
II. Klasyfikowanie nazw | str. 335
III. Stosunki między zakresami nazw | str. 336
IV. Definicje i podział logiczny | str. 338
V. Schematy zdań | str. 339
VI. Metoda zero-jedynkowa i skrócona metoda zero-jedynkowa | str. 340
VII. Kodeks reguł wnioskowania dla rachunku zdań i dowody | str. 341
VIII. Zdania kategoryczne i sylogizmy | str. 342
IX. Klasyfikacja rozumowań | str. 343
X. Relacje, wypowiedzi modalne i logika erotetyczna | str. 345
2. Odpowiedzi do zadań | str. 348
I. Analiza syntaktyczna | str. 348
II. Klasyfikowanie nazw | str. 349
III. Stosunki między zakresami nazw | str. 350
IV. Definicje - klasyfikacja i błędy | str. 352
V. Schematy zdań | str. 355
VI. Metoda zero-jedynkowa i skrócona metoda zero-jedynkowa | str. 356
VII. Kodeks reguł wnioskowania dla rachunku zdań i dowody | str. 361
VIII. Zdania kategoryczne i sylogizmy | str. 367
IX. Klasyfikacja rozumowań | str. 369
X. Relacje, wypowiedzi modalne i logika erotetyczna | str. 369

Bibliografia | str. 371

Indeks rzeczowy | str. 375

Ukryj

Opis:

Wprowadzenie do logiki dla prawników to nowoczesny podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logiki formalnej oraz ogólnej metodologii nauk, z podkreśleniem elementów szczególnie przydatnych w pracy myślowej prawnika.

Obok wspomnianych zagadnień czytelnik odnajdzie w książce omówienie takich zagadnień, jak:

  • interpretacja tekstów prawnych,
  • wnioskowania prawnicze,
  • problematyka wypowiedzi modalnych i deontycznych,
  • logika erotetyczna.
W najnowszym wydaniu rozwinięto część zagadnień dotyczących semiotyki logicznej, a także dodano lub zmodyfikowano wiele przykładów ilustrujących poszczególne zagadnienia. W dalszym ciągu duży nacisk położony został na język wykładu, tak aby przy zachowaniu odpowiedniego stopnia precyzji poszczególne treści były zrozumiałe dla czytelnika stykającego się po raz pierwszy z omawianą problematyką.

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji. Pomocny będzie również studentom kierunków humanistycznych i ekonomicznych, mających w programie studiów przedmiot logika lub ogólna metodologia nauk.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-676-0 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 388
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Pozostałe działy / logika
Kod: KAM-0964:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów