Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Dodatkowe zatrudnienie

Niniejsza książka stanowi w literaturze prawa pracy pierwsze monograficzne opracowanie problematyki prawnej dodatkowego zatrudnienia.

więcej

Autorzy: Bogusław Cudowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0450:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 75,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 68,31 zł. ( Oszczędzasz: 7,59 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
str. 9
Wprowadzenie
str. 11
Rozdział I
Regulacja prawna
str. 17
1. Zasada wolności pracy
str. 17
2. Ograniczenia ustawowe
str. 19
3. Możliwość wprowadzenia ograniczeń o charakterze
umownym
str. 24
4. Autonomiczne źródła prawa pracy
str. 29
5. Brak ograniczeń normatywnych i umownych
str. 33
6. Wnioski
str. 37
Rozdział II
Zakres podmiotowo-przedmiotowy ograniczeń
str. 44
1. Pracownicy administracji publicznej (ogólnej)
str. 44
1.1. Pracownicy służby cywilnej
str. 45
1.2. Pracownicy urzędów państwowych
str. 55
1.3. Pracownicy samorządowi
str. 57
2. Pracownicy organów nadzoru i kontroli
str. 63
2.1. Najwyższa Izba Kontroli
str. 63
2.2. Regionalne izby obrachunkowe
str. 65
2.3. Samorządowe kolegia odwoławcze
str. 69
2.4. Państwowa Inspekcja Pracy
str. 71
2.5. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
str. 73
3. Sędziowie i prokuratorzy
str. 75
4. Nauczyciele akademiccy
str. 81
5. Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi
str. 89
6. Wnioski
str. 96
Rozdział III
Ograniczenia w okresach ustania obowiązku świadczenia
pracy

str. 101
1. Urlopy
str. 102
1.1. Urlop wypoczynkowy
str. 102
1.2. Urlopy bezpłatne udzielane na podstawie art. 174 k.p.
str. 107
1.3. Urlopy bezpłatne udzielane w celu wykonywania
innej pracy
str. 110
1.4. Urlop wychowawczy
str. 119
2. Choroba i urlop dla poratowania zdrowia
str. 121
3. Stan nieczynny i zwolnienie z obowiązku świadczenia
pracy
str. 129
4. Trwałe zakończenie aktywności zawodowej
str. 133
4.1. Emerytura i renta
str. 133
4.2. Stan spoczynku
str. 136
5. Lokaut
str. 138
6. Wnioski
str. 142
Rozdział IV
Wielość zatrudnienia u jednego pracodawcy
str. 145
1. Zatrudnienie pracownicze
str. 146
1.1. Dopuszczalność nawiązywania więcej niż jednego
stosunku pracy
str. 146
1.2. Wpływ na poprzedni stosunek pracy
str. 151
2. Zatrudnienie cywilnoprawne
str. 160
2.1. Dopuszczalność
str. 160
2.2. Ograniczenia wynikające z definicji stosunku pracy
str. 161
2.3. Ograniczenia dotyczące rodzaju świadczonej pracy
str. 162
2.4. Ubezpieczenie społeczne
str. 166
3. Wnioski
str. 169
Rozdział V
Zakazy i inne ograniczenia podejmowania dodatkowego
zatrudnienia

str. 173
1. Charakter ograniczeń
str. 174
2. Zgoda
str. 176
2.1. Pracownicy
str. 177
2.2. Funkcjonariusze
str. 186
3. Zawiadomienie
str. 192
4. Sprzeciw
str. 197
5. Limit wymiaru zatrudnienia
str. 200
6. Wnioski
str. 203
Rozdział VI
Odpowiedzialność za naruszenie zakazów
str. 206
1. Pracownicy podlegający regulacji kodeksu pracy
str. 207
2. Pracownicy podlegający regulacjom pragmatyk
str. 215
2.1. Nauczyciele akademiccy
str. 216
2.2. Pracownicy samorządowi
str. 225
2.3. Sędziowie i prokuratorzy
str. 235
3. Wnioski
str. 239
Rozdział VII
Konsekwencje wykonywania dodatkowego zatrudnienia
str. 243
1. Rozróżnienie dodatkowego i podstawowego zatrudnienia
str. 243
2. Uprawnienia pracownicze
str. 248
2.1. Wynagrodzenie zasadnicze
str. 249
2.2. Dodatek za wysługę lat
str. 250
2.3. Nagroda jubileuszowa
str. 255
2.4. Świadczenia niezależne od stażu pracy
str. 259
3. Rozwiązanie stosunku pracy
str. 262
3.1. Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę
str. 262
3.2. Ochrona szczególna
str. 265
3.3. Naruszenie obowiązków u innego pracodawcy
str. 268
4. Kolizja wykonywania obowiązków pracowniczych
str. 271
5. Wnioski
str. 273
Wnioski końcowe
str. 279
Bibliografia
str. 293
Wykaz orzecznictwa
str. 305
Tezy najważniejszych orzeczeń
str. 309
Wykaz aktów prawnych
str. 317

Ukryj

Opis:

Niniejsza książka stanowi w literaturze prawa pracy pierwsze monograficzne opracowanie problematyki prawnej dodatkowego zatrudnienia. Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia występuje we wszystkich państwach, niezależnie od systemu społeczno-gospodarczego. W Polsce mamy obecnie do czynienia z dużą skalą tego zjawiska. Podejmowanie i wykonywanie dodatkowego zatrudnienia jest uregulowane obecnie w wielu pragmatykach pracowniczych i funkcjonariuszy. Regułą jest ustawowe ograniczanie dodatkowego zatrudnienia w sferze budżetowej. Pozostali pracownicy nie są zaś objęci regulacją ustawową. W związku z tym pojawiają się liczne problemy prawne. Zasadniczym jest dopuszczalność ograniczania konstytucyjnej zasady wolności pracy oraz ochronna funkcja przepisów prawa pracy. Ponadto niezmiernie istotne praktycznie ale też kontrowersyjne jest rozstrzygnięcie o możliwości umownego wprowadzenia ograniczeń dodatkowego zatrudnienia. W związku z podejmowaniem i wykonywaniem dodatkowego zatrudnienia powstają również liczne problemy natury szczegółowej. W pracy omówione zostały podstawowe zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne.
Chociaż książka nie ma charakteru komentarzowego, to założeniem autora było zainteresowanie podjętą w niej problematyką nie tylko przedstawicieli doktryny prawa pracy, ale także praktyków. W opracowaniu zamieszczono podstawową literaturę przedmiotu i najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-497-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 328
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-0450:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów